Balanç social

Descripció de les activitats dutes a terme durant l’any 2018, i la seva repercussió social, d’acord amb l’adequat compliment de les finalitats de l’entitat.

FINALITAT 1: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de les seves comunitats universitàries, en els àmbits que li són propis a la Universitat.

 • Creació d'una planta pilot de depuració ecològica al campus de la UGB
  Creació d'una planta pilot de depuració ecològica al campus de la UGB

  Creació d’una planta pilot de depuració ecològica al campus de la Universitat Gaston Berger (UGB), que és el primer sistema ecològic d’aquest tipus al Senegal i és capaç de tractar l’equivalent dels residus d’una població d’entre 50 i 100 persones. Activitat realitzada conjuntament amb la UGB, que ha comptat amb la participació del Grup de Recerca en Hidrologia Sanitària i de la Cooperació (HIDROSEC) i la Fundació Món-3, ambdues entitats vinculades a la UB.

  Més info.

 • Desenvolupament d'un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat
  Desenvolupament d'un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat

  Desenvolupament d’un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat, que integra la creació d’infraestructures verdes no ornamentals amb l’objectiu d’augmentar la producció sostenible d’aliments a nivell local, facilitar la regeneració d’espais urbans, potenciar l’economia verda, i promoure la cohesió social mitjançant la creació de llocs de treball i la integració dels sectors més vulnerables de la població. En el marc del projecte EdiCitNet. En col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

  Més info.

 • Creació d'eines de planificació urbana basades en la natura
  Creació d'eines de planificació urbana basades en la natura

  Creació d’eines de planificació urbana basades en la natura per a la transició cap a ciutats catalanes que siguin productores d’aliments, sostenibles i socialment resilients. En el marc del projecte EdiCitNet. En col·laboració amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

  Més info.

 • Formació d'especialistes en desenvolupament i cooperació
  Formació d'especialistes en desenvolupament i cooperació

  Formació d’especialistes en desenvolupament i cooperació, que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’estratègies de desenvolupament i relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa, esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l’actual. En el marc del Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació (XXVIII edició). Activitat realitzada conjuntament amb la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3.

  Més info.

 • Avaluació i seguiment de projectes de cooperació
  Avaluació i seguiment de projectes de cooperació

  Avaluació i seguiment de projectes de cooperació, sensibilització i ajuda humanitària presentats a convocatòries de subvenció de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.


FINALITAT 2: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la cultura de pau i protecció dels drets humans.

2.1. Creació i manteniment d’un observatori de pau i conflictes

2.2. Organització d’activitats formatives i de recerca

2.3. Desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i postconflicte

 • Gestió de sol·licituds d'informació per part de persones refugiades
  Gestió de sol·licituds d'informació per part de persones refugiades

  Gestió de sol·licituds de suport i informació per part de persones refugiades que estan interessades a iniciar o reprendre estudis universitaris, principalment persones de l’Orient Mitjà i d’Amèrica del Sud (concretament de Veneçuela), que contacten de forma espontània o bé mitjançant informació proporcionada pel SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona). Durant el 2018, s’han rebut prop de 70 sol·licituds de suport, un 53% de les quals procedien de persones que ja es trobaven a Catalunya i el 47% restant, de persones que estaven en llocs de conflicte i que sol·licitaven la beca per cursar el Curs de transició a la universitat.

 • Curs de transició a la universitat per a alumnat de zones en conflicte
  Curs de transició a la universitat per a alumnat de zones en conflicte

  Curs de transició a la universitat per a alumnat provinent de zones en conflicte (Síria, Jordània, Líban, Afganistan…), per tal que pugui cursar estudis de grau, màster o formació professional a Barcelona com a única possibilitat de continuar la seva trajectòria acadèmica. El curs se centra en l’aprenentatge simultani dels idiomes català i castellà i la formació en drets humans i cultura de pau. La beca del curs inclou allotjament i manutenció, així com assessorament legal (en conveni amb CITE i Fundació ACSAR), assistència psicològica (en conveni amb la Facultat de Psicologia) i acompanyament acadèmic i social (a través de Voluntariat UB). Un cop superat el curs, la beca també preveu la possibilitat de realitzar estudis universitaris de grau o bé ensenyaments oficials de màster i doctorat amb l’exempció del pagament de la matrícula i en les mateixes condicions d’allotjament i manutenció disfrutades. A data de desembre de 2018, 28 persones estan estudiant en el marc d’aquest programa.

 • Suport a universitats de Jordània, el Líban i el Kurdistan iraquià
  Suport a universitats de Jordània, el Líban i el Kurdistan iraquià

  Suport a universitats de Jordània, el Líban i el Kurdistan iraquià en la creació i gestió de les R-SOS units: oficines de suport ad hoc que proporcionen serveis d’atenció, informació, assessorament, orientació… a estudiants refugiats, desplaçats interns i també locals que volen iniciar o reprendre els seus estudis universitaris. Durant el 2018, professorat de la UB ha realitzat diverses formacions al Líban i a Jordània per als equips tècnics que posaran en marxa les R-SOS Units, i la pròpia UB ha rebut una delegació de representants de les universitats sòcies del projecte RESCUE, en què s’emmarquen aquestes oficines, que han realitzat una visita d’estudis per conèixer el Programa UB de suport a persones refugiades.

