ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat per donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible. Augmentar l’accés de les petites empreses industrials i altres empreses als serveis financers. Promoure l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials. Incrementar de forma significativa l’accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per facilitar l’accés universal i assequible a Internet.

Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONU

Projectes de la Fundació Solidaritat UB que contribueixen a aquest ODS:

Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics al Senegal

Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics al Senegal

Projecte de transferència de coneixements per al desenvolupament de tècniques de sanejament de baix cost, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient a la regió de Saint Louis (Senegal).

Tecnologies de gestió sostenible d'aigües residuals al Senegal

Tecnologies de gestió sostenible d'aigües residuals al Senegal

Projecte d’implementació de tecnologies naturals per a la gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes del Senegal.

EdiCitNEt - Xarxa de ciutats comestibles

EdiCitNEt - Xarxa de ciutats comestibles

Projecte d’integració de solucions basades en la natura per a la transició cap a ciutats productores d’aliments, sostenibles i socialment resilients. Col·laboració amb Sant Feliu de Llobregat.

Comments are closed.