ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

 

Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat per donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible. Augmentar l’accés de les petites empreses industrials i altres empreses als serveis financers. Promoure l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials. Incrementar de forma significativa l’accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per facilitar l’accés universal i assequible a Internet.

Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONU