ODS 1. Fi de la pobresa

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món.

 

Erradicar la pobresa extrema per a totes les persones a tot el món. Reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i infants de totes les edats que viuen en la pobresa. Posar en pràctica a nivell nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a tothom. Garantir que tots els homes i les dones tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, inclòs el microfinançament. Reduir l’exposició i vulnerabilitat de les persones pobres davant desastres econòmics, socials i ambientals. Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament.

Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONU