ODS 13. Acció pel clima

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

 

Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic. Posar en pràctica el compromís contret pels països desenvolupats que són part de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic.

Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONU