Tret de sortida al projecte de cooperació “Inow Asia”, per a la gestió sostenible de l’aigua al sud-est asiàtic

Una trentena de persones, d’institucions europees d’educació superior i universitats de Cambodja, Laos i Vietnam, han participat el 25 i 26 de febrer en la reunió virtual de llançament del projecte.

El projecte de cooperació Inow Asia: Desenvolupament de programes de formació multinivell innovadors per als nous professionals líders en aigua del sud-est asiàtic (2021-2024), emmarcat en el programa Erasmus+, ha celebrat els dies 25 i 26 de febrer la seva reunió virtual de llançament, en què han participat una trentena de persones, entre membres de les entitats europees sòcies del projecte i representants de les universitats dels tres països asiàtics participants.

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (UB) és una de les entitats sòcies d’aquesta iniciativa, coordinada per la Universitat de Girona (UdG), que té com a objectiu principal col·laborar amb universitats de Cambodja (Institut de Tecnologia de Cambodja i Universitat de Battambang), Laos (Universitat Nacional de Laos i Universitat Souphanouvong) i Vietnam (Universitat de Ciències de Hanoi de la Universitat Nacional de Vietnam (VNU-HUS) i Universitat de Can Tho) per contribuir a la formació de postgrau en el camp de la gestió integrada i innovadora dels recursos hídrics i el desenvolupament sostenible, en el marc de màsters i programes de doctorat que ja existeixen al sud-est asiàtic.

A part dels problemes convencionals relacionats amb el subministrament d’aigua potable i el sanejament, els països de la costa sud-est d’Àsia s’enfronten a greus reptes que afecten la salut i les activitats econòmiques de la població, a causa de l’escassetat dràstica de subministrament d’aigua i la manca de sanejament, sequeres i inundacions greus, desforestació i amenaces a la biodiversitat.

En aquest context, en el marc d’Inow Asia, institucions europees d’educació superior – incloses l’UdG, la Fundació Solidaritat UB, la Universitat Paul Sabatier Tolouse III, l’IRD (Institut de Recherche pour le Developpement) i el WUSMED (World University Service Mediterranean) – compartiran els seus coneixements i experiència en la implementació de programes de màster innovadors en gestió de recursos hídrics.

La reunió de llançament d’Inow Asia

El primer dia de la reunió de llançament d’Inow Asia s’ha centrat en debatre dos dels punts més importants del projecte: el Dr. Ignasi Rodriguez-Roda (UdG) ha explicat en què consisteix el mètode de l’Aprenentatge Basat en Problemes (Problem Based Learning, PBL), que es vol aplicar als mòduls formatius de postgrau, i la Dra. Antonina Torrens (Solidaritat UB) ha liderat la sessió sobre els laboratoris de vida orientats a l’aigua que es volen crear als campus de les universitats asiàtiques.

Els Water Oriented Living Labs (WOLL) són entorns reals d’experimentació, orientats a l’aigua, que tenen la implicació i el compromís de les diverses parts interessades (estudiants, empreses i autoritats de l’aigua) i serveixen com a “laboratori de camp” per desenvolupar, provar i validar solucions que incloguin la implementació de tecnologies i la seva combinació amb nous models de negoci i polítiques innovadores basades en el valor de l’aigua.

El segon dia de reunió s’ha constituït oficialment el comitè directiu del projecte, i s’han tractat qüestions administratives, financeres i d’organització, així com de control de qualitat. Al final de la trobada, s’han acordat les tasques per als primers sis mesos de projecte, en què la Fundació Solidaritat UB té un rol principal com a líder, conjuntament amb la Universitat de Battambang, del paquet de treball número 1, relatiu a la preparació del projecte. En aquest paquet de treball, es recopilarà i s’avaluarà tota la informació i les necessitats de les entitats sòcies, incloent-hi les necessitats del mercat laboral, per tal d’implementar els mòduls formatius i els WOLL; i, a més, s’identificarà el conjunt d’agents que s’han d’involucrar en la iniciativa.

Més enllà de la preparació d’Inow Asia, la Fundació Solidaritat UB tindrà un paper important en el disseny dels WOLL i, bàsicament, centrarà la seva tasca en la formació i la transferència de coneixements en aigua, higiene i sanejament, i en economia circular en la gestió del cicle de l’aigua.

Solidaritat UB i la gestió sostenible de l’aigua

Solidaritat UB té més de deu anys d’experiència en projectes WASH (Aigua, Sanejament i Higiene), que han promogut solucions basades en la natura per a la gestió sostenible dels recursos hídrics a països com Senegal i Vietnam.

Des de l’any 2016, juntament amb la Universitat Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (Senegal) i la fundació Món-3, Solidaritat UB contribueix a la implementació de tecnologies de baix cost, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient per a la gestió sostenible de les aigües residuals i els serveis de sanejament de la regió de Saint-Louis; inclosa la instal·lació d’una planta de tractament ecològic d’aigües residuals al campus de la UGB.

A més, entre el 2010 i el 2013, juntament amb la Universitat Nacional de Vietnam, Solidaritat UB va contribuir a crear una planta de tractament d’aigües residuals industrials amb sistemes ecològics en una indústria de conserves de marisc a la badia de Halong, que és la primera infraestructura d’aquest tipus (Zones Humides Construïdes) al sud-est asiàtic.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: