Resultat de les activitats acomplertes (2018)

Descripció dels projectes iniciats i executats, en compliment de les finalitats, durant el darrer exercici econòmic tancat. S’endrecen cronològicament, per data d’inici.

El conflicte de Síria en la recerca de Batxillerat


Període: 30/10/2016 – 30/04/2018
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Projecte de suport a estudiants de batxillerat d’arreu de Catalunya que realitzin treballs de recerca sobre el conflicte de Síria i els desplaçaments forçosos que ha provocat. El projecte inclou la creació d’un grup de recerca entre aquests estudiants, que enriqueixi la seva formació a través de l’intercanvi de reflexions i experiències, i promogui la seva interrelació amb el teixit social compromès amb la crisi de persones refugiades. S’editen propostes de recerca específiques sobre la temàtica del refugi, s’elabora una guia de recursos per a aquests treballs i es comuniquen recerques prèviament assessorades, que es donen a conèixer a través de l’exposició “La crisi del refugi. Una exposició basada en recerques de Batxillerat (2016-2017)”.

Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics de Saint-Louis (Senegal)


Període: 01/12/2016 – 30/11/2018
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona

Projecte de transferència de coneixements per al desenvolupament de tècniques de sanejament de baix cost, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. L’objectiu general del projecte és contribuir a la promoció d’una gestió sostenible dels recursos hídrics de la regió de Saint-Louis del Senegal que permeti millorar la qualitat de la vida i el benestar de la població. L’objectiu específic del projecte és promoure solucions sostenibles i ecològiques per a la gestió de les aigües residuals i millorar la capacitat de les institucions locals per gestionar els serveis de sanejament. En el marc de la iniciativa, s’ha creat una planta pilot de depuració ecològica al campus de la Universitat Gaston Berger, que és el primer sistema ecològic d’aquest tipus al Senegal.

Servei d’avaluació i seguiment de projectes de cooperació, sensibilització i ajuda humanitària


Període: 2016 – 2018
Amb el suport de: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

En el marc del Programa de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, assessorament i assistència tècnica i administrativa per a la valoració de projectes presentats a convocatòries de subvenció per part d’entitats dedicades a la cooperació internacional i la sensibilització sobre cooperació entre la ciutadania. Seguiment tècnic i valoració de la justificació tècnica final de projectes de convocatòries anteriors.

Projecte de desenvolupament agrícola urbà AgroVallbona


Període: 01/06/2017 – 31/05/2018
Amb el suport de: Universitat de Barcelona

Estudi tècnic de disseny i usos de l’espai AgroVallbona, que presenta opcions de futur per a l’edifici de l’antiga Granja Ritz i la Finca o Horta de la Ponderosa. El conjunt de propostes que conformen el projecte AgroVallbona persegueix els següents objectius: posar en valor i respectar la identitat i trajectòria (tradició) agrícola i ramadera d’ambdós espais, aportar innovació i contribuir a la sobirania alimentària de la ciutat, i complir criteris de sostenibilitat i economia social (verda).

Suport municipal a l’acollida de persones refugiades i provinents de zones de conflicte


Període: 01/06/2017 – 31/05/2018
Amb el suport de: Diputació de Barcelona

A part de l’ajuda acadèmica, el Programa UB de suport a persones refugiades inclou l’allotjament com un dels elements clau d’aquest suport. En una primera fase, per a l’alumnat del Curs de transició, aquest allotjament es concreta en una residència de la Universitat de Barcelona. En la segona fase, acords com aquest establert amb la Diputació de Barcelona permeten concertar l’allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades en pobles i ciutats de la província de Barcelona amb la voluntat d’afavorir el seu procés d’autonomia personal i d’integració social.

Tecnologies naturals per a la gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes del Senegal


Període: 01/07/2017 – 30/12/2018
Amb el suport de: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Projecte d’implementació de tecnologies naturals per a la gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes del Senegal. En el marc de la iniciativa, s’ha creat una planta pilot de depuració ecològica al campus de la Universitat Gaston Berger, que és el primer sistema ecològic d’aquest tipus al Senegal.

