ODS 7. Energia assequible i no contaminant

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom.

Garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, fiables i moderns. Augmentar substancialment el percentatge de l’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia. Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. Augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies energètiques no contaminants, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONU