Solidaritat UB contribueix a la implementació dels Acords de Pau a Colòmbia

La Fundació impulsa, conjuntament amb l’Associació Catalana per la Pau, un programa de cooperació a Colòmbia, amb el suport de l’ACCD.

L’Associació Catalana per la Pau (ACP) i la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona impulsen el programa de cooperació internacional “Implementació dels Acords de Pau a Colòmbia. Per una pau real, estable i duradora”, que es desenvolupa de gener de 2020 a desembre de 2021 amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

La iniciativa respon a l’estratègia de canvi social, econòmic i polític per a Colòmbia, dissenyada en els Acords de Pau de l’Havana i basada en l’enfocament de drets humans i gènere.

En concret, el programa busca contribuir a quatre dels sis punts establerts en els Acords de Pau:

  • la Reforma Rural Integral del camp colombià, mitjançant l’accés i control dels recursos a col·lectius fins ara exclosos, com són les dones, els i les camperoles, la comunitat afro i indígena i els i les excombatents;
  • la reincorporació a la vida civil de les i els excombatents de les FARC-EP mitjançant el suport d’estratègies socioeconòmiques per a la reincorporació social i productiva;
  • la protecció dels drets de les víctimes tant a Colòmbia com a l’exili, treballant per garantir l’accés i exercici dels seus drets davant el Sistema Integral de Veritat Justícia Reparació i No Repetició (SIVJRNR);
  • la verificació dels Acords de Pau per part de la comunitat internacional, construint titulars de responsabilitats actius que generin espais reals d’incidència i pressió a l’Estat colombià per garantir la seva efectiva implementació.

Per fer front a aquests objectius, el programa compta com a contraparts locals amb:

  • Corporació Col·lectiu Sociojurídic Orlando Fals Borda (Col·lectiu OFB): organització que té per finalitat promoure i defensar el Dret Internacional, la democràcia i els valors de la pau, la justícia social i la igualtat de gènere com a contribució a la construcció de l’Estat Social de Dret.
  • Institut d’Estudis Interculturals (IEI) de la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali (PUJ): comunitat acadèmica interdisciplinària i intercultural que, mitjançant la recerca aplicada, desenvolupa projectes de transformació social, a través de la formació, la incidència i l’acompanyament a processos socials.
  • Corporació Centre de Promoció del Desenvolupament Territorial (CEPRODET): cooperativa sorgida el gener de 2017 com a part de l’exercici organitzatiu que excombatents de les FARC estableixen per impulsar la gestió de recursos de cooperació i l’autogestió dels i les membres en els diferents escenaris, amb la intenció de contribuir a la reincorporació social, econòmica i política del col·lectiu d’excombatents i generar el respecte a la vida i als altres drets humans, a la pau, als principis democràtics, de convivència, pluralisme, justícia, solidaritat i equitat, així com en l’exercici de la tolerància i de la llibertat.

Igualment, participa al programa l’Oficina Internacional de Drets Humans – Acció Colòmbia (OIDHACO) .

Fotos: Associació Catalana per la Pau (ACP)Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: