Resultat de les activitats acomplertes (2022)

Descripció dels projectes iniciats i executats, en compliment de les finalitats de la Fundació Solidaritat UB, durant el darrer exercici econòmic tancat. S’endrecen cronològicament, per data d’inici.

Edible Cities Network. Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities

Període: 31/09/2018 – 01/10/2023
Amb el suport de: Comissió Europea (Horizon 2020)
Més informació: edicitnet.com/es/

Projecte de recerca amb 35 socis (ONGs, PIMEs, administracions locals, universitats i centres de recerca) en 13 ciutats del món que busca implementar i avaluar solucions basades en la natura per a la transició cap a ciutats productores d’aliments, sostenibles i socialment resilients. En concret, la Fundació Solidaritat UB col·labora amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en el desenvolupament d’un pla estratègic que integri aquest tipus de solucions. I també participa en les activitats educatives del projecte, com l’escola d’estiu coordinada per la Universitat de Girona i la Fundació Solidaritat UB el juliol del 2022.

MIGRAID: Migració i ajuda humanitària a Europa (1919-1949)

Període: 01/10/2019 – 31/03/2022
Amb el suport de: Comissió Europea (Europe for Citizens Programme)
Més informació: migraid.org

Projecte, liderat per la UNED, que pretén analitzar la trajectòria dels Estats de la postguerra, els fluxos migratoris i exiliats, i la feina de les organitzacions humanitàries que van treballar a Europa en aquell període: des de les conseqüències de les Primeres Guerres Mundials el 1918-1919 fins a la signatura dels Quatre Convenis de Ginebra el 1949.

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis (Senegal) – Fase II

Període: 01/12/2019 – 01/04/2022
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

La present proposta és una continuació del projecte “Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics de Saint Louis (Senegal)”, finançat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016, i dona continuïtat a les línies de treball conjunt amb la Universitat Gaston Berger (UGB) i la Fundació Món-3 sobre els drets a l’aigua i el sanejament en els nuclis periurbans de la ciutat de Saint Louis. El projecte incideix en aquests drets mitjançant l’enfortiment de les capacitats dels titulars de responsabilitats i la promoció de models innovadors i ecològics de sanejament a través de les escoles. L’any 2022 s’ha tancat el projecte, i s’han realitzat les següents activitats: inauguració d’una depuradora ecològica a l’escola pública de primària de Ndiebene-Gandiol (Saint Louis), estudi i monitorització de la qualitat de l’aigua, reutilització de l’aigua per regar zones verdes de l’escola, sensibilització en aigua, higiene i sanejament a l’escola, i participació al Fòrum Mundial de l’Aigua, celebrat a Dakar el març del 2022.

UNI(di)VERSITY: Socially responsible university for inclusive societies in the era of migration

Període: 31/12/2019 – 31/12/2022
Amb el suport de: Unió Europea (programa Erasmus +)
Més informació: unidiversity.eu

Projecte europeu, basat en els resultats del projecte inHERE i coordinat per la Universitat Sapienza de Roma, que busca donar suport als esforços de les institucions europees d’educació superior (HEI) per acollir estudiants i personal refugiat. Amb aquesta finalitat, el projecte s’encara a: incrementar el coneixement sobre les estratègies i enfocaments de les HEI cap a la diversitat i la inclusió de les persones migrants, inspirar el compromís de les HEI com a actors clau en la promoció d’aquesta diversitat i inclusió, sensibilitzar la comunitat acadèmica europea sobre la responsabilitat social de les HEI vers la inclusió de la migració, i apoderar i donar suport a la planificació estratègica de les HEI en aquest àmbit a tot Europa.

En el marc d’aquest projecte, entre d’altres accions, l’any 2022 la Fundació Solidaritat UB ha organitzat el taller “Universitats socialment responsables per a societats inclusives en l’era de la migració”, en què s’ha debatut el marc estratègic on desenvolupar els programes i accions d’inclusió social de les entitats d’UNI(di)VERSITY, així com de l’aliança universitària CHARM-EU. Igualment, Solidaritat UB ha participat activament en el disseny i desenvolupament de continguts de l’Staff Training Week del projecte (7-10 de juny, Roma), concretament, en la presentació i testatge de l'”Integral toolkit to assess and support the integration and development of strategies and actions related to migration and diversity at HEIs“. D’altra banda, els socis d’UNI(di)VERSITY han impulsat la pel·lícula documental “Refugee Students” (Leonardo Cinieri Lombroso, 2022) sobre tres estudiants universitàries refugiades que han estat acollides per la Universitat Sapienza de Roma i la Universitat de Barcelona.

Implementació dels Acords de Pau a Colòmbia. Per una pau real, estable i duradora

Període: 15/02/2020 – 14/05/2022
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Projecte conjunt amb l’Associació Catalana per la Pau (ACP) i l’Institut d’Estudis Interculturals (IEI) de la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali (PUJ). El projecte busca l’enfortiment del teixit social local de la regió del Cauca (Colòmbia) per mitjà d’una emprenedoria productiva innovadora fonamentada en la recuperació dels sabers ancestrals, les pràctiques agroecològiques sostenibles i l’economia cooperativa i solidària. Les actuacions es duen a terme de manera conjunta entre membres de la comunitat local i exguerrillers/es, ja que els Acords de Pau del país inclouen l’objectiu de reincoporar socioeconòmicament la població exguerrillera com a part del camí a la construcció d’una pau estable i duradora.

Durant l’any 2022, destaca la visita a Barcelona d’una delegació colombiana de 21 persones (un 47%, dones) amb diversos perfils socials, acadèmics, polítics i professionals. La visita ha permès intercanvis amb institucions acadèmiques (UB, ESADE), descobriment d’experiències productives (Cooperativa La Fageda) i reunió amb actors del teixit econòmic català (World Trade Center-Port de Barcelona) i amb l’administració (Ajuntament de Barcelona).

Youth and Memory activism

Període: 15/09/2020 – 14/03/2022
Amb el suport de: Comissió Europea (Europe for Citizens Programme)
Més informació: europeanmemories.net/projects/you-me/

Projecte que pretén fomentar la implicació de la joventut en les polítiques de memòria a través de l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre Catalunya, Xipre i Bòsnia-Hercegovina. Joves representants d’aquests indrets es reuneixen per conèixer la història d’altres regions europees i com estan tractant els seus passats problemàtics mitjançant visites a llocs de memòria o entrevistes amb testimonis. També s’organitzen accions commemoratives sobre l’espai públic, i els participants discuteixen metodologies i bones pràctiques destinades a atraure els joves a la política de la memòria. El gener de 2022, s’ha celebrat el segon intercanvi del projecte a Xipre i, al març, Catalunya ha acollit el tercer i últim intercanvi, que s’ha centrat en les onades migratòries derivades de conflictes que han impactat la regió i, per això, ha inclòs visites al Museu Memorial de l’Exili i el Camp de Rivesaltes. A partir d’aquests intercanvis, i de les respostes i comentaris d’una enquesta en línia a joves europeus d’entre 16 i 30 anys, s’ha elaborat un document de recomanacions sobre com implicar la joventut en l’activisme de la memòria.

INCLUDE ME: Inclusion through Mediation

Període: 01/11/2020 – 31/11/2022
Amb el suport de: Unió Europea (programa Erasmus +)
Més informació: includemeproject.eu

Projecte europeu, coordinat per l’Åbo Akademi University (Finlàndia), que té com a objectiu cartografiar les millors pràctiques en matèria de mediació social a tot Europa i, a partir dels resultats, produir recursos educatius oberts i un MOOC sobre habilitats de mediació, adreçats a persones migrants i refugiades, així com a proveïdors d’educació superior, estudiants i activistes comunitaris, perquè es converteixin en mediadors d’igual a igual a les seves comunitats i àrea d’influència, i hi maximitzin la inclusió.

L’any 2022, l’equip del projecte ha editat una guia de bones pràctiques en mediació intercultural, i també ha participat en el disseny i desenvolupament d’un curs en línia massiu i obert (MOOC) i d’un curs de formació innovador, tot d’accés gratuït. Igualment, com a part dels esdeveniments multiplicadors del projecte Include ME, la Fundació Solidaritat UB ha coorganitzat amb l’Escola d’Infermeria de la UB el seminari “Globalització, interculturalitat i estratègies de mediació”, sobre quin paper juga la mediació intercultural en contextos on la interconnexió i la diversitat cultural són cada cop més importants i intenses.

WAHDA: Reforç de la societat civil tunisiana per la defensa dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social per avançar en la gestió de la crisi de la COVID-19, la transició política del país i l’estabilitat regional

Període: 01/12/2020 – 30/11/2022
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

El projecte WAHDA (unitat en àrab), liderat per l’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta (NOVACT), té per objectiu reforçar el rol de la societat civil tunisiana, especialment les dones i el jovent, per a la defensa de l’espai cívic a través de la protecció dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social i la incidència politicosocial. La finalitat última és millorar la governança democràtica, amb perspectiva de gènere i mirada regional, en el marc de les limitacions de drets civils i polítics justificades per la crisi de la COVID-19.

En el marc d’aquest projecte, entre d’altres accions, l’any 2022 la Fundació Solidaritat UB ha coorganitzat la jornada d’intercanvi d’experiències “Intervenció socioeducativa per a la inclusió social mitjançant l’activitat física“, adreçada tant a PDI interessat en qüestions relacionades amb la inclusió social i l’esport com a professionals del treball i l’assistència social, la pedagogia i la psicologia. Igualment, ha coorganitzat el seminari “Amenaces i oportunitats en la transició democràtica a Tunísia, Algerià i Líbia”, que ha comptat amb el testimoni de defensores i defensors dels drets humans dels tres països àrabs. I, finalment, ha participat en la visita de cloenda del projecte a Tunísia.

SMILE: Social Meaning Impact through LLL universities in Europe

Període: 01/12/2020 – 30/11/2023
Amb el suport de: Unió Europea (programa Erasmus +)
Més informació: smile.eucen.eu

Projecte europeu, coordinat per EUCEN, que pretén desenvolupar i implementar mètodes i pràctiques innovadores per fomentar l’educació inclusiva i promoure valors comuns. Pel que fa als objectius específics, el projecte fomenta la formació de l’estudiantat en condicions més desfavorides, ja sigui per la seva procedència, gènere o situació socioeconòmica, mitjançant el suport al personal educatiu per tractar la diversitat; i també reforça la diversitat entre el personal educatiu.

Durant l’any 2022, la Fundació Solidaritat UB ha participat activament en el desenvolupament de les activitats del projecte, especialment en la definició de l’Auditoria SMILE, així com en el disseny i testatge del curs de desenvolupament professional “Building Multicultural Competence at the University – Critical Reflections & Action”.

Apoderament, incidència, innovació i lluita contra el canvi climàtic de cooperatives de dones palestines

Període: 01/01/2021 – 30/06/2023
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Projecte conjunt amb l’Associació Catalana per la Pau (ACP) que busca millorar les capacitats de cooperatives de dones palestines en l’àmbit de la producció agropecuària, la gestió de l’aigua, l’organització cooperativa i d’altres qüestions relacionades amb el sector primari, en el marc de la lluita contra el canvi climàtic. Conjuntament amb la Universitat Tècnica Palestina Kadoorie de Tulkarem (PTUK), a Cisjordània, i amb cooperatives de dones pageses palestines integrades en la Palestinian Farmers Union (PFU), el projecte impulsa la creació d’itineraris formatius en gestió de l’aigua i producció agropecuària, així com la posada en marxa d’una granja experimental, vinculada a la universitat, en què es treballi l’agricultura i l’aigua amb un enfocament sostenible. L’any 2022 s’ha dut a terme un curs de formació en línia sobre gestió integral del cicle de l’aigua en màsters d’universitats palestines, s’ha acollit a Barcelona una missió institucional i tècnica d’una delegació de la PTUK, i també s’ha dissenyat la granja experimental (amb cultius hidropònics) al campus de la PTUK.

Thinking the Europe of the present to build the Europe of the future

Període: 02/2021 – 12/2022
Amb el suport de: OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse) (Oficina franco-alemanya de la Joventut)

Projecte que busca promoure el debat constructiu i l’intercanvi d’opinions i experiències entre el jovent europeu de diversos orígens, situacions i trajectòries vitals sobre els valors de la Unió Europea, les llibertats, el concepte de democràcia, el futur… Durant l’any 2022, s’han desenvolupat diverses reunions per poder implementar la segona trobada del projecte entre alumnat d’universitats franceses i alemanyes i de la Universitat de Barcelona (també de l’aliança universitària CHARM-EU).

Pandèmia, migracions i canvi climàtic

Període: 01/03/2021 – 30/04/2023
Amb el suport de: Diputació de Barcelona
Més informació: portalpaula.org/ca/pandemia/

Projecte que explora les possibilitats de treball interdisciplinari entre el batxillerat científic i social per comprendre els factors estructurals que comparteixen esdeveniments d’actualitat com la pandèmia, les migracions i el canvi climàtic. Les activitats s’adrecen a instituts públics de la província de Barcelona, amb excepció de la capital catalana. Durant l’any 2022, la Fundació Solidaritat UB ha continuat el suport a la tutoria del Treball de recerca, amb la participació de 21 estudiants de 10 municipis de 5 comarques barcelonines. El febrer del 2022 s’ha realitzat un curs de formació de professorat, amb la col·laboració de professores del grau de Ciències Ambientals de la UB, seguit d’un seminari al juliol. En aquestes activitats hi han participat 37 docents de 9 comarques. I tot plegat ha portat a l’edició de la proposta curricular “Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa”, orientada a l’aprenentatge col·laboratiu i compromès en la recerca de batxillerat. De la resta de material didàctic, integrat al web “Interdependents, corresponsables”, durant l’any 2022 el Mapamundi dels Drets Humans ha rebut 1.410 visites de 1.187 usuaris/es.

Inow Asia: Development of innnovative multilevel formation programs for the new water leading professionals in Southeast Asia

Període: 21/05/2021 – 14/01/2024
Amb el suport de: Programa Erasmus+ (Unió Europea)
Més informació: inowasia.com

Projecte que desenvolupa i implementa cursos de formació complementària en l’àmbit de la gestió integrada i innovadora dels recursos hídrics i la sostenibilitat, en sis universitats de Laos, Cambodja i Vietnam, per tal que els nous professionals en aigua del sud-est asiàtic puguin afrontar els actuals i futurs reptes en aquest terreny: escassetat dràstica de subministrament d’aigua i manca de sanejament, greus sequeres i inundacions, desforestació i amenaces a la biodiversitat…

La Fundació Solidaritat UB és un dels socis del consorci d’Inow Asia, format per 11 organitzacions de 5 països (Espanya, França, Laos, Cambodja i Vietnam) i 14 socis associats, que estan creant i implementant mòduls formatius en temàtiques innovadores al voltant de la gestió de l’aigua, amb metodologies innovadores d’ensenyament-aprenentatge. Durant el 2022 s’han seguit implementant aquests mòduls formatius en les sis universitats participants, als campus de les quals també s’han posat en marxa els “Water Oriented Living Labs” (Laboratoris vius entorn a l’aigua).

Recerca per a la Ciutadania Global (Recercapau)

Període: 23/07/2021 – 23/07/2024 (Sant Vicenç dels Horts); 01/08/2021 – 31/12/2022 (Barcelona); 01/01/2022 – 31/12/2022 (El Prat)
En col·laboració amb: Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)
Amb el suport de: Ajuntaments de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts i El Prat de Llobregat
Més informació: portalpaula.org/ca/recercapau/

Programa de suport al treball de batxillerat per assolir Treballs de recerca que eduquin en drets humans i ciutadania global. Des de 2012 el programa es desenvolupa a la ciutat de Barcelona, on des de 2019 s’ofereix a un nombre limitat de centres públics a través de la convocatòria unificada del Consorci d’Educació. Així, durant l’any 2022, el programa ha arribat a 5 instituts públics de la ciutat, així com a 1 institut del Prat de Llobregat i als 2 instituts públics de Sant Vicenç dels Horts. En total, s’han realitzat assessoraments de centre en 5 instituts, amb la participació de 57 docents. Pel que fa a l’alumnat, s’han desenvolupat un total de 81 tallers de recerca pels drets humans, integrats en la programació de cada centre, en els quals han participat 634 alumnes de batxillerat. A més, 97 d’aquests alumnes han participat també en sessions d’assessorament del seu Treball de recerca per enfocar-lo des de la perspectiva dels drets humans. D’altra banda, el programa ha promogut activitats d’interacció amb l’entorn, com mostres de recerca i col·loquis amb persones expertes, en col·laboració amb professorat de la UB, ONG i serveis públics de la ciutat de Barcelona.

Coordinació del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Període: 01/08/2021 – 31/12/2022
Amb el suport de:
Ajuntament de Barcelona
Més informació: solidaritat.ub.edu/refugees/

El Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte obre vies complementàries i segures al reassentament d’aquestes persones a partir de l’accés a la formació universitària, però també a partir de la inclusió social i laboral. La seva activitat principal és el Curs de transició als estudis universitaris, una iniciativa cofinançada per la Fundació Solidaritat UB, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, que promou la incorporació d’estudiants refugiats/des i provinents de zones en conflicte en estudis de la UB. Per a aquests i altres estudiants refugiats/des en situació de vulnerabilitat econòmica i de drets humans, el Programa també incorpora, segons el cas, ajut en el pagament de la matrícula; formació en els idiomes castellà, català o ambdós; suport acadèmic (a través del Protocol per a l’accés i l’admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional i dels Plans d’Acció Tutorial); allotjament (en una residència universitària o en pisos); manutenció; suport a la inclusió social (amb programes de mentoria); assessorament legal; assegurança de salut; suport psicosocial; assistència psicològica; acompanyament en la inserció sociolaboral.

L’any 2022, la UB ha endegat un programa de suport especial a la comunitat universitària afectada per la guerra a Ucraïna. Aquest programa ha inclòs l’acollida de PDI desplaçat pel conflicte i, entre els mesos de maig i setembre del 2022, una edició extraordinària i intensiva del Curs de transició als estudis universitaris, centrada en l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana, a què s’han matriculat 15 estudiants d’universitats ucraïneses forçades a fugir del seu país per la invasió de Rússia. D’altra banda, s’ha realitzat una campanya de sensibilització, que ha inclòs l’exposició fotogràfica itinerant “Ucraïna: nou escenari, mateixos reptes“, amb imatges del fotoperiodista Raül Clemente Molina. La campanya també ha comptat amb una representació solidària de l’obra de teatre “Winnipeg” al Paranimf de la UB, per recaptar fons per als programes d’emergència humanitària d’ACNUR adreçats a les persones refugiades d’Ucraïna.

Així mateix, durant l’any 2022 s’ha convocat la 4a edició ordinària del Curs de transició als estudis universitaris, per la qual s’han rebut prop de 500 candidatures. Un cop seleccionades les persones candidates, l’octubre del 2022 s’ha iniciat el curs, a què assisteixen estudiants en situació de refugi de diferents nacionalitats, entre elles, afganesa, eritrea, etíop o congolesa (de la República Democràtica del Congo).

D’altra banda, com a entitat experta en la gestió de vies complementàries de refugi (a través del visat d’estudis), l’any 2022 la Fundació Solidaritat UB ha participat en el comitè tècnic del projecte COMET (COMplementary patways nETwork), liderat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que busca aprofundir en el disseny i la implementació de noves vies complementàries al reassentament.

Integrated assessment of existing practices and development of pathways for the effective integration of nature-based water treatment in urban areas in Sri Lanka, the Philippines and Vietnam

Període: 01/09/2021 – 31/08/2023
Amb el suport de:
Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN)
Més informació: solidaritat.ub.edu/aigua-asia

Projecte liderat per la Universitat RMIT (Austràlia), del qual la Fundació Solidaritat UB és soci associat per proporcionar assessorament tècnic. Busca millorar la qualitat de l’aigua al continent asiàtic en el context d’una creixent industrialització i urbanització i del canvi climàtic.

L’objectiu principal del projecte és promoure el coneixement i les capacitats per integrar tecnologies de tractament d’aigües basades en la natura (com ara zones humides construïdes, biofiltres, jardins pluvials, parcs flotants…) en l’àmbit de la gestió i planificació de l’aigua a les ciutats del sud-est asiàtic; concretament, a Sri Lanka, Filipines i Vietnam.

El projecte ha recopilat iniciatives pilot i demostracions existents en sis ciutats d’aquests tres països. L’any 2022 s’han avaluat aquestes experiències i, en base a l’avaluació, s’ha desenvolupat una metodologia per donar suport a l’establiment, manteniment i escalat de solucions basades en la natura per al tractament d’aigües. A banda de la guia metodològica, s’ha editat un llibre i publicat un article.

Suport municipal a l’acollida de persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Període: 01/01/2022 – 31/12/2022
Amb el suport de: Ajuntament de Viladecans i AGBAR

A part de l’ajuda acadèmica, el Programa UB de suport a persones refugiades contempla la inclusió social i educativa i, en concret, l’allotjament com un dels elements clau d’aquest suport. En una primera fase, per a l’alumnat del Curs de transició als estudis universitaris, aquest allotjament es concreta en una residència de la Universitat de Barcelona. En una segona fase, acords com l’establert amb l’Ajuntament de Viladecans permeten concertar l’allotjament d’estudiants acollits pel Programa de la UB en pobles i ciutats de la província de Barcelona, amb la voluntat d’afavorir el seu procés d’autonomia personal i d’inclusió social.

