Solidaritat UB proporciona assessorament tècnic en un projecte sobre tractament d’aigües a les zones urbanes d’Àsia

L’objectiu del projecte és contribuir a integrar tecnologies de tractament d’aigües basades en la natura en la gestió i planificació de l’aigua a les ciutats.

La qualitat de l’aigua és un repte crític al continent asiàtic en el context d’una creixent industrialització i urbanització i el canvi climàtic. A Filipines, per exemple, només el 17% de les aigües residuals de Metro Manila es tracten abans de ser abocades als canals d’aigua que acaben majoritàriament a la badia de Manila, fet que implica importants preocupacions per a la salut de les persones i els ecosistemes.

Les solucions basades en la natura (NBS per les seves sigles en anglès), com ara les zones humides construïdes, els biofiltres, els jardins pluvials i els parcs flotants, podrien tenir un paper important en la reducció de la contaminació de les aigües urbanes, alhora que fan les ciutats més habitables i sostenibles. En aquest sentit, diverses iniciatives pilot i de demostració han explorat el seu potencial en ciutats d’Àsia. Tanmateix, l’efectivitat d’aquestes iniciatives no s’ha documentat adequadament i la manera com es poden mantenir, replicar i ampliar encara és poc coneguda.

Aquest és el context del projecte Avaluació integrada de pràctiques existents i desenvolupament de vies per a la integració efectiva del tractament d’aigües basat en la natura a les zones urbanes de Sri Lanka, Filipines i Vietnam (2021-2023), liderat per la Universitat RMIT (Austràlia) i finançat per la Xarxa Àsia-Pacífic per a la Recerca del Canvi Global, del qual la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (UB) és soci associat per proporcionar assessorament tècnic.

Imatges de la segona reunió del projecte

L’objectiu principal del projecte és millorar el coneixement i les capacitats per integrar tecnologies de tractament d’aigües basades en la natura en la gestió i planificació de l’aigua a les ciutats d’Àsia. Concretament, el projecte recopilarà i analitzarà les experiències d’iniciatives pilot i demostracions existents en sis ciutats del sud-est asiàtic i desenvoluparà i provarà una metodologia i directrius que es puguin utilitzar per donar suport a l’establiment, manteniment i escalat d’un tractament de l’aigua basat en la natura.

Altres socis del projecte són dues universitats de Vietnam (Universitat Tecnològica de la Ciutat Ho Chi Minh i Universitat Can Tho), una de Filipines (Universitat de les Filipines Los Banos) i una de Sri Lanka (Universitat de Peradeniya).

Solidaritat UB i la gestió sostenible de l’aigua

El projecte es nodrirà d’experiències d’Austràlia i Europa en l’àmbit del tractament de l’aigua urbana basat en la natura. En aquest sentit, la Fundació Solidaritat UB té una llarga trajectòria en la promoció de solucions basades en la natura per a un desenvolupament sostenible en diferents països del món.

Entre el 2010 i el 2013, juntament amb la Universitat Nacional de Vietnam, Solidaritat UB va crear una planta de tractament d’aigües residuals en una indústria de conserves de marisc a la badia de Ha Long, que va ser la primera infraestructura d’aquest tipus (Zones Humides Construïdes) al sud-est asiàtic. Entre 2016 i 2021, juntament amb la Universitat Gaston Berger i la fundació Món-3, va dur a terme projectes basats en la implementació de tecnologies de baix cost i mediambientalment sostenibles per a la gestió sostenible d’aigües residuals i serveis de sanejament a Saint-Louis (Senegal), inclosa una planta de tractament ecològic d’aigües residuals al campus de la UGB. I, del 2021 al 2024, participa en el projecte Inow Asia, destinat a desenvolupar innovadors programes de formació multinivell per a nous professionals de l’aigua del sud-est asiàtic.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: