Balanç social 2020

Descripció de les activitats dutes a terme durant l’any 2020, i la seva repercussió social, d’acord amb l’adequat compliment de les finalitats de l’entitat.

FINALITAT 1: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de les seves comunitats universitàries, en els àmbits que li són propis a la Universitat.

 • Contribució a la implementació dels Acords de Pau a la regió del Cauca (Colòmbia)
  Contribució a la implementació dels Acords de Pau a la regió del Cauca (Colòmbia)

  Contribució a la implementació dels Acords de Pau a Colòmbia en el marc d’un programa de cooperació internacional (gener de 2020 – desembre de 2021) que busca contribuir a la Reforma Rural Integral del camp colombià (mitjançant l’accés i control dels recursos a col·lectius fins ara exclosos); la reincorporació a la vida civil de les i els excombatents de les FARC-EP; la protecció dels drets de les víctimes tant a Colòmbia com a l’exili, i la verificació dels Acords de Pau per part de la comunitat internacional. Conjuntament amb l’Associació Catalana per la Pau i l’Institut d’Estudis Interculturals (IEI) de la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali (PUJ), i amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

  Més info.

 • Enfortiment de les capacitats en els drets a l’aigua i el sanejament a Saint Louis (Senegal)
  Enfortiment de les capacitats en els drets a l’aigua i el sanejament a Saint Louis (Senegal)

  Enfortiment de les capacitats en els drets a l’aigua i el sanejament, i promoció de models innovadors i ecològics de sanejament, a Saint Louis (Senegal). Entre altres activitats, es realitzen quatre cursos de capacitació sobre gestió de l’aigua i s’implementen dues depuradores en dues escoles públiques primàries, que serviran de model de sanejament ecològic descentralitzat per a zones periurbanes. En el marc del projecte “Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis (Senegal) – Fase II”. Conjuntament amb la Universitat Gaston Berger (UGB) i la Fundació Món-3, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

 • Apoderament i suport a les HEI per a la inclusió d'estudiants i personal migrant
  Apoderament i suport a les HEI per a la inclusió d'estudiants i personal migrant

  Apoderament i suport a les institucions europees d’educació superior (HEI) per a la inclusió d’estudiants i personal migrant en el marc del projecte europeu “UNI(di)VERSITY: Socially responsible university for inclusive societies in the era of migration“, basat en els resultats del projecte inHERE i coordinat per La Sapienza Università di Roma. Amb el suport de la Unió Europea (programa Erasmus+).

  Més info.

 • Desenvolupament d'un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat
  Desenvolupament d'un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat

  Desenvolupament d’un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat, que integra la creació d’infraestructures verdes no ornamentals amb l’objectiu d’augmentar la producció sostenible d’aliments a nivell local, facilitar la regeneració d’espais urbans, potenciar l’economia verda, i promoure la cohesió social mitjançant la creació de llocs de treball i la integració dels sectors més vulnerables de la població. En el marc del projecte EdiCitNet. En col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

  Més info.

 • Creació d'eines de planificació urbana basades en la natura a Catalunya
  Creació d'eines de planificació urbana basades en la natura a Catalunya

  Creació d’eines de planificació urbana basades en la natura per a la transició cap a ciutats catalanes que siguin productores d’aliments, sostenibles i socialment resilients. En el marc del projecte EdiCitNet. En col·laboració amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

  Més info.

 • Formació d'especialistes en desenvolupament i cooperació
  Formació d'especialistes en desenvolupament i cooperació

  Formació d’especialistes en desenvolupament i cooperació, que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’estratègies de desenvolupament i relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa, esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l’actual. En el marc del Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació (XXIX edició), en què han participat 24 alumnes. Conjuntament amb la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3.

  Més info.


FINALITAT 2: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la cultura de pau i protecció dels drets humans.

2.1. Creació i manteniment d’un observatori de pau i conflictes

2.2. Organització d’activitats formatives i de recerca

2.3. Desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i postconflicte

 • Gestió de sol·licituds d'informació per part de persones refugiades
  Gestió de sol·licituds d'informació per part de persones refugiades

  Gestió de sol·licituds de suport i informació per part de persones refugiades que estan interessades a iniciar o reprendre estudis universitaris, les quals contacten de forma espontània o bé mitjançant informació proporcionada pel SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona). L’any 2020, se n’han gestionat una cinquantena.

 • Curs de transició a la universitat per a persones refugiades
  Curs de transició a la universitat per a persones refugiades

  Curs de transició a la universitat per a persones refugiades i provinents de zones en conflicte (3a edició), que inclou aprenentatge dels idiomes català i castellà i formació en drets humans i cultura de pau. És un curs d’extensió universitària, cofinançat per la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i coordinat per la Fundació Solidaritat UB. Les beques incorporen allotjament, suport acadèmic i a la integració social (amb programes de mentoria), assessorament legal integral, suport psicosocial, assistència psicològica i acompanyament en la inserció sociolaboral, entre d’altres.

2.4. Organització d’activitats d’educació per la pau

 • Integració de l’educació per a la ciutadania global en el currículum
  Integració de l’educació per a la ciutadania global en el currículum

  Foment de la integració de l’educació per a la ciutadania global en el currículum a través de la gestió i manteniment de l’espai web Portal PAULA, un espai de suport a la tasca educativa de docents i professorat des de la mirada de la cultura de pau, que durant l’any 2020 ha tingut 112.794 persones usuàries.

  Més info.

 • Enfortiment de la cultura de pau des de la recerca
  Enfortiment de la cultura de pau des de la recerca

  Promoció de l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i enfortiment de la cultura de pau des de la recerca a través de la convocatòria del XV Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona, a què s’han presentat 27 treballs, elaborats per 27 estudiants de batxillerat, amb la tutoria de 27 docents, de 20 municipis d’arreu de Catalunya.

  Més info.

 • Difusió de les possibilitats de l’Agenda 2030 com a recurs educatiu
  Difusió de les possibilitats de l’Agenda 2030 com a recurs educatiu

  Difusió de les possibilitats de l’Agenda 2030 com a recurs educatiu per comprendre la interdependència de problemàtiques aparentment llunyanes i promoure la corresponsabilitat en la seva resolució. En el marc del projecte “Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca de Batxillerat”. Durant el 2020, en els últims dos mesos d’execució del projecte, els tallers de recerca i l’assessorament de treballs han arribat a 165 estudiants de 2 instituts de la província de Barcelona (en el conjunt del projecte, hi han participat 783 alumnes de 15 centres de 13 municipis diferents). La formació del professorat ha arribat a 48 docents. I, pel que fa a la divulgació de l’Agenda 2030 en l’entorn dels instituts, al Mapamundi dels Drets Humans (que, durant l’any 2020, ha rebut 1.727 visites) s’han publicat 15 treballs d’estudiants i, de novembre del 2019 a març del 2020, l’exposició final del projecte s’ha instal·lat en 12 biblioteques de la província de Barcelona.

  Més info.

 • Suport als treballs de recerca d'alumnes de batxillerat
  Suport als treballs de recerca d'alumnes de batxillerat

  Suport als treballs de recerca d’alumnes de batxillerat de les ciutats de Barcelona, El Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Montornès del Vallès, posant en relleu la vinculació de les seves inquietuds i interessos de recerca amb la protecció i defensa dels drets humans. En el marc del programa “Recerca per a la Ciutadania Global”. Durant el 2020, a la ciutat de Barcelona, el programa ha arribat a 9 instituts, i ha realitzat 15 tallers de recerca pels Drets Humans amb la participació d’un total de 281 alumnes de 1r de batxillerat, 85 dels quals han sol·licitat rebre assessorament per tractar drets humans en les seves recerques. Mentrestant, a l’institut Baldiri Guilera d’El Prat de Llobregat, els dos instituts públics de Sant Vicenç dels Horts i l’institut públic de Montornès del Vallès, s’hi han realitzat 22 tallers de recerca, en què han participat 308 alumnes, dels quals 178 han sol·licitat rebre assessorament.

  Més info.

 • Edició i divulgació de propostes de recerca per a la justícia global
  Edició i divulgació de propostes de recerca per a la justícia global

  Edició i divulgació de propostes de recerca per a la justícia global, específicament adreçades a l’alumnat de batxillerat, a través de l’espai web recercapau.ub.edu. Durant l’any 2020, se n’han publicat 11.

  Més info.

 • Educació en Drets Humans i Ciutadania Global
  Educació en Drets Humans i Ciutadania Global

  Educació en Drets Humans i Ciutadania Global a través de tallers que, mitjançant el llenguatge i les tècniques d’elaboració del còmic, apropen l’alumnat a la realitat quotidiana de països empobrits i a la nostra corresponsabilitat en aquesta realitat.

  Durant el 2020, per les limitacions derivades de la Covid-19, només s’han pogut fer 2 “Tallers de Còmic pels Drets Humans i la Ciutadania Global” en un centre educatiu de Castelldefels, amb el suport de l’Ajuntament del municipi, i 3 tallers “Migració, refugi i convivència a través del còmic” a l’Escola Pia de Sitges, per a 60 alumnes de 2n d’ESO, en col·laboració amb el programa Garraf per la Pau del Consell Comarcal del Garraf, com a complement a la guia pedagògica elaborada l’any 2019 pel mateix programa.

  Igualment, el 7 de juliol de 2020 s’ha dut a terme la presentació virtual de la 5a edició del llibre “Vinyetes a l’escola per la solidaritat”, que recull les tires de còmic guardonades a la 5a edició dels tallers de còmic pels drets humans i la ciutadania global de L’Hospitalet de Llobregat, en què durant el curs 2018-19 van participar 570 alumnes de 5è de primària del municipi.

 • Reflexió sobre el significat de la pau
  Reflexió sobre el significat de la pau

  Reflexió sobre el significat de la pau, en el Dia Internacional de la Pau (21 de setembre del 2020), a través dels testimonis d’estudiants que participen en el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, acompanyats de fotografies del camp de refugiats de Mòria i altres indrets de l’illa de Lesbos (Grècia).

  Més info.

 • Recollida de memòries individuals i col·lectives sobre el confinament
  Recollida de memòries individuals i col·lectives sobre el confinament

  Recollida de memòries individuals i col·lectives sobre el confinament, derivat de la Covid-19, a partir d’entrevistes a veïns i veïnes de dos barris d’origen obrer situats a dos extrems de la ciutat de Barcelona: Baró de Viver i la Barceloneta. Les entrevistes s’han compilat en dos vídeos sota el títol comú “Memòries Confinades“.

  Més info.

 • Promoció dels valors ètics i cívics associats a la memòria històrica
  Promoció dels valors ètics i cívics associats a la memòria històrica

  Promoció dels valors ètics i cívics associats a la memòria històrica a través de la primera edició del taller “Rap per la memòria”, realitzat en associació amb la cooperativa educativa Versembrant – escola popular. El taller s’ha dut a terme a l’Escola d’Art La Industrial, amb 70 estudiants de 2n de Batxillerat, coordinats per la professora d’Història, fent èmfasi en la memòria feminista, amb propostes com les referents històriques o les lluites del present.

  Més info.

 • Intercanvi de joves als Balcans
  Intercanvi de joves als Balcans

  Intercanvi de joves als Balcans, organitzat amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), la Iniciativa Juvenil pels Drets Humans a Croàcia (YIHR) i la Delegació del Govern de Catalunya als Balcans, amb l’objectiu d’implicar els joves en el coneixement i l’anàlisi de les polítiques de memòria a Europa. En aquesta ocasió, en un programa completament redissenyat i adaptat per la COVID19, deu joves d’Espanya van interactuar amb representants d’entitats locals de Zagreb i van visitar espais de memòria de la Segona Guerra Mundial, la Iugoslàvia de Tito i les guerres dels Balcans dels anys 90.

  Més info.

 • Anàlisi de les problemàtiques de “patrimonialització” als cementiris
  Anàlisi de les problemàtiques de “patrimonialització” als cementiris

  Anàlisi de les problemàtiques dels processos de “patrimonialització” als cementiris (en concret, de la construcció de memorials relatius a la dictadura franquista a dues ciutats: Madrid i Barcelona), a través de la taula rodona “De memorias y cementerios. Cartografías de la violència franquista”.

  Més info.

 • Commemoració dels 70 anys de la Declaració de Schuman
  Commemoració dels 70 anys de la Declaració de Schuman

  Commemoració dels 70 anys de la Declaració de Schuman, que va forjar l’Europa actual, a través d’una publicació especial en línia per tal de contribuir, de manera crítica i constructiva, al debat sobre el passat comú i divers de la ciutadania europea.

  Més info.

 • Commemoració dels 30 anys de la reunificació alemanya
  Commemoració dels 30 anys de la reunificació alemanya

  Commemoració dels 30 anys de la reunificació alemanya amb l’acte “Més enllà del mur”, organitzat amb la col·laboració del Goethe Institut de Barcelona. L’activitat va comptar amb la participació de la guitarrista Nora Bushmann i de l’actor Àlex Brendemühl presentant un recital musical i poètic, i amb l’escriptora i guionista Stephanie Kremser, presentant el seu primer documental “Him und her” (D’aqui i d’allà) subtitulat al castellà per a aquesta ocasió.

  Més info.

 • Commemoració del Dia de les Dones
  Commemoració del Dia de les Dones

  Commemoració del Dia de les Dones a través del visionat comentat de l’obra “Preses” (Cia Ella/Teatre Kaddish) al teatre Tantarantana amb la participació de dones de la Plataforma Futur Monument a la Presó de Dones de les Corts.


FINALITAT 3: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acció social en favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i pobresa.

 • Ajuts al PAS UB amb fills/es o menors d’edat a càrrec amb diversitat funcional
  Ajuts al PAS UB amb fills/es o menors d’edat a càrrec amb diversitat funcional

  Concessió d’ajuts al PAS de la Universitat de Barcelona amb fills o filles o persones menors d’edat a càrrec que tenen un determinat grau de diversitat funcional; en concret, un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%. L’any 2019, s’han repartit un total de 50.709 € en ajuts a 37 persones.

 • Gestió de l’edifici Eucaliptus, de 32 habitatges socials
  Gestió de l’edifici Eucaliptus, de 32 habitatges socials

  Gestió de l’edifici Eucaliptus, de 32 habitatges socials, cedit a la Universitat de Barcelona per l’Ajuntament de Barcelona. Els pisos, amb lloguers a preu social, s’assignen a membres de la comunitat universitària en situació de vulnerabilitat social i altres persones en risc d’exclusió. L’any 2020, s’hi han allotjat 96 persones. A través de convenis amb la Fundació Solidaritat UB, tres d’aquests pisos han entrat a formar part del dispositiu d’allotjament que les entitats CEAR, CCAR i ACCEM (reconegudes oficialment per a l’acollida de persones refugiades) posen a disposició de persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional.

 • Contribució a l'augment del nombre de joves del Raval amb estudis universitaris
  Contribució a l'augment del nombre de joves del Raval amb estudis universitaris

  Contribució a l’augment gradual del nombre de joves del Raval que comencen i completen estudis universitaris, per tal de transformar la tendència d’aquest barri, a través del projecte Prometeus. Conjuntament amb el programa de Política Social i Accés a la Universitat (PSAU) de la Facultat d’Educació, Solidaritat UB s’encarrega de la coordinació de les entitats del projecte amb els deganats, la persona responsable del Pla d’Acció Tutorial i els projectes de mentoria de cada facultat. Durant el curs 2020-2021, 25 estudiants Prometeus cursen estudis a la Universitat de Barcelona. El primer jove Prometeus que ha completat la formació universitària és un noi que el 2020 s’ha graduat en Enginyeria Informàtica a la UB.

  Més info.

 • Formació professional de persones en situació de sense llar
  Formació professional de persones en situació de sense llar

  Formació professional de persones en situació de sense llar per promoure’n la inserció sociolaboral, en el marc de la 7a edició del curs prelaboral d’extensió universitària “Tècnic en manteniment d’horts urbans, centres de compostatge i jardineria” de la Universitat de Barcelona (octubre de 2019 – novembre de 2020), que Solidaritat UB coorganitza amb l’ASSÍS Centre d’Acollida. L’any 2020, el curs ha reunit 10 alumnes.

  Més info.

 • Formació professional de joves de la Zona Nord de Barcelona
  Formació professional de joves de la Zona Nord de Barcelona

  Formació professional de joves de la Zona Nord de Barcelona amb especials dificultats d’inserció sociolaboral, en el marc de la 3a edició del curs d’extensió universitària “Cuina social i comunitària” de la Universitat de Barcelona (maig – novembre de 2020), que Solidaritat UB coorganitza amb la Plataforma d’Educació Social (PES) Cruïlla de Ciutat Meridiana. L’any 2020, el curs ha reunit 15 alumnes.

  Més info.

 • Donació de material escolar a l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana
  Donació de material escolar a l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana

  Donació de material escolar, provinent de la Facultat d’Economia i Empresa UB, a l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana en resposta a una petició d’ajuda de l’entitat per fer front a la situació de vulnerabilitat social agreujada per la pandèmia de la COVID-19. L’objectiu ha estat contribuir al dret a l’educació d’infants i joves de la Zona Nord de Barcelona, en el marc del Programa d’intervenció socioeducativa que Solidaritat UB desenvolupa des de fa sis anys en aquest indret.

  Més info.

 • Recollida de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat
  Recollida de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat

  Recollida de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat, en el marc de la campanya de Creu Roja Joventut. L’any 2020, per la situació sanitària derivada de la Covid-19, la campanya s’ha dut a terme a través de donatius on-line.

  Més info.

 • Gestió de l'allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB refugi
  Gestió de l'allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB refugi

  Gestió de l’allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades en pisos de pobles i ciutats de la província de Barcelona, amb la voluntat d’afavorir el seu procés d’autonomia personal i d’integració social. Amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i l’Ajuntament de Viladecans.

 • Suport acadèmic d’estudiants acollits pel Programa UB refugi
  Suport acadèmic d’estudiants acollits pel Programa UB refugi

  Suport acadèmic d’estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades a través del Protocol per a l’accés i l’admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional (aprovat el maig de 2018), que permet reconèixer l’aprenentatge previ d’estudiants refugiats/des que no disposen de documents o que no els tenen segellats, i dels Plans d’Acció Tutorial (PAT), pels quals mantenen trobades periòdiques amb professorat i el/la tutor/a.

 • Classes de llengua castellana per a estudiants acollits pel Programa UB refugi
  Classes de llengua castellana per a estudiants acollits pel Programa UB refugi

  Classes de llengua castellana per a estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades a través d’Estudis Hispànics.

 • Suport a la integració social d’estudiants acollits pel Programa UB refugi
  Suport a la integració social d’estudiants acollits pel Programa UB refugi

  Suport a la integració social d’estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades a través de programes de mentoria coordinats pel PSAU (Programa de Política Social i Accés a la Universitat) de la Facultat d’Educació UB i la Fundació Solidaritat UB.

 • Assessorament legal integral d’estudiants acollits pel Programa UB refugi
  Assessorament legal integral d’estudiants acollits pel Programa UB refugi

  Assessorament legal integral d’estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades, de forma gratuïta, gràcies a un acord amb el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de Comissions Obreres (CCOO).

 • Suport psicosocial i assistència psicològica d’estudiants acollits pel Programa UB refugi
  Suport psicosocial i assistència psicològica d’estudiants acollits pel Programa UB refugi

  Suport psicosocial i assistència psicològica d’estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades a través d’un conveni entre la Fundació Solidaritat UB i la Facultat de Psicologia UB.

 • Acompanyament en la inserció laboral de l’alumnat acollit pel Programa UB refugi
  Acompanyament en la inserció laboral de l’alumnat acollit pel Programa UB refugi

  Seguiment i acompanyament en la inserció sociolaboral de l’alumnat acollit pel Programa UB de suport a persones refugiades; per exemple a través d’un acord amb Nestlé, pel qual l’empresa ofereix dues places (1 per semestre) a estudiants del Programa per a la realització de pràctiques a la seva oficina central.


FINALITAT 4: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social.