ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres

Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica.

 

Vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça. Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació i incrementar el repoblament i la reforestació. Lluitar contra la desertificació. Vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyencs. Adoptar mesures per reduir la degradació dels hàbitats naturals, i protegir les espècies amenaçades. Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics. Adoptar mesures urgents per posar fi a la caça furtiva i el tràfic d’espècies protegides de flora i fauna. Adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores.

Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONU