PAU I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Observatori Europeu de Memòries (EUROM)

eurom-observatori-europeu-memories-logoLiderat per la Fundació Solidaritat UB, l’EUROM és una xarxa transnacional d’institucions i organitzacions compromeses amb l’anàlisi i la promoció de polítiques públiques de memòria. Pretén reflexionar sobre la història recent de la lluita per la democràcia i la llibertat a Europa, apostant per una pluralitat de memòries.

El programa de treball de l’EUROM se centra en la recerca, el debat i la formació, així com en la creació de continguts per donar veu a la ciutadania. I compta amb el suport del programa Europe for Citizens de la Comissió Europea.

L’objectiu de la xarxa és analitzar com s’aborden, a través de les polítiques públiques del segle XXI, les memòries col·lectives: les conseqüències del nazisme, el feixisme i l’estalinisme, la guerra civil espanyola i la dictadura franquista; la reivindicació dels drets civils a Irlanda del Nord; els moviments prodemocràtics a l’Europa de l’Est durant la Guerra Freda; els moviments de resistència contra les dictadures a Grècia i Portugal; i els processos de transició a diversos països europeus, entre d’altres.

Igualment, l’EUROM pretén actuar com a pont entre Europa i Amèrica Llatina –on les polítiques memorials han tingut una presència molt important en les últimes dècades-, així com amb àrees que no pertanyen formalment a la Unió Europea, però formen part del continent europeu, com Noruega o països de la zona dels Balcans.

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
  ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
  Meta 16.3: Promoure l’estat de dret en els àmbits nacional i internacional i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a tothom.

  Meta 16.7: Garantir l’adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

  Meta 11.3: D’aquí a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans.

  Meta 11.4: Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.7: D’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.