ODS 6. Aigua neta i sanejament

Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom.

 

Aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a tothom. Aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a tothom i posar fi a la defecació a l’aire lliure. Millorar la qualitat de l’aigua. Augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i el proveïment d’aigua dolça. Posar en pràctica la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells. Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua. Desenvolupar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament.

Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONU

Activitats que contribueixen a aquest ODS:

 
Saint-Louis (Senegal) debat sobre gestió sostenible de l’aigua en el marc d’un projecte de Món-3 i Solidaritat UB - Les fundacions Món-3 i Solidaritat UB comparteixen la seva experiència en el tractament ecològic dels recursos hídrics al Senegal, en què destaca la depuradora pilot…
La UGB i Solidaritat UB inauguren una planta pilot de tractament ecològic d’aigües residuals al Senegal - El prototip pot tractar l'equivalent dels residus d’una població d’entre 50 i 100 persones i és el primer sistema ecològic d'aquest tipus al Senegal. La…
Els Juliols 2018 tractaran la qüestió de l’aigua, vinculada a cooperació i conflicte al segle XXI - El curs, de 12 hores de durada, tindrà lloc els dies 21 i 22 de juny de 2018, de 9:30 a 20:30, a l'Edifici Històric…

Comments are closed.