Programa d’intervenció socioeducativa a la zona nord del districte barceloní de Nou Barris

El programa d’intervenció socioeducativa de la Fundació Solidaritat UB a la zona nord del districte barceloní de Nou Barris inclou:

  • L’organització d’activitats de caràcter socioeducatiu amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural i associativa de la zona nord del districte barceloní de Nou Barris (que correspon als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona).
  • La gestió de l’edifici Eucaliptus, amb 22 habitatges socials, cedit a la Universitat de Barcelona per l’Ajuntament de Barcelona. Els pisos amb lloguers a preu social s’assignen a membres de la comunitat universitària en situació de vulnerabilitat social i altres persones en risc d’exclusió.

programa-torre-baro