A Viladecans hi ha un segon pis, conveniat entre l’Ajuntament del municipi i AGBAR, que gestiona la Fundació Solidaritat UB.

Projectes en l’àmbit de la memòria democràtica a la ciutat de Barcelona: “Memòries de Barcelona”

Període: 01/01/2022 – 31/12/2022
Amb el suport de: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

En el marc d’un conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), l’any 2022 l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) ha desenvolupat 13 activitats memorials amb vocació participativa, que han aplegat un públic aproximat de 1.225 persones de manera directa i 22.500 de manera indirecta.

La presó Model

Durant el 2022, l’EUROM ha anat adaptant la proposta museològica de la quarta galeria de la presó Model, com a espai de memòria, a les circumstàncies i demandes expressades per l’Ajuntament de Barcelona, l’equip guanyador del nou projecte arquitectònic i urbanístic de l’espai, i associacions memorialistes. Igualment, l’EUROM ha començat a dinamitzar l’indret amb activitats de contingut històric i memorial. De fet, la majoria de les seves activitats de l’any 2022 a Barcelona han tingut lloc en aquest equipament: la taula rodona “De presons a centres de memòria. Conversa sobre l’Holocaust, la Segona Guerra Mundial i el Patrimoni”, amb motiu del Dia en Record de les Víctimes de l’Holocaust; dos espectacles amb motiu del Dia de les Dones; el cicle de pel·lícules documentals “Cinema, dones, memòria”; l’exposició “Desperta, Europa! Solidaritat amb Bòsnia i Hercegovina durant la guerra de 1992/1995”; la presentació del llibre “Sarajevo, amor meu” (Bellaterra Edicions i EUROM, 2022); el monòleg “Sobre la tirania”, en el marc de les Jornades internacionals sobre espais de memòria; la 5a edició de les jornades internacionals “Fent balanç de les polítiques europees de memòria”; l’última sessió del curs “Els espais de memòria com a recurs per a una educació cívica, crítica i transformadora”, i una intervenció artística del projecte “Art urbà, educació i memòria”, que es va fer als murs de la Model.

Dinamització de districtes

En l’àmbit de la “Dinamització de districtes”, s’han realitzat cinc activitats. Una d’elles han estat els tallers de memòria històrica, rap i grafiti del projecte “Art urbà, educació i memòria”, amb alumnat de 1r de Batxillerat de l’Escola d’Art La Industrial, que han culminat en l’elaboració d’un mural conjunt a l’exterior de la presó Model, i que tenen continuïtat, durant el curs 2022-2023, amb nous tallers. Una altra activitat ha estat el 8è Congrés internacional d’Història i Cinema, que el centre de recerca Film-Història i el CEHI han organitzat, amb la col·laboració de l’EUROM i la regidoria de Memòria Democràtica, a la Facultat de Geografia i Història UB. Així mateix, s’ha realitzat la 5a edició de les jornades internacionals “Fent balanç de les polítiques europees de memòria”, coorganitzades amb la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica, que s’han centrat en les lleis de memòria i les bases de dades dedicades a les víctimes de guerra. La quarta activitat ha estat la revisió, en clau d’història social, dels continguts de les visites guiades que es duen a terme a l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona. I, finalment, la cinquena activitat ha consistit en donar suport a la representació, al Sant Andreu Teatre, de l’obra “Winnipeg”, sobre la història de 2.200 republicans espanyols que es van exiliar a Xile a bord d’un vaixell noliejat pel poeta Pablo Neruda.

Memòries colonials

En l’àmbit de les memòries colonials, a partir d’un informe de l’Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ) sobre el patrimoni marroquí del Museu Etnològic i de Cultures del Món (MUEC), el propi museu, la regidoria de Memòria Democràtica i l’EUROM han organitzat les jornades “Reparant el passat”, en què s’han recollit i debatut propostes i projectes concrets sobre reparació i justícia històrica.

Operating Grant 2022. European Observatory on Memories

Període: 01/01/2022 – 31/12/2022
Amb el suport de: Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissió Europea (Europe for Citizens Programme)

Amb el suport del programa Europe for Citizens de la Comissió Europea, l’any 2022 l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat UB ha desenvolupat 19 activitats en set grups: la remodelació de l’espai web; la 6a edició de la revista Observing Memories; commemoracions; educació i formació; participació i sensibilització ciutadana; treball en xarxa, col·laboració i aprenentatge mutu; i recerca, anàlisi i debat. Les activitats han implicat 1.303 participants directes i, indirectament, 30.358 persones.

En el grup de les commemoracions, s’ha inclòs una conversa pel Dia en Record de les Víctimes de l’Holocaust; un seminari sobre la participació italiana a la Guerra Civil espanyola; i una exposició i la presentació d’un llibre amb motiu dels trenta anys de la guerra de Bòsnia i Hercegovina i el setge de Sarajevo.

En el grup d’activitats d’educació i formació, s’engloba la 6a edició del seminari de formació del professorat “L’Holocaust com a punt de partida”; les jornades “Reparant el passat”; el seminari itinerant a Toulouse i Bordeaux “Polítiques simbòliques recents de memòria: entre allò local y allò transnacional”; un curs per a agents educatius sobre “Els espais de memòria com a recursos per a una educació cívica, crítica i transformadora”, i un cicle de tres tallers virtuals per a professorat sobre les perspectives actuals de la memòria; en concret, sobre el mur de Berlín, l’exterminació d’infants durant l’Holocaust i el conflicte dels Balcans.

En el grup d’activitats de participació i sensibilització ciutadana, s’ha realitzat la jornada internacional “Memòries subalternes – Les lluites LGBTI+ a Europa”; la 2a edició de “Ruta al exilio”, i l’estrena al Festival de Màlaga de la pel·lícula “Canción a una dama en la sombra”, produïda en associació amb l’EUROM.

En el grup d’activitats de treball en xarxa, col·laboració i aprenentatge mutu, s’ha dut a terme el 8è col·loqui internacional Walter Benjamin sobre “Exiliats i refugiats a l’època contemporània”; la reunió anual de l’ICMEMO, i el 1r congrés internacional “La Desbandá”. Específicament en l’àmbit del treball en xarxa, l’EUROM també ha participat en el congrés internacional “Història amb memòria en l’educació”, en la conferència dels Punts Nacionals de Contacte del programa CERV de la Comissió Europea, i en la sessió plenària de la Xarxa Transatlàntica de Reparació Racial.

En el grup d’activitats de recerca, anàlisi i debat, ha tingut lloc la 5a edició de les jornades internacionals “Fent balanç de les polítiques europees de memòria”, el cicle de cinema “Dones i Descolonització”, el seminari internacional “Llocs de memòria i turisme”, i els informes 7 i 8 de la sèrie “Memòries en línia”, sobre la presència dels conflictes de memòria a les xarxes socials a partir d’una anàlisi de dades de Twitter.

D’altra banda, l’EUROM ha aportat la seva expertesa en projectes externs de cooperació internacional, recerca, educació i art urbà. Per exemple, és un dels socis de l’ONG medicusmundi en el projecte “Barcelona-Sarajevo”, que pretén fer balanç de la cooperació entre ambdues ciutats des de la guerra dels Balcans, i que ha inclòs una cronologia interactiva i la producció cinematogràfica “Maldita. A Love Song to Sarajevo” (Premi Goya 2023 al Millor Curtmetratge Documental). Igualment, l’EUROM forma part de la xarxa d’entitats del projecte “Murs de Bitàcola”, que pretén visibilitzar i realçar, per mitjà d’intervencions murals a l’espai públic, els episodis propis de la memòria col·lectiva de cada comunitat. I, finalment, l’EUROM participa al projecte transnacional FORCED, liderat per l’Institut d’Història Contemporània (IHC) de la Nova Universitat de Lisboa, que busca crear una plataforma pública amb informació sobre els treballadors forçats portuguesos i espanyols a l’Alemanya nazi.

STEAMigPOWER: STEAM approaches at higher education for mIGrants, refugees and asylum seekers

Període: 01/12/2022 – 31/11/2025
Amb el suport de: Unió Europea (programa Erasmus +)

Projecte europeu, coordinat per la Universidade do Minho (Portugal), i participat per la Universita degli studi di Perugia (Itàlia), la Fundació Solidaritat UB (Espanya), la Middle East Technical University (Turquia), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grècia) i S.E.A.L Cyprus (Xipre). La iniciativa pretén atraure persones immigrants, refugiades i sol·licitants d’asil a les universitats perquè adquireixin les eines educatives necessàries per incorporar-se al mercat laboral i desenvolupar coneixements, habilitats i valors que condueixin a una riquesa i prosperitat contínues per a elles i per a les comunitats on s’integrin.

