Dia Internacional de les Persones Migrants 2020

Les universitats tenen el potencial d’ajudar a construir societats inclusives en l’era de la migració.

Aquest és un comunicat conjunt dels socis del projecte UNI(di)VERSITY

Mentre el món commemora el Dia Internacional de les Persones Migrants, les universitats a nivell europeu i mundial lluiten per garantir la continuïtat en l’educació i per reconstruir-se quan acabi la pandèmia. En aquest context, els esforços per mitigar l’impacte de la pandèmia sobre les persones més vulnerables i desafavorides socioeconòmicament fan que el tema de la inclusió prengui encara més importància en l’agenda.

L’educació superior pot jugar un paper crucial a l’hora de proporcionar solucions als reptes de la societat. De fet, des de l’esclat de l’anomenada crisi del refugi l’any 2015, les institucions europees d’educació superior (HEIs per les seves sigles en anglès) han fet esforços considerables per facilitar l’accés a les persones nouvingudes, mitjançant una constel·lació d’accions en diferents àmbits: suport financer, procediments d’admissió, reconeixement de qualificacions, suport lingüístic i psicològic, per esmentar-ne algunes.

En un context d’augment de la xenofòbia, les tensions culturals i les narracions tòxiques sobre les persones migrants i les migracions, les HEIs poden actuar com a agents socials i ajudar a construir societats inclusives, tal com es demana a les metes 10.2 i 4.7 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Basant-se en una tradició mil·lenària d’intercanvis internacionals i d’obertura al món, les universitats estan ben posicionades per liderar l’actual transició social i esdevenir el gresol de societats cosmopolites que valoren la diversitat cultural i el diàleg.

Com es va assenyalar recentment en el Comunicat Ministerial de Roma, “enfortir la dimensió social de l’educació superior i fomentar l’equitat i la inclusió per reflectir la diversitat de la societat és responsabilitat del sistema d’educació superior en el seu conjunt i s’ha de considerar com un compromís continu”. Tot i això, queda molt per fer perquè les universitats adoptin plenament un enfocament de 360 ​​graus sobre el fenomen de la migració, que vagi més enllà d’iniciatives immediates i construeixi HEIs i societats inclusives, assumint la responsabilitat dels importants reptes socials als quals s’enfronten els països europeus.

Un enfocament d’aquest tipus inclou una planificació estratègica per proporcionar un accés equitatiu a estudiantat i personal migrant i refugiat, i reconsiderar les activitats docents i de recerca, amb l’objectiu de servir millor a les necessitats d’unes societats europees cada vegada més diverses.

Promoure universitats socialment responsables en l’era de la migració implica formar ciutadans i ciutadanes per a la vida en societats multiculturals i produir coneixement rellevant per als reptes socials que planteja el fenomen migratori. La construcció de sistemes d’educació superior inclusius per a persones migrants i refugiades és, de fet, un aspecte clau de la contribució de les HEIs a la inclusió social.

Com a socis del projecte UNI(di)VERSITY, treballem per augmentar el coneixement, inspirar el compromís, sensibilitzar i capacitar els líders, directius i personal de diferents estructures de les HEIs europees en relació a les qüestions migratòries, perquè actuïn com a agents de canvi en les seves institucions i comunitat acadèmica i a tot Europa.

Sobre UNI(di)VERSITY

UNI(di)VERSITY és un projecte de dos anys centrat en donar suport a la planificació estratègica de les institucions d’educació superior de la UE cap a la diversitat i la inclusió en relació a la migració. Està finançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea.

Sobre el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades

El Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, coordinat per la Fundació Solidaritat UB, es basa en el desenvolupament de la perspectiva de drets humans, amb dos camps d’actuació principals: suport acadèmic i a la integració social (beques, curs de transició a la universitat, allotjament, suport per a l’aprenentatge d’idiomes i les qüestions de la vida diària, assessorament jurídic i assistència psicològica), així com treball en xarxa i cooperació.

Tots els projectes europeus en què participem per a la inclusió de persones migrants a l’Educació Superior

International Migrants Day 2020Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: