Resultat de les activitats acomplertes (2021)

Descripció dels projectes iniciats i executats, en compliment de les finalitats de la Fundació Solidaritat UB, durant el darrer exercici econòmic tancat. S’endrecen cronològicament, per data d’inici.

Edible Cities Network. Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities

Període: 31/09/2018 – 01/10/2023
Amb el suport de: Comissió Europea (Horizon 2020)
Més informació: edicitnet.com/es/

Projecte de recerca amb 35 socis (ONGs, PIMEs, administracions locals, universitats i centres de recerca) en 13 ciutats del món que busca implementar i avaluar solucions basades en la natura per a la transició cap a ciutats productores d’aliments, sostenibles i socialment resilients. En concret, la Fundació Solidaritat UB col·labora amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en el desenvolupament d’un pla estratègic que integri aquest tipus de solucions, així com en activitats formatives (disseny de solucions naturals per a la producció alimentària, aprofitament d’aigua i nutrients…). Igualment, col·labora amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) en la creació d’eines de planificació urbana que vagin en aquesta línia, i també en les activitats educatives del projecte, com ara cursos d’estiu.

MIGRAID: Migració i ajuda humanitària a Europa (1919-1949)

Període: 01/10/2019 – 31/03/2022
Amb el suport de: Comissió Europea (Europe for Citizens Programme)
Més informació: migraid.org

Projecte, liderat per la UNED, que pretén analitzar la trajectòria dels Estats de la postguerra, els fluxos migratoris i exiliats, i el treball de les organitzacions humanitàries que van treballar a Europa en aquell període: des de les conseqüències de les Primeres Guerres Mundials el 1918-1919 fins a la signatura dels Quatre Convenis de Ginebra el 1949. Una de les activitats del projecte, l’exposició itinerant i en línia “Mujeres y niños en una Europa en guerra (1914-1949)”, s’ha presentat el març de 2021 a l’antiga presó La Model de Barcelona, on s’ha mantingut en exhibició fins al mes de maig. De setembre a novembre, la mostra s’ha exposat a la Petita fortalesa Terezín. D’altra banda, el març de 2021 també s’ha celebrat el Congrés Internacional sobre Ajuda humanitària a la població civil en una Europa en guerra (1914-1949), i el mes d’octubre el Museu de la Pau de Gernika ha acollit l’últim taller del projecte.

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis (Senegal) – Fase II

Període: 01/12/2019 – 01/04/2022
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

La present proposta és una continuació del projecte “Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics de Saint Louis (Senegal)”, finançat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016, i dona continuïtat a les línies de treball conjunt amb la Universitat Gaston Berger (UGB) i la Fundació Món-3 sobre els drets a l’aigua i el sanejament en els nuclis periurbans de la ciutat de Saint Louis. El projecte incideix en aquests drets mitjançant l’enfortiment de les capacitats dels titulars de responsabilitats i la promoció de models innovadors i ecològics de sanejament a través de les escoles.

Per assolir els objectius proposats, durant l’any 2021 s’ha construït i posat en funcionament una depuradora ecològica a l’escola pública de primària de Ndiebene-Gandiol, s’ha dut a terme l’enjardinament de l’escola i s’ha iniciat el reg de les àrees verdes amb l’aigua tractada per la depuradora. També s’ha realitzat el curs d’extensió universitària “Gestió sostenible de recursos hídrics al Senegal”, amb què durant quatre mesos s’han format 35 alumnes de la Universitat Gaston Berger de Saint Louis.

UNI(di)VERSITY: Socially responsible university for inclusive societies in the era of migration

Període: 31/12/2019 – 31/12/2022
Amb el suport de: Unió Europea (programa Erasmus +)
Més informació: unidiversity.eu

Projecte europeu, basat en els resultats del projecte inHERE i coordinat per La Sapienza Università di Roma, que busca donar suport als esforços de les institucions europees d’educació superior (HEI) per acollir estudiants i personal refugiat. Amb aquesta finalitat, el projecte s’encara a: incrementar el coneixement sobre les estratègies i enfocaments de les HEI cap a la diversitat i la inclusió de les persones migrants, inspirar el compromís de les HEI com a actors clau en la promoció d’aquesta diversitat i inclusió, sensibilitzar la comunitat acadèmica europea sobre la responsabilitat social de les HEI vers la inclusió de la migració, i apoderar i donar suport a la planificació estratègica de les HEI en aquest àmbit a tot Europa.

