Col·lectius de persones beneficiàries

Segons els Estatuts de la Fundació Solidaritat UB, modificats l’any 2013, els criteris utilitzats per a la selecció dels col·lectius de persones beneficiàries són els següents:

“En les activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, aquesta última dóna prioritat en la seva concepció, disseny, implementació i, fins i tot, incorporant-los com a beneficiaris, si escau, als membres de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona, sense perjudici que els destinataris o beneficiaris d’aquestes activitats siguin col·lectius aliens a la pròpia comunitat universitària”.

“En aquest sentit, la Fundació manté, en totes les seves actuacions, el principi de seleccionar els beneficiaris segons el criteri d’atendre en primer lloc les persones, col·lectius, comunitats, pobles o sectors socials més desafavorits i en risc d’exclusió, marginació o pobresa“.

D’acord amb aquests criteris, a continuació es presenten els col·lectius de persones beneficiàries ateses per la Fundació Solidaritat UB durant l’any 2018 (classificats segons les finalitats de l’entitat).

Els col·lectius es detallen en aquesta taula, on consta el número de persones beneficiàries (sempre que se’n tinguin dades) i la descripció de les prestacions i els serveis realitzats.

FINALITAT 1. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES DE COOPERACIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

– Població de Saint-Louis (Senegal)
– Població de Sant Feliu de Llobregat
– Població de Catalunya
– Alumnat del Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació

FINALITAT 2. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE PAU I PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS

2.1 OBSERVATORI SOLIDARITAT i ALTRES

– Usuaris/es de l’Observatori Solidaritat

2.2 EUROM i ALTRES

– Alumnat dels cursos sobre Drets Humans a L’Hospitalet de Llobregat
– Persones assistents a les activitats sobre memòria democràtica de l’EUROM
– Lectors de la revista “Observing memories”
– Docents i estudiants d’instituts de Catalunya, Portugal, França, Itàlia i Alemanya que participen en activitats de l’EUROM

2.3 UB REFUGI

– Persones refugiades i provinent de zones en conflicte que adrecen consultes a la UB
– Estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades
– Personal de 7 universitats de Jordània, el Líban i el Kurdistan iraquià que gestionen les R-SOS units
– Persones refugiades en edat universitària que es troben a Jordània, el Líban o el Kurdistan iraquià i visiten les oficines universitàries de suport R-SOS units
– Personal universitari de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i personal d’institucions i xarxes responsables de polítiques europees d’educació superior
– Persones refugiades en edat universitària que volen accedir a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior

2.4 PROGRAMA PAULA

– Docents usuaris/es del Portal PAULA
– Estudiants i docents de batxillerat de Catalunya participants al Premi de Recerca per a la Pau
– Estudiants de batxillerat de la ciutat de Barcelona participants a “Recerca per a la Ciutadania Global”
– Professorat de batxillerat de la ciutat de Barcelona participants a “Recerca per a la Ciutadania Global”
– Estudiants i docents de batxillerat de la província de Barcelona participants a “Interdependents, corresponsables”
– Usuaris/es del Mapamundi dels Drets Humans
– Estudiants de batxillerat de Catalunya participants a “El conflicte de Síria i la crisi del refugi en la recerca de batxillerat”
– Estudiants de primària de Manresa, Sant Feliu de Llobregat i Castelldefels participants als tallers de còmic pels drets humans

FINALITAT 3. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES D’ACCIÓ SOCIAL

– PAS de la UB amb fills/es o persones menors d’edat a càrrec amb determinat grau de diversitat funcional
– Membres de la comunitat UB en situació de vulnerabilitat social allotjats a l’edifici Eucaliptus
– Joves del Raval que volen cursar estudis universitaris i s’acullen al projecte “Prometeus”
– Infants de Catalunya en situació de vulnerabilitat que reben joguines reunides amb motiu de la Campanya de recollida de la UB i Creu Roja Joventut

FINALITAT 4. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES DE SENSIBILITZACIÓ DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

– Membres de la comunitat UB que participen a les activitats de la Tardor Solidària i altres propostes organitzades per Solidaritat UB
– Persones voluntàries mobilitzades per Voluntariat UB