MODERNITAT, TRADICIÓ I EL REPTE DE LA INTERCULTURALITAT EN EL SEGLE XXI

Curs d’Els Juliols organitzat per la Fundació Solidaritat UB.

COORDINACIÓ

Toni Jiménez Luque, coordinador de l’Observatori de Conflictes i Drets Humans de la Fundació Solidaritat UB.

CONTINGUT

Durant milers d’anys, l’ésser humà s’ha debatut constantment entre dues grans forces internes: la tradició i la innovació. L’equilibri entre els coneixements, els sentiments, les actituds i els valors heretats de les generacions passades i els coneixements i la visió del món adquirits a partir de l’experiència del moment present va perdurar al llarg dels anys. No obstant això, en els darrers segles aquesta situació ha canviat i en el món actual, tradició i modernitat es presenten com a forces oposades i excloents, enfrontades en una lluita antagònica en la qual hi ha d’haver un únic vencedor. Aquest curs té per objectiu analitzar la compatibilitat entre modernitat i tradició a través de la interculturalitat, reconeixent que, tot i les complexitats per a la convivència i la cohesió social de les societats multiculturals, també es presenten en elles noves oportunitats que cal tenir presents. Es tracta, en realitat, d’un enriquiment per a tothom, i potser la solució a un gran nombre dels problemes econòmics, polítics i socials actuals.

Dates: Del 9 al 13 de juliol

Horari: matí, de 9.30 a 14 h

Més informació: www.juliols.ub.edu