Implementació dels Acords de Pau a Colòmbia. Per una pau real, estable i duradora

Període: 15/02/2020 – 14/02/2022
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Projecte d’enfortiment del teixit social local de la regió del Cauca (Colòmbia) per mitjà d’una emprenedoria productiva innovadora fonamentada en la recuperació dels sabers ancestrals, les pràctiques agroecològiques sostenibles i l’economia cooperativa i solidària. Les actuacions es duen a terme de manera conjunta entre membres de la comunitat local i exguerrillers/es, ja que els Acords de Pau del país inclouen l’objectiu de reincoporar socioeconòmicament la població exguerrillera com a part del camí a la construcció d’una pau estable i duradora. Projecte conjunt amb l’Associació Catalana per la Pau (ACP) i l’Institut d’Estudis Interculturals (IEI) de la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali (PUJ).

Recerca per a la Ciutadania Global (Recercapau)

Període: 01/09/2020 – 30/06/2021 (Montornès del Vallès); 01/01/2021 – 31/12/2021 (El Prat); 23/07/2021 – 23/07/2024 (Sant Vicenç dels Horts); 01/08/2021 – 31/12/2022 (Barcelona)
En col·laboració amb: Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)
Amb el suport de: Ajuntaments de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, El Prat de Llobregat i Montornès del Vallès
Més informació: portalpaula.org/ca/recercapau/

Programa de suport al treball de recerca que desenvolupa l’alumnat de batxillerat, vinculant les seves inquietuds i interessos de recerca amb la protecció i defensa dels drets humans, i amb la dimensió global dels fenòmens. L’objectiu general és contribuir als objectius de batxillerat d’educar en drets humans i ciutadania global, i l’objectiu específic és desenvolupar sistemes d’avaluació formativa i de qualificació del treball de recerca que incorporin aquest enfocament educatiu. Durant l’any 2021, el programa ha arribat a 6 instituts públics de la ciutat de Barcelona, en què s’han fet 72 tallers de recerca pels drets humans amb la participació de 411 alumnes de batxillerat, 165 dels quals han sol·licitat assessorament per enfocar la recerca des de la perspectiva dels drets humans. Pel que fa a la resta de municipis, el programa s’ha implementat a un total de 4 instituts, on s’han fet 67 tallers de recerca pels drets humans amb la participació de 471 alumnes de batxillerat, 94 dels quals han sol·licitat assessorament per tractar els drets humans en les seves recerques. A Barcelona, en l’àmbit de formació del professorat, s’han finalitzat 4 assessoraments de centre, i 1 institut ha implementat un nou sistema d’avaluació competencial dels Treballs de recerca de batxillerat facilitat pel FAR (una eina d’avaluació formativa i qualificació final dissenyada per Solidaritat UB). Al setembre, han començat 3 nous assessoraments i se n’ha programat 1 més per començar al 2022. Igualment, a El Prat i Sant Vicenç dels Horts s’han impulsat durant el 2021 un total de 3 assessoraments de centre per “Repensar la recerca de batxillerat”.

Youth and Memory activism

Període: 15/09/2020 – 14/03/2022
Amb el suport de: Comissió Europea (Europe for Citizens Programme)
Més informació: europeanmemories.net/projects/you-me/

Projecte que pretén potenciar la rellevància de la joventut en la memòria col·lectiva i les polítiques de memòria, estimulant l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques en tres països europeus: Espanya, Xipre i Bòsnia-Hercegovina. Joves representants d’aquests països es reuneixen per conèixer la història d’altres regions europees i com estan tractant els seus passats problemàtics mitjançant visites a llocs de memòria o entrevistes amb testimonis. També s’organitzen accions commemoratives sobre l’espai públic, i els participants discuteixen metodologies i bones pràctiques destinades a atraure els joves a la política de la memòria. L’octubre de 2021, s’ha celebrat el primer taller del projecte a Sarajevo; i, a partir del juliol, s’ha difós una enquesta per saber què en pensen els joves d’Europa sobre la utilitat d’aprendre del passat a l’hora d’abordar els conflictes actuals.

