ASSISTÈNCIA TÈCNICA A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Serveis d’assistència tècnica a administracions públiques en l’àmbit de la cooperació, l’educació per la pau i l’acció social

asessoria-tecnicaLa Fundació Solidaritat UB assessora tant la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona com administracions públiques i organitzacions de la societat civil en els àmbits de treball que li són propis: la cooperació al desenvolupament, l’educació per a la pau, l’acollida de persones migrants i refugiades i l’acció social. L’assistència tècnica pot incloure identificació, formulació, seguiment i avaluació de projectes; elaboració d’estudis sobre intervencions en matèria de cooperació; assessorament en l’organització de cursos i altres activitats de sensibilització…

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

  • ODS 17. Aliances per assolir els objectius
    ODS 17. Aliances per assolir els objectius
    Meta 17.17: Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.