Activitats

La Fundació Solidaritat UB és una fundació creada l’any 1996 per la Universitat de Barcelona per promoure, emparar, ampliar i dur a terme, des de la universitat, iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, acció social, promoció de la cultura de pau i protecció dels drets humans.

Forma part del Grup UB, essent-ne president el Rector de la Universitat de Barcelona, i està ubicada dins de l’àmbit de responsabilitat del Vicerectorat d’Igualtat i Gènere.

La Fundació Solidaritat UB centra la seva tasca en la cooperació, l’acció social, l’educació per la pau i la ciutadania global, i la promoció i defensa dels drets humans, la memòria democràtica i la cultura de la pau. Presta serveis d’assessorament i avaluació, engega projectes propis i col·labora en projectes d’altres institucions i organitzacions, els quals impliquen la mobilització de membres de la comunitat universitària.

Cooperació al desenvolupament

Alguns dels darrers projectes de cooperació que ha dut a terme han estat sobre la gestió de l’aigua al Senegal i el Vietnam, el desenvolupament rural i la construcció de la pau a Colòmbia, la defensa dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social a Tunísia, i la posada en marxa de programes de postgrau conjunts amb universitats del sud-est asiàtic. Conjuntament amb Món-3, la Fundació Solidaritat UB també organitza el Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Barcelona, amb la voluntat de formar especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’estratègies de desenvolupament i relacions de cooperació.

Promoció i defensa dels drets humans i la cultura de pau

En l’àmbit de la construcció de la pau i la protecció dels drets humans, la Fundació Solidaritat UB alberga l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM): una xarxa transnacional d’institucions i organitzacions compromeses amb la recerca i la promoció de polítiques públiques de memòria. Així mateix, coordina el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte; que, en l’àmbit de la informació i la sensibilització de la ciutadania, disposa de l’Observatori Solidaritat: un observatori en línia de conflictes i drets humans que recull, descriu, analitza i denuncia situacions de violència i vulneracions dels drets humans arreu del món. Igualment, de setembre a desembre, la Fundació Solidaritat UB organitza activitats en diversos centres de la Universitat de Barcelona, aplegades sota la denominació de Tardor Solidària, per tal de sensibilitzar la comunitat universitària respecte als temes que constitueixen l’objectiu de la seva activitat.

Educació per la pau i la ciutadania global

En l’àmbit educatiu, en col·laboració amb l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP) – ICE de la Universitat de Barcelona, la Fundació Solidaritat UB desenvolupa el programa PAULA, adreçat a promoure la integració curricular de l’educació per la pau, els drets humans i la ciutadania global a l’educació reglada a través del suport a la tasca del professorat. Anualment, aquest programa impulsa el Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona per a treballs de recerca de batxillerat.

Acció social

En l’àmbit de l’acció social es duen a terme iniciatives de solidaritat a l’entorn de la ciutat de Barcelona, des d’un programa d’intervenció socioeducativa a la zona nord del districte barceloní de Nou Barris i l’eix del Besòs, fins a la posada en marxa d’horts socials, la gestió de Voluntariat UB, o la participació al Projecte Prometeus, que té l’objectiu d’augmentar gradualment el nombre de joves de Barcelona que cursen estudis universitaris independentment de condicionants econòmics i socials.