Programa de solucions naturals per al desenvolupament sostenible

La Fundació Solidaritat UB és una de les entitats sòcies del projecte de recerca EdiCitNet – Edible Cities Network (Xarxa de Ciutats Comestibles) (2018-2023), una iniciativa amb 35 socis en 13 ciutats del món finançada pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea.

L’objectiu final del projecte és la implementació i avaluació de solucions basades en la natura en el marc de plans urbanístics estratègics pensats per a la transició cap a ciutats productores d’aliments, sostenibles i socialment resilients.

La iniciativa pretén demostrar que la implementació d’infraestructures verdes no ornamentals a la ciutat no només permet augmentar la producció sostenible d’aliments, sinó que també facilita la regeneració d’espais urbans, potencia l’economia verda, i promou la cohesió social mitjançant la creació de llocs de treball i la integració dels sectors més vulnerables de la població.

En concret, la Fundació Solidaritat UB:

  • proporciona assessorament tècnic a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al desenvolupament d’un pla urbanístic estratègic que integri projectes d’agricultura urbana social per a l’ampliació de les àrees d’horts, la millora en la gestió i recuperació de l’aigua per irrigació, la implementació de solucions més innovadores (terrats vius, horts verticals…), la implicació de diferents col·lectius (persones amb altres capacitats, menors no acompanyats, persones refugiades, persones aturades de llarga durada) i la creació de microempreses.
  • ha establert una col·laboració amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) per a la creació de solucions naturals que facilitin la planificació urbana per al desenvolupament sostenible.

horts-socials

Trajectòria en l’àmbit de l’agricultura social

La Fundació Solidaritat UB té una dilatada trajectòria en la promoció de la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a través de l’agricultura social.

Sota la supervisió de professionals de l’agricultura i de la intervenció social, la Fundació Solidaritat UB ha dut a terme diversos projectes que, a través del cicle vital d’un hort, han treballat valors vinculats a la reconeguda funció educativa, lúdica, i de benestar personal i social dels horts urbans. Per exemple, els projectes han incidit en una millora nutricional dels participants i les seves famílies a través de cistelles de productes frescs.

  • Pla pilot amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, destinat a persones aturades de llarga durada.
  • Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per tal d’executar un programa d’agricultura social a la ciutat adreçat a persones en situació d’atur, jubilats i entitats ciutadanes que treballen amb col·lectius vulnerables, a partir del qual es van posar en marxa 3 solars (2.300 m²) d’espai condicionat per a l’agricultura social.
  • Projecte destinat a joves en risc d’exclusió de l’eix Besòs-Barcelonès Nord que tractava la interculturalitat a través del treball als instituts de secundària, de l’esport i d’activitats al carrer; però també a través de la inserció sociolaboral basada en tallers d’agricultura social.
  • Curs prelaboral «Tècnic en manteniment d’horts urbans, centres de compostatge i jardineria» (ASSÍS verd), de 250 hores, impulsat amb el Centre d’Acollida ASSÍS i adreçat prioritàriament a persones en situació de sense llar. El principal objectiu del curs, reconegut com a diploma d’extensió universitària per la UB (30 crèdits ECTS), és ser una eina d’implicació, apoderament i capacitació de l’alumnat per incrementar, així, les seves possibilitats d’accés al mercat laboral.

Solucions naturals per al desenvolupament sostenible arreu

Més enllà de l’agricultura social, la Fundació Solidaritat UB també impulsa altres tipus de solucions naturals per al desenvolupament sostenible i la resiliència social en diversos països del món.

  • Sud-est asiàtic: De 2021 a 2024, Solidaritat UB participa al projecte Inow Asia, coordinat per la Universitat de Girona i finançat per la Unió Europea, per desenvolupar programes innovadors de formació multinivell per als nous professionals de l’aigua en sis universitats de Cambodja, Laos i Vietnam. Igualment, Solidaritat UB és membre associat d’un projecte liderat per la Universitat RMIT (Austràlia) per contribuir a integrar tecnologies de tractament d’aigües basades en la natura en sis ciutats d’Sri Lanka, Filipines i Vietnam.

  • Senegal: De 2016 a 2021, conjuntament amb la Universitat Gaston Berger (UGB) i la fundació Món-3, s’hi duen a terme projectes de cooperació basats en la implementació de tecnologies de baix cost, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient per contribuir a una gestió sostenible de les aigües residuals i els serveis de sanejament de la regió de Saint-Louis, amb l’objectiu últim de millorar la qualitat de la vida i el benestar de la població.

  • vietnam-aigues-residualsVietnam: Entre els anys 2010 i 2013, conjuntament amb la Universitat Nacional del Vietnam, s’ha posat en marxa, en una indústria manufacturera de marisc de la badia de Halong (Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO), una instal·lació de tractament d’aigües residuals d’origen industrial que treballa amb sistemes ecològics i és la primera infraestructura del seu tipus al sud-est asiàtic, inscrita al registre mundial de zones humides construïdes (Wetlands).

  • mauritania-desenvolupament-sostenibleMauritània i Senegal: Entre els anys 2007 i 2012, a Mauritània i Senegal s’ha creat un espai de formació, investigació i difusió, orientat a persones amb estudis tècnics superiors en els àmbits de l’agricultura i el medi ambient, per proporcionar una formació addicional enfocada al desenvolupament regional sostenible. Inclou el Màster de Desenvolupament Rural i Cooperació, organitzat amb la UB, la Universitat Gaston Berger (Senegal), la UPC i la Fundació Món-3.