DRETS HUMANS, INCLUSIÓ I REFUGI

Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

persones-refugiades-transicio-universitatAquest programa es basa en el desenvolupament de la perspectiva de drets humans, i té dos camps d’actuació principals: el suport acadèmic i a la integració social (que inclou orientació acadèmica i educativa, allotjament, inclusió social, assessorament jurídic i assistència psicològica) i el treball en xarxa i la cooperació (que engloba tasques acadèmiques i de recerca i activitats d’informació, formació i sensibilització de la societat civil).

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.3: D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

  Meta 4.4: D’aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

  Meta 4.5: D’aquí a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i assegurar l’accés igualitari a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables.

 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  ODS 10. Reducció de les desigualtats

  Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

  Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.

  Meta 10.7: Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

Programa d’intervenció socioeducativa a la zona nord del districte barceloní de Nou Barris i l’eix del Besòs

torre-baro-edifici-eucaliptusAquest programa organitza activitats de caràcter socioeducatiu amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural i associativa de la zona nord del districte barceloní de Nou Barris i de l’eix del Besòs; per exemple, el curs de manteniment d’horts urbans per a persones en situació de sense llar o el curs de cuina social i comunitària per a joves.

Així mateix, el programa inclou la gestió de l’edifici Eucaliptus, de 22 habitatges socials, cedit a la Universitat per l’Ajuntament de Barcelona, i adreçat a membres de la comunitat universitària en situació de vulnerabilitat social i altres persones en risc d’exclusió.

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  ODS 10. Reducció de les desigualtats

  Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

  Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.

 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

  Meta 11.1: D’aquí a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles i millorar els barris marginals.

Projecte Prometeus

Aquest projecte té l’objectiu d’augmentar gradualment el nombre de joves del Raval, el Besòs-Maresme, la Verneda i la Pau i la Zona Nord que completen estudis universitaris. La iniciativa, guardonada amb el Premi Barcelona Innovació Educativa 2018, sorgeix de l’Associació Educativa Integral del Raval i el diari El Raval, juntament amb els dos instituts públics del barri.

En el grup motor del Prometeus, hi participen les universitats UB, UAB, UPF i UPC. A la UB, la Fundació Solidaritat, conjuntament amb el programa de Política Social i Accés a la Universitat (PSAU) de la Facultat d’Educació, facilita la coordinació de les entitats del projecte amb els deganats, la persona responsable del Pla d’Acció Tutorial i els projectes de responsabilitat social de les facultats, així com amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) i Gestió Acadèmica.

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.3: D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

  Meta 4.4: D’aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

  Meta 4.5: D’aquí a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i assegurar l’accés igualitari a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables.

 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  ODS 10. Reducció de les desigualtats

  Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

  Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.