Suport municipal a l’acollida de persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Període: Dos convenis: 01/10/2020 – 30/09/2021, i 01/10/2021 – 30/09/2022
Amb el suport de: Ajuntament de Viladecans

A part de l’ajuda acadèmica, el Programa UB de suport a persones refugiades inclou l’allotjament com un dels elements clau d’aquest suport. En una primera fase, per a l’alumnat del Curs de transició, aquest allotjament es concreta en una residència de la Universitat de Barcelona. En la segona fase, acords com l’establert amb l’Ajuntament de Viladecans permeten concertar l’allotjament d’estudiants acollits pel Programa de la UB en pobles i ciutats de la província de Barcelona, amb la voluntat d’afavorir el seu procés d’autonomia personal i d’integració social.

A Viladecans hi ha un segon pis, conveniat entre l’Ajuntament del municipi i AGBAR, que gestiona la Fundació Solidaritat UB (període: 01/01/2021 – 31/12/2021).

INCLUDE ME: Inclusion through Mediation

Període: 01/11/2020 – 31/10/2022
Amb el suport de: Unió Europea (programa Erasmus +)
Més informació: includemeproject.eu

Projecte europeu, coordinat per l’Åbo Akademi University (Finlàndia), que té com a objectiu cartografiar les millors pràctiques en matèria de mediació social a tot Europa i, a partir dels resultats, produir recursos educatius oberts i un MOOC sobre habilitats de mediació, adreçats a persones migrants i refugiades, així com a proveïdors d’educació superior, activistes comunitaris i treballadors/es, perquè es converteixin en mediadors d’igual a igual a les seves comunitats i una àrea més àmplia, per maximitzar-hi la inclusió.

SMILE: Social Meaning Impact through LLL universities in Europe

Període: 01/12/2020 – 30/11/2023
Amb el suport de: Unió Europea (programa Erasmus +)
Més informació: smile.eucen.eu

Projecte europeu, coordinat per EUCEN, que pretén desenvolupar i implementar mètodes i pràctiques innovadores per fomentar l’educació inclusiva i promoure valors comuns. Pel que fa als objectius específics, el projecte fomenta la formació de l’estudiantat en condicions més desfavorides, ja sigui per la seva procedència, gènere o situació socioeconòmica, mitjançant el suport al personal educatiu per tractar la diversitat; i també reforça la diversitat entre el personal educatiu.

WAHDA: Reforç de la societat civil tunisiana per la defensa dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social per avançar en la gestió de la crisi de la COVID-19, la transició política del país i l’estabilitat regional

Període: 01/12/2020 – 31/05/2022
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

El projecte WAHDA (unitat en àrab), liderat per l’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta (NOVACT), té per objectiu reforçar el rol de la societat civil tunisiana, especialment les dones i el jovent, per a la defensa de l’espai cívic a través de la protecció dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social i la incidència político-social, per millorar la governança democràtica, amb perspectiva de gènere i mirada regional, en el marc de les limitacions de drets civils i polítics justificades per la crisi de la COVID-19.

Projectes en l’àmbit de la memòria democràtica a la ciutat de Barcelona: “Memòries de Barcelona”

Període: 01/01/2021 – 31/12/2021
Amb el suport de: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

En el marc d’un conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), l’any 2021 l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) ha desenvolupat 13 activitats, que han aplegat un públic aproximat de 1.430 persones en activitats presencials, online i híbrides. Les propostes han contribuït a la promoció i la multiplicació de les polítiques públiques de memòria de l’Ajuntament de Barcelona, impulsades des de la Regidoria de Memòria Democràtica.

Projecte museològic de la presó Model

S’ha entregat un projecte museològic per al futur equipament memorial de la presó Model de Barcelona, fruit del treball conjunt amb l’equip d’arquitectes autors del projecte aquitectònic i urbanístic La Model Batega i de diverses sessions informatives amb associacions memorialistes.

Dinamització de districtes

En l’àmbit de la “Dinamització de districtes”, s’han realitzat nou activitats. Amb motiu del Dia de les Dones, s’ha organitzat el cicle “Memòries feministes“, que ha inclòs tres activitats: la presentació de l’exposició “Dones i infants en una Europa en guerra (1914-1949)”; la taula rodona “Vides, dones, presó”, i el diàleg “Rap i educació“. El paquet Art i memòria ha inclòs dues activitats: d’una banda, l’EUROM i Versembrant Escola Popular, en associació amb l’Escola d’Art La Industrial, han realitzat tres tallers de rap avançat a 1r de Batxillerat per reflexionar sobre el passat i el present de les migracions i els exilis; d’altra banda, conjuntament amb el projecte “Murs de Bitàcola“, s’han dut a terme dues intervencions artístiques a l’espai públic de Barcelona: una a l’Ateneu Popular de 9 Barris, per recordar el barraquisme i el moviment veïnal dels anys 1970, i l’altra a l’Espai Assemblea de CC.OO., per reivindicar la comissaria de Via Laietana com a centre de memòria. La sisena activitat, en el marc del festival Barcelona Pensa, ha estat la taula rodona “Patrimonis i memòries incòmodes: què s’ha de fer?”, en què s’ha parlat sobre com tractar el patrimoni vinculat als conflictes de memòria. La setena activitat, emmarcada en la Primavera Republicana, ha estat un cinefòrum de la pel·lícula “La cigüeña de Burgos” (2021), organitzat amb la Plataforma Futur Monument a la presó de dones de Les Corts, per commemorar el 90è aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola. La vuitena activitat ha estat la representació, al Centre Cívic Can Clariana Cultural, de l’espectacle audiovisual “Exilio”, coproduït per l’EUROM, que busca activar la memòria dels conceptes atemporals de refugi, exili i migració. I, finalment, la novena activitat ha estat l’organització de la trobada “Integrated approaches to Europe’s dissonant heritage”, en què el Grup de treball de l’Acció Dissonant Heritage del Partenariat Europeu per a la Cultura i el Patrimoni Cultural de l’Agenda Urbana per a la Unió Europea ha consensuat eines pràctiques i recomanacions polítiques sobre l’anomenat patrimoni “dissonant”.

Memòries colonials i memòries internacionals

En l’àmbit de les memòries colonials, amb la col·laboració del Museu Etnològic i de les Cultures del Món, s’ha organitzat la jornada internacional “Patrimoni en conflicte: museus i llegat colonial“, en què s’ha debatut sobre el destí de les peces d’origen colonial dels museus europeus. En l’àmbit de les memòries internacionals, en col·laboració amb la Regidoria de Memòria Democràtica, s’ha desenvolupat una programació cultural sobre l’exili republicà a Xile, que ha inclòs l’exposició “Boleto de ida”, de l’artista visual i il·lustradora Cecilia Zabaleta; el taller de creació artística col·lectiva “Los cauces de la memoria”, impartit per la pròpia autora de l’exposició, i una lectura dramatitzada de l’obra de teatre “Winnipeg”. Igualment, en l’àmbit de les memòries internacionals, s’ha organitzat el concert “Música i política“, que, a través de peces musicals denunciades per “degenerades” durant el nazisme i l’estalinisme, ha abordat fets com la Revolució Russa, la Shoah, el moviment pels drets civils als Estats Units i la Primavera de Praga.

Operating Grant 2021. European Observatory on Memories

Període: 01/01/2021 – 31/12/2021
Amb el suport de:  Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissió Europea – Europe for Citizens Programme

Amb el suport del programa Europe for Citizens de la Comissió Europea, l’any 2021 l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) ha desenvolupat 26 activitats en cinc paquets: commemoracions; recerca, anàlisi i debat; participació ciutadana; difusió i publicacions, i treball en xarxa (networking). Les activitats han implicat 2.025 participants directes i, indirectament, 7.414 persones.

En el paquet de les commemoracions, s’ha inclòs una campanya multimèdia pel Dia Internacional en Record de les Víctimes de l’Holocaust; un debat en línia pel Dia d’Europa i dos actes al voltant del Dia Internacional de les Dones. Igualment, ha continuat la gira de l’espectacle “Exilio”, coproduït per l’EUROM, que al maig s’ha presentat a Madrid, amb motiu del Dia d’Homenatge a les Víctimes del Nazisme, i a la tardor ha visitat diverses poblacions de França i Espanya.

En el paquet de recerca, anàlisi i debat, les activitats s’han centrat a tractar el negacionisme de l’Holocaust, la restitució del patrimoni colonial, l’estratègia de commemoració després dels atacs terroristes i la comparació de com diferents societats aborden el patrimoni incòmode. Aquestes qüestions han ressonat al 5è seminari de formació del professorat “L’Holocaust com a punt de partida”, a la jornada internacional “Patrimoni en conflicte. Museus i llegat colonial”, a l’exposició virtual i el resum de política del projecte “Commemoració d’atemptats terroristes”, i a la recerca i les entrevistes del projecte “Patrimoni incòmode”, els resultats del qual s’han presentat a la taula rodona “Patrimonis i memòries incòmodes. Què s’ha de fer?”. Altres activitats d’aquest àmbit han estat la 4a reunió anual “Fent balanç de les polítiques de memòria europees”, i els dos informes de la sèrie “Memòries en línia”: una anàlisi de dades de Twitter sobre dates commemoratives.

El paquet de participació ciutadana ha englobat la 2a edició del programa educatiu “Art urbà per a la memòria”; la 1a edició del casal d’estiu “Ruta a l’exili”, desenvolupada en col·laboració amb l’Institut de la Joventut d’Espanya (INJUVE), i el concert “Música i política”, a l’Aula Capella de la UB. Les activitats de difusió i publicacions han consistit en el 5è número de la revista “Observing Memories”; una publicació sobre el 80è aniversari del Manifest de Ventotene; l’exposició “Boleto de Ida”, i l’inici de la difusió del llargmetratge “Canción a una dama en la sombra”, produït amb la col·laboració de l’EUROM, que l’any 2021 s’ha pogut veure als mercats professionals de La Berlinale i Canes, i el 2022 s’estrenarà al Festival de Màlaga.

El paquet de networking inclou la Setmana del Diàleg Civil, impulsada per la Comissió Europea, en què el director de l’EUROM ha presentat les millors pràctiques del projecte, i el debat d’experts “Enfocaments integrats al patrimoni dissonant d’Europa”, organitzat a Barcelona pel Partenariat Europeu per a la Cultura i el Patrimoni Cultural de l’Agenda Urbana per a la UE, el Ministeri Federal de l’Interior alemany i l’EUROM. També inclou l’organització de taules rodones dins de les conferències anuals de la International Association of Genocide Scholars i de la Memory Studies Association, i la participació en el 9è Simposi Europeu de Memòria de l’ENRS (Xarxa Europea per a la Memòria i la Solidaritat), entre altres accions.

Promoció del dret a l’aigua i al sanejament a les escoles primàries de la regió de Saint Louis (Senegal)

Període: 01/01/2021 – 31/12/2021
Amb el suport de:  Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

Projecte de promoció del dret a l’aigua i al sanejament a les escoles primàries de la regió de Saint Louis (Senegal), que ha inclòs la creació d’infraestructures d’accés a l’aigua potable, blocs sanitaris i una tanca de protecció perimetral a l’escola Teud Bitty de Fass Ngom; la realització d’un estudi de viabilitat per a la implantació d’un sistema de tractament d’aigües residuals en aquesta escola; la presentació del model de sanejament descentralitzat i ecològic promogut pel projecte en diversos fòrums sobre aigua i sanejament organitzats per l’Agència Regional de Desenvolupament de Saint Louis; activitats de sensibilització sobre la higiene de l’aigua, el sanejament i el medi ambient en aquesta regió del Senegal, i les jornades “Mirades sobre Àfrica“, organitzades en col·laboració amb L’H Espai de Debat, a L’Hospitalet de Llobregat.

Apoderament, incidència, innovació i lluita contra el canvi climàtic de cooperatives de dones palestines

Període: 01/01/2021 – 30/06/2023
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Projecte conjunt amb l’Associació Catalana per la Pau (ACP) que busca millorar les capacitats de cooperatives de dones palestines en l’àmbit de la producció agropecuària, la gestió de l’aigua, l’organització cooperativa i d’altres qüestions relacionades amb el sector primari, en el marc de la lluita contra el canvi climàtic. Conjuntament amb la Universitat Tècnica Palestina Kadoorie de Tulkarem, a Cisjordània, i amb cooperatives de dones pageses palestines integrades en la Palestinian Farmers Union (PFU), el projecte impulsa lacreació d’itineraris formatius en gestió de l’aigua i producció agropecuària, així com la posada en marxa d’una granja experimental, vinculada a la universitat, en què es treballi l’agricultura i l’aigua amb un enfocament sostenible.

Thinking the Europe of the present to build the Europe of the future

Període: 02/2021 – 12/2022
Amb el suport de: OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse) (Oficina franco-alemanya de la Joventut)

Projecte que busca promoure el debat constructiu i l’intercanvi d’opinions i experiències entre el jovent europeu de diversos orígens, situacions i experiències vitals sobre els valors de la Unió Europea, les llibertats, el concepte de democràcia, el futur… Durant el 2021, ha tingut dos moments de desenvolupament: un a nivell nacional, a cadascun dels països participants, i un altre a nivell internacional, en què el jovent ha pogut intercanviar opinions, vivències i expectatives.

En el cas de les activitats dinamitzades per la Fundació Solidaritat UB, a nivell nacional, el 12 de novembre de 2021 s’ha celebrat una reunió presencial amb el jovent participant per tractar:

  • Gestió i implicacions, a nivell personal, polític i social, de la pandèmia de la COVID-19 i la situació post-confinament.
  • Reflexió sobre les llibertats i els canvis en termes de llibertats.
  • Situació en relació a la seguretat, la salut i les expectatives de futur.

A nivell internacional, els dies 16 i 17 de novembre s’ha realitzat una reunió virtual amb els/les participants de les diferents trobades nacionals per intercanviar experiències i vivències. Tant el jovent com les entitats organitzadores han valorat molt positivament la reunió, i s’han emplaçat a participar en la segona trobada, prevista per a principis del 2022 a França.

Pandèmia, migracions i canvi climàtic

Període: 01/03/2021 – 01/03/2023
Amb el suport de: Diputació de Barcelona
Més informació: portalpaula.org/ca/pandemia/

Projecte que busca explorar les possibilitats d’una programació interdisciplinària entre el batxillerat científic i social a través de treballs de recerca que interconnectin esdeveniments d’actualitat com la pandèmia, les migracions i el canvi climàtic. Les activitats s’adrecen a instituts públics de la província de Barcelona, amb excepció de la capital catalana. Durant l’any 2021, s’han realitzat 21 tallers de recerca en 9 centres, en què han participat més de 500 estudiants. A més, s’ha editat la unitat didàctica “Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa” i el material didàctic integrat al web “Interdependents, corresponsables”, que ha inclòs la publicació de 30 nous articles i 11 treballs d’estudiants al Mapamundi dels Drets Humans (el qual, al llarg de l’any, ha rebut 2.232 visites de 1.775 usuaris/es).

Intel·ligència artificial aplicada als debats de Decidim Barcelona

Període: 01/04/2021 – 31/12/2021
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

Continuació d’un projecte iniciat el 2018 amb l’objectiu d’enriquir els processos de la plataforma de participació en línia ‘decidim.barcelona’ -on se sotmeten a discussió diferents accions i polítiques de l’Ajuntament de la ciutat- mitjançant l’aplicació de tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA). Es pretén enfortir els debats i facilitar la presa de decisions. En aquest sentit, es busca augmentar la informació disponible per a les persones participants i enriquir la compartició de coneixement entre la ciutadania, sense que això suposi un increment de la complexitat d’ús de la plataforma.

Inow Asia: Development of innnovative multilevel formation programs for the new water leading professionals in Southeast Asia

Període: 21/05/2021 – 14/01/2024
Amb el suport de: Programa Erasmus+ (Unió Europea)
Més informació: inowasia.com

Projecte que desenvolupa i implementa cursos de formació complementària en l’àmbit de la gestió integrada i innovadora dels recursos hídrics i la sostenibilitat, en sis universitats de Laos, Cambodja i Vietnam, per tal que els nous professionals en aigua del sud-est asiàtic puguin afrontar els actuals i futurs reptes en aquest terreny: escassetat dràstica de subministrament d’aigua i manca de sanejament, greus sequeres i inundacions, desforestació i amenaces a la biodiversitat…

La Fundació Solidaritat UB és un dels socis del consorci d’Inow Asia, format per 11 organitzacions de 5 països (Espanya, França, Laos, Cambodja i Vietnam) i 14 socis associats, que estan creant i implementant mòduls formatius en temàtiques innovadores al voltant de l’aigua, amb metodologies innovadores d’ensenyament-aprenentatge. També estan implementant “Water Oriented Living Labs” (Laboratoris vius entorn a l’aigua) als campus de les universitats participants.

Coordinació del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Període: 01/08/2021 – 31/12/2022
Amb el suport de:
Ajuntament de Barcelona
Més informació: solidaritat.ub.edu/refugees/

Coordinació del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades, que obre vies complementàries i segures al reassentament d’aquestes persones a partir de l’accés a la formació universitària, però també a partir de la inclusió social i laboral. La seva activitat principal és el Curs de transició als estudis universitaris, una iniciativa cofinançada amb la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, que promou la incorporació d’estudiants refugiats/des i provinents de zones en conflicte en estudis de la Universitat de Barcelona. Per a aquests i altres estudiants refugiats/des en situació de vulnerabilitat econòmica i de drets humans, el Programa també incorpora, segons el cas, l’exempció del pagament de la matrícula; formació gratuïta en els idiomes castellà, català o ambdós; suport acadèmic (a través del Protocol per a l’accés i l’admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional i dels Plans d’Acció Tutorial); allotjament (en una residència universitària o en pisos); manutenció; suport a la integració social (amb programes de mentoria); assessorament legal; assegurança de salut; suport psicosocial; assistència psicològica; acompanyament en la inserció sociolaboral.

Integrated assessment of existing practices and development of pathways for the effective integration of nature-based water treatment in urban areas in Sri Lanka, the Philippines and Vietnam

Període: 01/09/2021 – 31/08/2023
Amb el suport de:
Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN)
Més informació: solidaritat.ub.edu/aigua-asia

Projecte liderat per la Universitat RMIT (Austràlia), del qual la Fundació Solidaritat UB és soci associat per proporcionar assessorament tècnic. Busca millorar la qualitat de l’aigua al continent asiàtic en el context d’una creixent industrialització i urbanització i del canvi climàtic.

L’objectiu principal del projecte és promoure el coneixement i les capacitats per integrar tecnologies de tractament d’aigües basades en la natura (com ara zones humides construïdes, biofiltres, jardins pluvials, parcs flotants…) en l’àmbit de la gestió i planificació de l’aigua a les ciutats del sud-est asiàtic; concretament, a Sri Lanka, Filipines i Vietnam. El projecte recopila i avalua les experiències d’iniciatives pilot i demostracions existents en sis ciutats d’aquests països; i, en base a aquesta avaluació, desenvoluparà i provarà una metodologia i directrius que es puguin utilitzar per donar suport a l’establiment, manteniment i escalat d’un tractament de l’aigua basat en la natura.