Balanç social

Descripció de les activitats dutes a terme durant l’any 2019, i la seva repercussió social, d’acord amb l’adequat compliment de les finalitats de l’entitat.

FINALITAT 1: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de les seves comunitats universitàries, en els àmbits que li són propis a la Universitat.

 • Enfortiment de les capacitats en l'àmbit dels drets a l’aigua i el sanejament a Saint Louis (Senegal)
  Enfortiment de les capacitats en l'àmbit dels drets a l’aigua i el sanejament a Saint Louis (Senegal)

  Enfortiment de les capacitats en l’àmbit dels drets a l’aigua i el sanejament, i promoció de models innovadors i ecològics de sanejament, a Saint Louis (Senegal). Entre altres activitats, es realitzen quatre cursos de capacitació sobre gestió de l’aigua i s’implementen dues depuradores en dues escoles públiques primàries, que serviran de model de sanejament ecològic descentralitzat per a zones periurbanes. En el marc del projecte “Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis (Senegal) – Fase II”.

 • Desenvolupament d'un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat
  Desenvolupament d'un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat

  Desenvolupament d’un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat, que integra la creació d’infraestructures verdes no ornamentals amb l’objectiu d’augmentar la producció sostenible d’aliments a nivell local, facilitar la regeneració d’espais urbans, potenciar l’economia verda, i promoure la cohesió social mitjançant la creació de llocs de treball i la integració dels sectors més vulnerables de la població. En el marc del projecte EdiCitNet. En col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

  Més info.

 • Creació d'eines de planificació urbana basades en la natura
  Creació d'eines de planificació urbana basades en la natura

  Creació d’eines de planificació urbana basades en la natura per a la transició cap a ciutats catalanes que siguin productores d’aliments, sostenibles i socialment resilients. En el marc del projecte EdiCitNet. En col·laboració amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

  Més info.

 • Formació d'especialistes en desenvolupament i cooperació
  Formació d'especialistes en desenvolupament i cooperació

  Formació d’especialistes en desenvolupament i cooperació, que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’estratègies de desenvolupament i relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa, esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l’actual. En el marc del Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació (XXVIII edició). Activitat realitzada conjuntament amb la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3.

  Més info.


FINALITAT 2: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la cultura de pau i protecció dels drets humans.

2.1. Creació i manteniment d’un observatori de pau i conflictes

2.2. Organització d’activitats formatives i de recerca

2.3. Desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i postconflicte

 • Gestió de sol·licituds d'informació per part de persones refugiades
  Gestió de sol·licituds d'informació per part de persones refugiades

  Gestió de sol·licituds de suport i informació per part de persones refugiades que estan interessades a iniciar o reprendre estudis universitaris, principalment persones de l’Orient Mitjà i d’Amèrica del Sud (concretament de Veneçuela), que contacten de forma espontània o bé mitjançant informació proporcionada pel SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona).

 • Suport a universitats de Jordània, el Líban i el Kurdistan iraquià
  Suport a universitats de Jordània, el Líban i el Kurdistan iraquià

  Suport a universitats de Jordània, el Líban i el Kurdistan iraquià en la creació i gestió de les R-SOS units del projecte RESCUE: oficines de suport ad hoc que proporcionen serveis d’atenció, informació, assessorament, orientació… a estudiants refugiats, desplaçats interns i també locals que volen iniciar o reprendre els seus estudis universitaris. Durant el 2019, representants de la UB han assistit a la inauguració de les R-SOS units al Kurdistan iraquià i al Líban, i han participat en l’avaluació d’aquestes oficines en la primera regió. Igualment, la pròpia UB ha acollit la 7a reunió de socis del projecte.

  Més info.

2.4. Organització d’activitats d’educació per la pau


FINALITAT 3: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acció social en favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i pobresa.

