Programa Prometeus

Prometeus és un programa municipal que vetlla perquè el conjunt de joves dels instituts públics de barris de Barcelona amb un índex de població universitària inferior a la mitjana de la ciutat pugui accedir a la universitat i cursar estudis superiors amb èxit, independentment dels condicionants econòmics i socials.

S’inicia l’any 2016 al Raval, impulsat per l’Associació Educativa Integral del Raval, el diari El Raval i els dos instituts públics del barri. Des de l’inici, el programa compta amb la participació de les universitats públiques de la ciutat. A partir del curs 2018-2019, el programa s’estén progressivament fins a abastar 8 instituts públics, en el marc del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona. Igualment, l’implanten en el barri de la Barceloneta i des de l’Ajuntament de Manlleu.

Graduació de la primera promoció d’universitaris Prometeus (08/11/2021)

Conjuntament amb el programa de Política Social i Accés a la Universitat (PSAU) de la Facultat d’Educació, la Fundació Solidaritat UB representa la Universitat de Barcelona en les reunions del grup motor del Prometeus, i facilita el suport als i les joves acollits al programa durant la seva etapa universitària. Aquest suport es duu a terme en col·laboració amb el Pla d’Acció Tutorial i els projectes de responsabilitat social de les facultats, el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) i Gestió Acadèmica, entre d’altres.

Des del curs 2022-2023, la Universitat de Barcelona convoca ajuts a l’estudi per a estudiants de grau acollits al programa Prometeus, amb l’objectiu de donar sortida a les expectatives de futur d’aquests joves, que, altrament, serien inviables atesa la seva situació econòmica desfavorida.