MÀSTER GLOBALITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ (XXIII edició)

Preinscripció fins al 7 de desembre de 2012.

Aquest màster en desenvolupament i cooperació pretén seguir formant, com ho ha fet durant vint-i-tres anys, especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’unes estratègies de desenvolupament i unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa i esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l’actual.

Informació i matrícules

MÓN-3 · Facultat d’Economia i Empresa
Diagonal, 690 · 08034 Barcelona · T. 93 402 43 25
Coordinadora: Maite Sirera (msirera@ub.edu)
Dilluns, dimecres i dijous, de 15 a 19 h.
Dimarts i divendres al matí.
www.mon-3.org