Saint-Louis (Senegal) debat sobre gestió sostenible de l’aigua en el marc d’un projecte de Món-3 i Solidaritat UB

Les fundacions Món-3 i Solidaritat UB comparteixen la seva experiència en el tractament ecològic dels recursos hídrics al Senegal, en què destaca la depuradora pilot instal·lada a la UGB.

A la zona senegalesa de Niayes, que abasta de Dakar a Saint-Louis, el problema de l’aigua es troba en el centre del desenvolupament, ja que afecta activitats com l’horticultura, la ramaderia o l’explotació de la sal. Niayes compta amb condicions bioclimàtiques i d’aigua excepcionals; però l’avanç de les dunes ha compromès la fertilitat del sòl, l’ús excessiu d’aigua per a l’horticultura ha provocat la disminució de les reserves subterrànies, els plaguicides han afectat la qualitat de l’aigua i de la producció, i la urbanització ha desbordat les terres cultivables.

Per tot això, diferents actors del Departament de Saint-Louis s’han compromès a planificar, de forma participativa, una gestió integrada dels recursos hídrics que permeti maximitzar el benestar socioeconòmic sense comprometre la sostenibilitat d’ecosistemes vitals. L’enfocament participatiu es va exemplificar, de l’11 al 13 de juny a la Universitat Gaston Berger (UGB), en el seminari «La gestió sostenible de l’aigua: els reptes en territori urbà i periurbà», que va reunir experts universitaris i una trentena de representants electes del Departament de Saint-Louis.

Els debats i tallers de sensibilització es van dur a terme en el marc de la segona fase del projecte «Contribució a la gestió dels recursos hídrics a Saint-Louis», executat per la Fundació Món-3 i la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb la UGB. El projecte està finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i es desenvolupa en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament Regional de Saint Louis.

Durant el seminari, les fundacions Món-3 i Solidaritat UB i l’AMB van compartir amb els i les representants locals del Senegal exemples de governança que han afavorit la gestió sostenible de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona. A més, Món-3 i Solidaritat UB van explicar la seva experiència conjunta amb la UGB en l’àmbit del tractament ecològic dels recursos hídrics, el sanejament i la gestió dels usos de l’aigua al Senegal. En concret, l’últim dia del seminari es va organitzar una visita a la planta pilot de depuració ecològica per al tractament i la reutilització d’aigües residuals, inaugurada el gener de 2019 al campus de la UGB.

L’aigua dolça i potable a nivell mundial

Les persones expertes assistents al seminari van assenyalar que l’aigua dolça representa el 2,5 % de l’estoc d’aigua del planeta, però que només el 0,3 % és fàcilment accessible en embassaments, rierols, llacs i rius, de manera que és imprescindible pensar en la seva gestió sostenible. A més, en l’actual període de canvi climàtic, els acadèmics i acadèmiques van apuntar que la disminució global de les precipitacions podria afectar la recàrrega d’aqüífers.

En les jornades també es va subratllar que, a nivell mundial, 2.600 milions de persones (el 40% de la població) no tenen accés a l’aigua potable i el sanejament bàsic; i que millorar l’accés a aquests serveis permetria salvar 1,6 milions de vides cada any, principalment d’infants.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: