ODS 14. Vida submarina

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

Prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de tot tipus. Gestionar i protegir de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants. Reduir al mínim els efectes de l’acidificació dels oceans. Reglamentar eficaçment l’explotació pesquera. Conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines. Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la tecnologia marina a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament. Facilitar l’accés dels pescadors artesanals en petita escala als recursos marins i els mercats.

Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONU