Membres de sis universitats del sud-est asiàtic analitzen a la UB oportunitats formatives en l’àmbit de l’aigua

Procedents de Cambodja, Laos i Vietnam, són participants del projecte de cooperació ‘Inow Asia’, de què la Fundació Solidaritat UB és sòcia en el marc del seu Programa de solucions naturals per al desenvolupament sostenible.

Un grup de tretze docents, personal investigador i representants institucionals de les sis universitats de Cambodja, Laos i Vietnam que participen al projecte de cooperació Inow Asia: Desenvolupament de programes innovadors de formació multinivell per als nous professionals líders en aigua del sud-est asiàtic (2021-2024) s’han trobat els dies 2 i 3 de maig a la Universitat de Barcelona amb la resta de socis del projecte; entre els quals, la Fundació Solidaritat UB.

La trobada a la UB ha estat el punt de partida de la tercera reunió bianual del conjunt de socis, que s’han vist presencialment per primer cop, després de més d’un any de reunions virtuals. A banda de Barcelona, la trobada es prolongarà fins al 13 de maig entre Girona, Montpeller i Tolosa. En les quatre ciutats, la delegació del sud-est asiàtic serà acollida pels socis europeus d’Inow Asia: a Catalunya, Solidaritat UB, el Lequia de la Universitat de Girona i la World University Service of the Mediterranean (WUSMed); i, a França, la Université Toulouse III Paul Sabatier i l’Institut de Recherche pour le Développement.

Les activitats a la UB

Durant la seva estada a Barcelona, el dilluns 2 de maig, els socis del projecte han realitzat una sessió de treball amb el vicerector de Política d’Internacionalització de la UB, Raúl Ramos, i la coordinadora de la UB per les relacions amb Àsia Oriental, Àngels Pelegrín.

El dimarts 3 de maig, en format híbrid, Solidaritat UB i Lequia-UdG han organitzat al Parc Científic de Barcelona el seminari “Identificació d’oportunitats de formació i innovació sobre recursos hídrics al sud-est asiàtic”, a què han assistit una cinquantena de persones, alhora presencialment i on-line. D’una banda, hi ha participat el Comitè Acadèmic i Professional (APC) d’Inow Asia i, d’altra banda, actors rellevants del sector de l’aigua a Catalunya: en concret, el Catalan Water Partnership (CWP), l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), els centres tecnològics Eurecat i Leitat, les startups Bluephage i Ecomemb i la consultoria Amphos 21.

Per acabar, a la tarda s’ha realitzat una visita a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del Besòs, considerada una de les depuradores d’aigua potable més innovadores d’Europa, que tracta les aigües superficials capturades del riu Llobregat i les aigües subterrànies de l’aqüífer.

Els objectius del projecte Inow Asia

Coordinat per la Universitat de Girona (UdG) i cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, el projecte Inow Asia té com a objectiu contribuir a la formació de postgrau en l’àmbit de la gestió integrada i innovadora dels recursos hídrics i el desenvolupament sostenible al sud-est asiàtic per afrontar els actuals i futurs reptes hídrics: escassetat dràstica de subministrament d’aigua i manca de sanejament, greus sequeres i inundacions, desforestació i amenaces a la biodiversitat.

Amb aquesta finalitat, en el marc de màsters i programes de doctorat que ja existeixen a les universitats sòcies, es duu a terme un procés transversal i de baix a dalt per al desenvolupament i la implementació de material formatiu basat en metodologies innovadores d’ensenyament-aprenentatge i laboratoris de vida orientats a l’aigua.

Solidaritat UB i la gestió sostenible de l’aigua

Per a la Fundació Solidaritat UB, aquest projecte és la continuació del treball realitzat entre el 2010 i el 2013 amb la Universitat Nacional de Vietnam. Conjuntament, es va crear una planta de tractament d’aigües residuals industrials amb sistemes ecològics en una indústria de conserves de marisc a la badia de Hạ Long, que va ser la primera infraestructura d’aquest tipus (Zones Humides Construïdes) al sud-est asiàtic.

A part d’aquestes activitats a Vietnam, la fundació també té experiència en altres projectes WASH (Aigua, Sanejament i Higiene), que han promogut solucions basades en la natura per a la gestió sostenible dels recursos hídrics.

Per exemple, a Senegal, juntament amb la Universitat Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis i la fundació Món-3, Solidaritat UB contribueix a la implementació de tecnologies de baix cost, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient per a la gestió sostenible de les aigües residuals i els serveis de sanejament de la regió de Saint-Louis; inclosa la instal·lació d’una planta de tractament ecològic d’aigües residuals al campus de la UGB.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: