Com participar-hi

Per optar al V Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, heu de fer arribar a la Fundació Solidaritat UB (portalpaula@ub.edu) un correu electrònic des de l’adreça corporativa del professor o professora de la UB que consta en la fitxa B, amb l’assumpte “V Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans”.

El correu ha de contenir:

  • La fitxa A d’inscripció de l’estudiant. En cas de treballs en equip, tots/es els/les estudiants responsables de l’autoria han d’estar d’acord a presentar-lo al Premi i s’ha d’incloure una fitxa A per cada estudiant.
  • La fitxa B de diligència del professor/a.
  • Els adjunts o un enllaç de descàrrega de:
    • un document PDF del pòster en mida igual o inferior a DINA1
    • un document PDF de la bibliografia que el sustenta

Les fitxes A i B han d’incloure signatura electrònica vàlida. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar la fitxa o fitxes amb la signatura original per correu postal a la Fundació Solidaritat UB (c/ Melcior de Palau 140, planta -1, 08014 de Barcelona).

La documentació es pot presentar fins al 12 de juliol de 2024 (inclòs).

La recepció de la documentació es confirmarà per correu electrònic a les adreces proporcionades a les fitxes A i B, mitjançant un justificant de recepció, en un termini màxim de 72 hores.