Programa d’internacionalització de l’educació “Our memories and I”


Període: 01/09/2017 – 31/08/2019
Amb el suport de: Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissió Europea

Projecte liderat per l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat UB, que ha reunit un grup de 32 estudiants i professors/es d’instituts de Catalunya, França, Itàlia i Alemanya en una sèrie d’activitats de mobilitat per explorar metodologies pedagògiques innovadores per a l’adquisició de la història i la memòria. El projecte s’ha centrat en el desenvolupament de noves habilitats i eines de comunicació que permetin anar més enllà de les escoles i els entorns locals. La inclusió social, la promoció de la diversitat i la comprensió mútua són els objectius i reptes més importants per a les institucions educatives implicades en la iniciativa.

Present Pasts: A European Observatory on Memories


Període: 15/09/2017 – 14/03/2019
Amb el suport de: Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissió Europea

En el marc d’aquest programa, l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat UB va organitzar, el novembre de 2017, el congrés internacional “La hibernació de la granota. 10 anys de lleis i polítiques de memòria a Espanya i Catalunya (2007-2017)”. L’abril de 2018, va realitzar una jornada d’activitats sobre els 50 anys de les revolucions del 68: al matí, en el marc del projecte internacional “In Search of Freedom: 1968-2018”, va organitzar un seminari sobre les protestes ciutadanes dels anys 60 i 70 a Eslovènia, Espanya i Polònia; i, a la tarda, conjuntament amb la Fundació Cipriano García, va celebrar un debat i un cinefòrum sobre les esquerres al sud d’Europa durant els anys 70. El desembre de 2018, va publicar la segona edició de la revista Observing Memories, que destaca la memòria dels perpetradors i dels seus llegats. I, el setembre de 2018, va presentar el projecte memorial, artístic i cívic “All along the Watchtower”, amb què l’any 2019 commemorarà, conjuntament amb la Fundació Wall de Berlín, el 30 aniversari de la caiguda del mur de Berlín.

Curs de transició als estudis de grau per a persones provinents de zones de conflicte


Període: 01/12/2017 – 31/07/2018
Amb el suport de: Universitat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

Curs d’extensió universitària centrat en l’aprenentatge simultani dels idiomes català i castellà i la formació en drets humans i cultura de pau. Té l’objectiu de facilitar el pas d’alumnat procedent de zones en conflicte (Síria, Jordània, Líban, Afganistan…) a cursar estudis de grau, màster o formació professional a Barcelona, com a única possibilitat de continuar la seva trajectòria acadèmica. Les beques del curs inclouen allotjament i manutenció, així com assessorament jurídic, assistència psicològica i acompanyament acadèmic i social, entre d’altres. Es tracta d’una iniciativa pionera a l’Estat espanyol i a Europa, cofinançada per la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. El desembre de 2018, 28 persones estan estudiant en el marc d’aquest programa, i més d’un centenar han pogut beneficiar-se de mesures relacionades amb l’allotjament. Durant el curs 2019-2020, 15 persones més s’incorporaran al curs.

Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca


Període: 01/12/2017 – 30/11/2019
Amb el suport de: Diputació de Barcelona

Projecte que busca fomentar la corresponsabilitat de l’alumnat i professorat de secundària en la construcció d’un món més just i la defensa dels drets humans i la pau, per mitjà de la comprensió de l’Agenda 2030 i les seves possibilitats com a recurs educatiu. Les activitats s’adrecen als centres de Batxillerat públics de la província de Barcelona, amb excepció de la capital catalana. Durant el curs 2017-2018, es realitzen quatre tallers de recerca que arriben a 90 estudiants de dos instituts de Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac. Per al curs 2018-2019, hi ha tres instituts de Badalona, Montornès del Vallès i Rubí interessats a acollir tallers. D’altra banda, la primera edició del curs semipresencial de formació del professorat (abril-juny 2018) la completen 10 docents (de 5 comarques barcelonines), mentre que, en la segona edició (octubre 2018-gener 2019), hi participen uns altres 10 docents (de 4 comarques).

Recerca per a la ciutadania global: Programa de suport al treball de batxillerat


Període: 01/01/2018 – 31/12/2018
Amb el suport de: IDP-ICE UB, Ajuntament de Barcelona

Xarxa educativa de suport als treballs de recerca de batxillerat d’alumnes d’instituts públics de la ciutat de Barcelona amb la voluntat de contribuir als objectius de batxillerat d’educar en drets humans i ciutadania global. La xarxa connecta els instituts amb facultats i programes de la Universitat de Barcelona i amb ONG i serveis de la ciutat implicats en la protecció i defensa dels drets humans. El programa posa en relleu les sinergies entre competència en recerca i competència ciutadana, les implicacions ètiques de la recerca i el paper fonamental del coneixement científic per a la protecció i defensa dels drets humans.

Edible Cities Network. Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities


Període: 31/09/2018 – 01/10/2023
Amb el suport de: Horizon 2020 (Comissió Europea)

Xarxa mundial d’ONGs, PIMEs, administracions locals i universitats i centres de recerca que aposten per la implementació i avaluació de solucions basades en la natura per a la transició cap a ciutats productores d’aliments, sostenibles i socialment resilients. La iniciativa pretén demostrar que la creació d’infraestructures verdes no ornamentals a la ciutat no només permet augmentar la producció sostenible d’aliments a nivell local, sinó que també facilita la regeneració d’espais urbans, potencia l’economia verda, i promou la cohesió social mitjançant la creació de llocs de treball i la integració dels sectors més vulnerables de la població. La xarxa integra 13 ciutats de tot el món. En concret, la Fundació Solidaritat UB col·labora amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en el desenvolupament d’un pla urbanístic estratègic que integri aquest tipus de solucions; i també col·labora amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) en la creació d’eines de planificació urbana que vagin en aquesta línia.

Suport municipal a l’acollida de persones refugiades i provinents de zones de conflicte


Període: 01/10/2018 – 30/09/2019
Amb el suport de: Ajuntament de Viladecans

A part de l’ajuda acadèmica, el Programa UB de suport a persones refugiades inclou l’allotjament com un dels elements clau d’aquest suport. En una primera fase, per a l’alumnat del Curs de transició, aquest allotjament es concreta en una residència de la Universitat de Barcelona. En la segona fase, acords com aquest establert amb l’Ajuntament de Viladecans permeten concertar l’allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades en pobles i ciutats de la província de Barcelona amb la voluntat d’afavorir el seu procés d’autonomia personal i d’integració social.

Projectes en l’àmbit de la memòria democràtica a la ciutat de Barcelona


Període: 10/10/2018 – 31/12/2018
Amb el suport de: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

Conjunt d’activitats desenvolupades en col·laboració entre l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat UB i l’ICUB. En el marc de l’Acció FARS, les set torres de vigilància de la presó Model han estat objecte d’una senyalització i il·luminació temporal per destacar les reivindicacions ciutadanes sobre els usos d’aquest espai. S’ha presentat el projecte del monument a la Presó de Dones de les Corts, que recuperarà la memòria d’aquest espai de repressió i empresonament de dones. S’ha celebrat el seminari internacional “Història i memòria de les Brigades Internacionals. Una mirada est-oest”, que ha comptat amb l’assistència de prop de 200 persones. En el marc festival Barcelona Pensa 2018, també s’han reunit prop de 200 persones en dues activitats amb l’objectiu de debatre les formes de transmissió de la memòria en l’espai públic. S’ha editat l’exposició “Cercant la llibertat: 1968-2018”, que amplia la comprensió històrica i contemporània de les protestes dels anys 60 i 70 a Europa. S’han dut a terme 10 rutes guiades, adreçades a estudiants universitaris i grups de visitants estrangers, per espais de memòria de la ciutat de Barcelona (itinerari dels llegats de l’esclavatge, ruta de la presó Model i ruta de les Corts). S’ha fet recerca d’arxiu, s’han redactat textos i s’han localitzat noves fotografies per a l’actualització d’11 itineraris de memòria del projecte digital “Memòria BCN”. S’ha organitzat el Dia Internacional en Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust i, en el marc del projecte itinerant “Deconstruir el franquisme. Símbols de la dictadura”, s’ha produït una intervenció per ser exposada a la presó Model que busca explicar la situació dels símbols franquistes i el seu context a nivell local.

Projecte VISA x estudiants refugiats (Vies Segures i Alternatives per a estudiants refugiats/des)


Període: 2018 – 2020
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

Projecte que permetrà dur a terme una avaluació i sistematització del Programa UB de suport a persones refugiades, realitzar la tercera edició del Curs de transició als estudis de grau per a persones provinents de zones de conflicte (les beques del qual inclouen allotjament i manutenció, així com assessorament jurídic, assistència psicològica i acompanyament acadèmic i social, entre d’altres) i avançar en el seguiment i acompanyament individual de l’alumnat, no només en el seu procés formatiu, sinó també en la seva incorporació al món laboral.