Els resultats del projecte seran els següents:

  1. Desenvolupament i impartició d’un programa intensiu semipresencial introductori, de 2 dies de durada, que se centrarà en la inclusió social (incorporant la integració cívica) i el digital storytelling. Aquest programa s’impartirà a les universitat sòcies i hi participaran un mínim de 250 persones immigrants, refugiades i sol·licitants d’asil, entre les quals es prioritzaran dones i alumnes de batxillerat.
  2. Desenvolupament i impartició d’un programa intensiu semipresencial, de 5 mòduls i 5 dies de durada, que se centrarà en el medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible.
  3. Desenvolupament d’una plataforma VLE (Virtual Learning Environment), d’accés lliure, per impartir els cursos en línia del projecte i contribuir a la creació de la xarxa STEAMigPOWER.
  4. Desenvolupament i impartició dels mòduls del programa intensiu STEAMigPOWER en format en línia.

Programa d’intervenció socioeducativa a la zona nord del districte barceloní de Nou Barris i l’eix del Besòs

Període: Programa permanent

El programa d’intervenció socioeducativa a la zona nord de Nou Barris i l’eix del Besòs inclou l’organització d’activitats de caràcter socioeducatiu, amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural i associativa d’aquestes àrees, i la gestió de l’edifici Eucaliptus, de 22 habitatges socials, cedit a la Universitat de Barcelona per l’Ajuntament de Barcelona. Els pisos, amb lloguers a preu social, s’assignen a membres de la comunitat universitària en situació de vulnerabilitat social i altres persones en risc d’exclusió. Durant l’any 2022, en el marc del programa, la Fundació Solidaritat UB ha organtizat les exposicions fotogràfiques “Àfrica en femení”, al Centre Cívic Zona Nord, i “Ucraïna: nou escenari, mateixos reptes”, al Casal de Barri de Torre Baró; unes mostres que han visitat al voltant d’un centenar de persones. Igualment, s’ha coorganitzat el curs d’extensió universitària “Cuina social i comunitària”, que ha empoderat i capacitat per a la inserció sociolaboral 16 joves de la Zona Nord amb dificultats d’incorporació al mercat de treball. I s’ha gestionat l’allotjament, a l’edifici Eucaliptus, d’unes 90 persones en situació de vulnerabilitat social.

Projecte Prometeus

Període: Projecte permanent

El Projecte Prometeus vetlla perquè joves de barris de Barcelona amb un índex de població universitària inferior a la mitjana de la ciutat puguin completar estudis a la universitat, independentment dels condicionants econòmics i socials. Conjuntament amb el programa de Política Social i Accés a la Universitat (PSAU) de la Facultat d’Educació, la Fundació Solidaritat UB representa la Universitat de Barcelona en les reunions del grup motor del projecte, en què participen les universitats UB, UAB, UPF, UPC i UOC. Igualment, el PSAU i Solidaritat UB faciliten la coordinació de les entitats del projecte amb la Universitat; concretament, amb els deganats, la persona responsable del Pla d’Acció Tutorial i els projectes de responsabilitat social de les facultats, així com amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) i Gestió Acadèmica.

Voluntariat UB

Període: Programa permanent

Voluntariat UB és un programa que fomenta la participació i col·laboració de la comunitat universitària en entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure una universitat més solidària i compromesa amb la societat. A més, el programa gestiona voluntariats propis, vinculats a iniciatives de docència i recerca compromesa de diferents facultats, unitats i programes de la Universitat de Barcelona, com per exemple dret al Dret, de la Facultat de Dret, o el programa de Política Social i Accés a la Universitat (PSAU), de la Facultat d’Educació. Durant l’any 2022, el web de Voluntariat UB ha recollit 57 crides de 25 organitzacions, que s’han promocionat a través de les xarxes socials i el butlletí del programa. Arran d’aquestes crides, 56 persones han participat com a voluntàries dels projectes anunciats i, de la seva actuació, se n’han beneficiat 3.889 persones vinculades a les entitats.