Informació per a voluntaris/es

Per fer voluntariat a través de Voluntariat UB, omple el formulari que trobaràs al final de cada crida.

I recorda: les persones que participen en programes de voluntariat tenen reconeguts, legalment, uns drets i deures (Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme).

Com a persona voluntària…

Coneixes els teus drets?

Obtenir la informació sobre el funcionament, les finalitats i les activitats de l’entitat en què participes.
Rebre la formació, orientació, suport i mitjans necessaris per al desenvolupament de l’activitat de voluntariat. La Generalitat disposa d’un catàleg de cursos. Es pot consultar l’agenda dels cursos o l’Aula virtual del Pla de Formació per trobar cursos en línia.
Ser tractada amb respecte, sense cap tipus de discriminació.
Formalitzar la teva vinculació amb l’entitat. S’ha de procurar tenir un compromís formalitzat amb l’entitat amb què col·laboris.
– Disposar de l’acreditació corresponent com a persona voluntària, i obtenir un certificat per la teva participació, als efectes del reconeixement de l’experiència que has adquirit.
Participar de forma activa i transversal en els projectes en què col·laboris.
– Tenir cobertura d’assegurança en cas de danys.
– Poder rescabalar-te de les despeses ocasionades per l’activitat voluntària, sempre i quan ho acordis amb l’entitat.
Acordar les condicions de la participació, així com els canvis en aquesta: les tasques, el temps i l’horari de dedicació…

RECORDA:

– L’activitat de voluntariat ha de ser compatible amb els teus estudis, feina particular i vida social. Per tant, no se’t pot exigir una jornada abusiva de dedicació.
– L’activitat de voluntariat es fonamenta en una decisió lliure i personal, mai et pot ser imposada.
– Per sobre de tot, s’ha de fomentar el respecte a la dignitat, la igualtat i la llibertat de les persones.

Coneixes els teus deures?

Compromís de cooperació en la consecució dels objectius de l’entitat. Això implica participar en les activitats i en la formació acordada amb l’entitat de forma responsable i diligent, respectant els valors i les normes de funcionament.
Respectar els drets i la dignitat de les persones beneficiàries de l’acció voluntària.
– Mantenir la confidencialitat de tota la informació a què puguis tenir accés. Això implica, alhora, que les teves dades també queden protegides.
– Respectar les mesures de seguretat establertes per l’entitat.
Rebutjar qualsevol contraprestació que se’t pugui oferir per part de les persones beneficiàries o de tercers en virtut de la teva actuació.
– Si vols deixar de col·laborar, ho has de notificar amb la suficient antelació per donar temps a l’entitat a buscar una altra persona, o bé continuar l’activitat fins que es puguin adoptar mesures per evitar perjudicis.

Si en vols saber més, consulta aquesta pàgina.

Des de Voluntariat UB no oferim reconeixement de crèdits a les persones que realitzen les activitats de voluntariat. Tot i així, aquestes persones ens poden demanar un document que acrediti les activitats de voluntariat que han dut a terme, per correu electrònic, a voluntariat@ub.edu.