Activitats

La Fundació Solidaritat UB és una fundació creada l’any 1996 per la Universitat de Barcelona per promoure, emparar, ampliar i dur a terme, des de la universitat, iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, acció social, promoció de la cultura de pau i protecció dels drets humans.

Forma part del Grup UB, essent-ne president el Rector de la Universitat de Barcelona, i està ubicada dins de l’àmbit de responsabilitat del Vicerectorat d’Igualtat i Gènere.

La Fundació Solidaritat UB centra la seva tasca en la cooperació al desenvolupament; la inclusió i el refugi; l’educació en ciutadania global, i la promoció i defensa dels drets humans, la memòria democràtica i la cultura de pau. Presta serveis d’assessorament i avaluació, engega projectes propis i col·labora en projectes d’altres institucions i organitzacions, els quals impliquen la mobilització de membres de la comunitat universitària.

Cooperació per a un desenvolupament sostenible

Alguns dels darrers projectes de cooperació que ha dut a terme han estat sobre la gestió sostenible de l’aigua al Senegal, Palestina i el sud-est asiàtic, i la prevenció de conflictes violents al Magreb. Conjuntament amb Món-3, la Fundació Solidaritat UB també organitza el Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Barcelona, amb la voluntat de formar especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’estratègies de desenvolupament i relacions de cooperació.

Promoció i defensa dels drets humans i la cultura de pau

En l’àmbit de la construcció de la pau i la protecció dels drets humans, la Fundació Solidaritat UB lidera l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM): una xarxa transnacional d’institucions i organitzacions compromeses amb l’anàlisi i la promoció de polítiques públiques de memòria. Així mateix, coordina el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte; que, en l’àmbit de la informació i la sensibilització de la ciutadania, disposa de l’Observatori Solidaritat. I, de setembre a desembre, organitza activitats en diversos centres de la Universitat de Barcelona, aplegades sota la denominació de Tardor Solidària, per tal de sensibilitzar la comunitat universitària respecte als temes que constitueixen l’objectiu de la seva activitat.

Educació en ciutadania global

En l’àmbit educatiu, en col·laboració amb l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP) – ICE de la Universitat de Barcelona, la Fundació Solidaritat UB desenvolupa el programa PAULA, adreçat a donar suport al professorat en la integració curricular de l’educació en drets humans i ciutadania global. La iniciativa es materialitza en l’espai web www.portalpaula.org, que ofereix recursos educatius disponibles en obert per internet, amb focus en les propostes, experiències i recursos de recerca formativa. Anualment, aquest programa impulsa el Premi de Recerca per a la Pau, per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, i el Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, per a pòsters d’estudiants UB.

Inclusió i acció social

En l’àmbit de l’acció social es duen a terme iniciatives de solidaritat a l’entorn de la ciutat de Barcelona: des d’un programa d’intervenció socioeducativa a la zona nord del districte barceloní de Nou Barris, fins a la gestió de Voluntariat UB o la participació al Programa Prometeus, que vetlla perquè joves de barris de Barcelona amb un índex de població universitària inferior a la mitjana de la ciutat puguin accedir a la universitat i cursar estudis superiors amb èxit. Així mateix, la Fundació Solidaritat UB participa en diversos projectes europeus que busquen promoure la inclusió social de persones migrants i refugiades a les comunitats d’acollida.