El projecte SOLLAGUA celebra la segona reunió de consorci a Lisboa

La iniciativa, de què la Fundació Solidaritat UB és sòcia, cerca solucions basades en la natura per a la reutilització de l’aigua en zones rurals de la regió SUDOE.

El projecte SOLLAGUA, una iniciativa de tres anys cofinançada pel programa Interreg SUDOE 2021-2027 que busca solucions basades en la natura (NBS, per les sigles en anglès) per a la reutilització de l’aigua en zones rurals d’Espanya, França i Portugal, va celebrar la segona reunió de consorci els dies 20 i 21 de juny de 2024. L’esdeveniment va ser organitzat pels socis portuguesos Tecnico Lisboa i Águas do Tejo Atlântico a la Fàbrica d’Àgua d’Alcântara, a Lisboa, i va reunir representants de les deu entitats del projecte, així com alguns socis associats.

El primer dia de la trobada va dedicar-se principalment a avaluar l’estat del projecte. Cada entitat sòcia va proporcionar una actualització sobre les seves respectives contribucions, descrivint consecucions notables i descobriments reveladors realitzats des de la reunió inicial a Tolosa, al gener. Aquest intercanvi cooperatiu d’informació va fer possible proporcionar una visió general exhaustiva dels èxits del consorci i va aplanar el camí per a una planificació eficient durant la següent fase d’implementació del projecte.

Un altre tema important a l’agenda del primer dia de la reunió va ser la necessitat d’optimitzar el procés de participació dels 26 socis associats. Magali Gerino, coordinadora del projecte de la Universitat Tolosa III – Paul Sabatier, va subratllar aquesta tasca «per ampliar l’àmbit d’acció del projecte a tots els nivells».

Durant el segon dia de reunió, el consorci va centrar les discussions en les obligacions de les entitats en termes de gestió administrativa i financera i d’estratègia de comunicació i difusió. Per a Interreg SUDOE, aquest aspecte ha d’estar al centre de cada paquet de treball amb vista a crear consciència sobre les prioritats polítiques del projecte i la importància d’aquest tipus de programa europeu per construir un futur més verd.

Cap al final de la reunió del consorci, les entitats sòcies van tenir l’oportunitat de gaudir d’una visita guiada sota terra a la planta depuradora Fábrica de Água de Alcântara.

Solidaritat UB i la gestió sostenible de l’aigua

La Fundació Solidaritat UB té una àmplia experiència en projectes WASH (Aigua, Sanejament i Higiene), que promouen solucions basades en la natura per a la gestió sostenible dels recursos hídrics.

Actualment, a més del projecte SOLLAGUA, la Fundació participa en el projecte LIFE4Zoo, finançat pel programa LIFE de la Unió Europea, que impulsa NBS perquè els zoològics de Barcelona i Liberec optimitzin l’ús de l’aigua.

D’altra banda, al Senegal, juntament amb la Universitat Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis i la fundació Món-3, Solidaritat UB treballa en la implementació de tecnologies de baix cost, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient per a la gestió sostenible de les aigües residuals i els serveis de sanejament de la regió de Saint-Louis; inclosa la instal·lació d’una planta de tractament ecològic d’aigües residuals al campus de la UGB.

Així mateix, a Palestina, juntament amb l’Associació Catalana per la Pau (ACP), la Fundació contribueix a la formació de cooperatives de pageses en àmbits com la gestió de l’aigua. Mentre que, al sud-est asiàtic, ha desenvolupat programes formatius sobre recursos hídrics en sis universitats i ha contribuït a integrar tecnologies de tractament d’aigües basades en la natura en sis ciutats. De fet, fa més de 10 anys, amb la Universitat Nacional de Vietnam, Solidaritat UB va crear una planta de tractament d’aigües residuals industrials amb sistemes ecològics a la badia de Hạ Long, que va ser la primera infraestructura d’aquest tipus (Zones Humides Construïdes) al sud-est asiàtic.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: