EDUCACIÓ EN CIUTADANIA GLOBAL, APS I VOLUNTARIAT

Educació en ciutadania global

Línia de treball conjunta de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona i la Fundació Solidaritat UB, iniciada l’any 2005 i orientada a promoure la integració curricular de l’educació en ciutadania global a l’educació reglada a través del suport al professorat.

Actualment, els projectes se centren en el potencial de la recerca formativa per a aquesta integració. Amb aquest objectiu, es gestiona el centre de recursos educatius en línia Portal PAULA i s’impulsa la iniciativa Recerca per a la Ciutadania Global, que busca l’assoliment de treballs de recerca de batxillerat que eduquin en drets humans i ciutadania global.

Igualment, en el marc del programa, es convoquen el Premi de Recerca per a la Pau (per a treballs de recerca de batxillerat) i el Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans (per a treballs d’estudiants UB), entre altres activitats.

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat
  Meta 4.7: D’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Voluntariat UB

formacio-voluntariat-ubVoluntariat UB és una iniciativa de la Universitat de Barcelona que fomenta la participació i col·laboració de la comunitat universitària en entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure una universitat més solidària i compromesa amb la societat. La Fundació Solidaritat UB gestiona aquest programa des del curs 2018-2019, i ha posat en marxa voluntariats propis en col·laboració amb iniciatives de formació i recerca compromesa de diferents facultats, com ara dret al Dret (Facultat de Dret) i la mentoria del programa de Política Social i Accés a la Universitat (PSAU) (Facultat d’Educació).

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 17. Aliances per assolir els objectius
  ODS 17. Aliances per assolir els objectius

  Meta 17.17: Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  ODS 10. Reducció de les desigualtats

  Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

  Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.