  Més info.

 • Promoció de l’accés i la integració de les persones refugiades a l’EEES
  Promoció de l’accés i la integració de les persones refugiades a l’EEES

  Promoció de l’accés i la integració de les persones refugiades a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior a través de les eines creades en el marc del projecte inHERE: Catàleg de Bones Pràctiques; directrius per als membres del personal universitari; recomanacions a les institucions, xarxes i responsables de polítiques d’educació superior, i seminaris i esdeveniments multiplicadors sobre pràctiques i polítiques d’integració de persones refugiades a l’educació superior. En concret, l’any 2018 la Universitat de Barcelona organitza 4 webinars, en què intervenen 11 ponents i hi participen més d’un centenar de persones membres d’universitats europees i nord-americanes.

  Més info.

2.4. Organització d’activitats d’educació per la pau


FINALITAT 3: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acció social en favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i pobresa.

 • Ajuts al PAS UB amb fills/es o menors d’edat a càrrec amb diversitat funcional
  Ajuts al PAS UB amb fills/es o menors d’edat a càrrec amb diversitat funcional

  Concessió d’ajuts al PAS de la Universitat de Barcelona amb fills o filles o persones menors d’edat a càrrec que tenen un determinat grau de diversitat funcional; en concret, un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%.

 • Gestió de l’edifici Eucaliptus, de 32 habitatges socials
  Gestió de l’edifici Eucaliptus, de 32 habitatges socials

  Gestió de l’edifici Eucaliptus, de 32 habitatges socials, cedit a la Universitat de Barcelona per l’Ajuntament de Barcelona. Els pisos, amb lloguers a preu social, s’assignen a membres de la comunitat universitària en situació de vulnerabilitat social i altres persones en risc d’exclusió. A través de convenis amb la Fundació Solidaritat UB, tres d’aquests pisos han entrat a formar part del dispositiu d’allotjament que les entitats CEAR, CCAR i ACCEM (reconegudes oficialment per a l’acollida de persones refugiades) posen a disposició de persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional. Cada pis té sis places que s’ocupen durant un total de sis mesos, de manera que al llarg de l’any s’ofereixen 36 places.

 • Contribució a l'augment del nombre de joves del Raval amb estudis universitaris
  Contribució a l'augment del nombre de joves del Raval amb estudis universitaris

  Contribució a l’augment gradual del nombre de joves del Raval que comencen i completen estudis universitaris, per tal de transformar la tendència del barri, a través de la participació al grup motor del projecte Prometeus.

  Més info.

 • Recollida de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat
  Recollida de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat

  Recollida de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat a través de punts de recollida habilitats a tots els centres de la UB, en el marc de la campanya de Creu Roja Joventut.

  Més info.

 • Elaboració del Protocol per a l'admissió de beneficiaris de protecció internacional
  Elaboració del Protocol per a l'admissió de beneficiaris de protecció internacional

  Elaboració i inici de la prova pilot del Protocol per a l’accés i l’admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional als ensenyaments de grau, màster i títol propi de màster o postgrau de la Universitat de Barcelona. El protocol, realitzat conjuntament amb Gestió Acadèmica i aprovat pel Consell de Govern de la UB, busca facilitar el reconeixement d’estudis previs de les persones refugiades.

 • Classes de llengua castellana per a estudiants acollits pel Programa UB refugi
  Classes de llengua castellana per a estudiants acollits pel Programa UB refugi

  Classes de llengua castellana per a estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades a través d’Estudis Hispànics.

 • Acompanyament en la inserció laboral de l’alumnat acollit pel Programa UB refugi
  Acompanyament en la inserció laboral de l’alumnat acollit pel Programa UB refugi

  Seguiment i acompanyament en la inserció sociolaboral de l’alumnat acollit pel Programa UB de suport a persones refugiades; per exemple a través d’un acord amb Nestlé, pel qual l’empresa ofereix dues places (1 per semestre) a estudiants del Programa per a la realització de pràctiques a la seva oficina central.

 • Gestió de l'allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB refugi
  Gestió de l'allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB refugi

  Gestió de l’allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades en pisos de pobles i ciutats de la província de Barcelona amb la voluntat d’afavorir el seu procés d’autonomia personal i d’integració social. Amb el suport de Diputació de Barcelona, Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i Ajuntament de Viladecans.

 • Inici de l'avaluació i sistematització del Programa UB refugi
  Inici de l'avaluació i sistematització del Programa UB refugi

  Inici de l’avaluació i sistematització del Programa UB de suport a persones refugiades en el marc del projecte “VISA x estudiants refugiats (Vies Segures i Alternatives per a estudiants refugiats/des)”, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.


FINALITAT 4: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social.