DRETS HUMANS, INCLUSIÓ I REFUGI

Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Aquest programa obre vies complementàries i segures al reassentament de persones refugiades i provinents de zones en conflicte a partir de l’accés a la formació universitària, però també a partir de la inclusió social i laboral. La seva activitat principal és el Curs de transició als estudis universitaris, que promou la incorporació d’aquestes persones en estudis de la UB. El Programa també inclou, segons el cas, orientació acadèmica; ajut en el pagament de la matrícula; formació en català i/o castellà; allotjament; mentoria; assessorament legal; assegurança de salut; suport psicosocial; assistència psicològica, i acompanyament en la inserció sociolaboral.

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.3: D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

  Meta 4.4: D’aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

  Meta 4.5: D’aquí a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i assegurar l’accés igualitari a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables.

 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  ODS 10. Reducció de les desigualtats

  Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

  Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.

  Meta 10.7: Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

Programa d’intervenció socioeducativa a la zona nord del districte barceloní de Nou Barris

torre-baro-edifici-eucaliptusAquest programa organitza activitats de caràcter socioeducatiu amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural i associativa de la zona nord del districte barceloní de Nou Barris; per exemple, el curs de manteniment d’horts urbans per a persones en situació de sense llar o el curs de cuina social i comunitària per a joves amb dificultats d’incorporació al mercat de treball.

Així mateix, el programa inclou la gestió de l’edifici Eucaliptus, de 22 habitatges socials, cedit a la Universitat per l’Ajuntament de Barcelona, i adreçat a membres de la comunitat universitària en situació de vulnerabilitat social i altres persones en risc d’exclusió.

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  ODS 10. Reducció de les desigualtats

  Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

  Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.

 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

  Meta 11.1: D’aquí a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles i millorar els barris marginals.

Programa Prometeus

Aquest programa vetlla perquè joves de barris de Barcelona amb un índex de població universitària inferior a la mitjana de la ciutat puguin accedir a la universitat i cursar estudis superiors amb èxit, independentment dels condicionants econòmics i socials.

La iniciativa sorgeix de l’Associació Educativa Integral del Raval i el diari El Raval, juntament amb els dos instituts públics del barri; i, en el grup motor del Prometeus, hi participen les universitats públiques de la ciutat.

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.3: D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

  Meta 4.4: D’aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

  Meta 4.5: D’aquí a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i assegurar l’accés igualitari a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables.

 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  ODS 10. Reducció de les desigualtats

  Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

  Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.