 • Ajuts al PAS UB amb fills/es o menors d’edat a càrrec amb diversitat funcional
  Ajuts al PAS UB amb fills/es o menors d’edat a càrrec amb diversitat funcional

  Concessió d’ajuts al PAS de la Universitat de Barcelona amb fills o filles o persones menors d’edat a càrrec que tenen un determinat grau de diversitat funcional; en concret, un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%. L’any 2019, s’han repartit un total de 50.709 € en ajuts a 37 persones.

 • Gestió de l’edifici Eucaliptus, de 32 habitatges socials
  Gestió de l’edifici Eucaliptus, de 32 habitatges socials

  Gestió de l’edifici Eucaliptus, de 32 habitatges socials, cedit a la Universitat de Barcelona per l’Ajuntament de Barcelona. Els pisos, amb lloguers a preu social, s’assignen a membres de la comunitat universitària en situació de vulnerabilitat social i altres persones en risc d’exclusió. L’any 2019, s’hi han allotjat 96 persones. A través de convenis amb la Fundació Solidaritat UB, tres d’aquests pisos han entrat a formar part del dispositiu d’allotjament que les entitats CEAR, CCAR i ACCEM (reconegudes oficialment per a l’acollida de persones refugiades) posen a disposició de persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional.

 • Contribució a l'augment del nombre de joves del Raval i el barri Besòs amb estudis universitaris
  Contribució a l'augment del nombre de joves del Raval i el barri Besòs amb estudis universitaris

  Contribució a l’augment gradual del nombre de joves del Raval i el barri Besòs que comencen i completen estudis universitaris, per tal de transformar la tendència d’aquestes zones, a través del projecte Prometeus. L’any 2019, 23 estudiants han format part del projecte.

  Més info.

 • Formació professional de persones en situació de discapacitat intel·lectual
  Formació professional de persones en situació de discapacitat intel·lectual

  Formació professional de persones en situació de discapacitat intel·lectual, assistides per la Fundació Catalana de Síndrome de Down (FCSD), amb l’objectiu que coneguin les funcions bàsiques d’un/a auxiliar de serveis, la logística a la universitat i diverses tasques de suport a actes, als serveis audiovisuals i en l’atenció a les persones usuàries. L’any 2019, el curs d’auxiliar de serveis ha reunit 14 alumnes.

  Més info.

 • Recollida de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat
  Recollida de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat

  Recollida de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat a través de punts de recollida habilitats a tots els centres de la UB, en el marc de la campanya de Creu Roja Joventut. L’any 2019, s’han recollit 450 joguines.

  Més info.

 • Classes de llengua castellana per a estudiants acollits pel Programa UB refugi
  Classes de llengua castellana per a estudiants acollits pel Programa UB refugi

  Classes de llengua castellana per a estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades a través d’Estudis Hispànics.

 • Acompanyament en la inserció laboral de l’alumnat acollit pel Programa UB refugi
  Acompanyament en la inserció laboral de l’alumnat acollit pel Programa UB refugi

  Seguiment i acompanyament en la inserció sociolaboral de l’alumnat acollit pel Programa UB de suport a persones refugiades; per exemple a través d’un acord amb Nestlé, pel qual l’empresa ofereix dues places (1 per semestre) a estudiants del Programa per a la realització de pràctiques a la seva oficina central.

 • Gestió de l'allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB refugi
  Gestió de l'allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB refugi

  Gestió de l’allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades en pisos de pobles i ciutats de la província de Barcelona, amb la voluntat d’afavorir el seu procés d’autonomia personal i d’integració social. Amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i Ajuntament de Viladecans.

 • Inici de l'avaluació i sistematització del Programa UB refugi
  Inici de l'avaluació i sistematització del Programa UB refugi

  Inici de l’avaluació i sistematització del Programa UB de suport a persones refugiades en el marc del projecte “VISA x estudiants refugiats (Vies Segures i Alternatives per a estudiants refugiats/des)”, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.


FINALITAT 4: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social.