Col·lectius de persones beneficiàries

Segons els Estatuts de la Fundació Solidaritat UB, modificats l’any 2013, els criteris utilitzats per a la selecció dels col·lectius de persones beneficiàries són els següents:

“En les activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, aquesta última dóna prioritat en la seva concepció, disseny, implementació i, fins i tot, incorporant-los com a beneficiaris, si escau, als membres de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona, sense perjudici que els destinataris o beneficiaris d’aquestes activitats siguin col·lectius aliens a la pròpia comunitat universitària”.

“En aquest sentit, la Fundació manté, en totes les seves actuacions, el principi de seleccionar els beneficiaris segons el criteri d’atendre en primer lloc les persones, col·lectius, comunitats, pobles o sectors socials més desafavorits i en risc d’exclusió, marginació o pobresa”.

D’acord amb aquests criteris, a continuació es presenten els col·lectius de persones beneficiàries ateses per la Fundació Solidaritat UB durant l’any 2023 (classificats segons les finalitats de l’entitat).

Els col·lectius es detallen en aquesta taula, on consta el número de persones beneficiàries (sempre que se’n tinguin dades) i la descripció de les prestacions i els serveis realitzats.

FINALITAT 1. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES DE COOPERACIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

– Població de Laos, Cambodja, Vietnam, Sri Lanka i les Filipines
– Població del Tunísia i el Sàhara Occidental
– Població de Palestina
– Població de la regió de Saint-Louis (Senegal)
– Població de Catalunya

FINALITAT 2. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE PAU I PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS

2.1 OBSERVATORI SOLIDARITAT i ALTRES

– Usuaris/es de l’Observatori Solidaritat

2.2 OBSERVATORI EUROPEU DE MEMÒRIES (EUROM) i ALTRES

– Alumnat del Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació
– Persones assistents a les formacions sobre Drets Humans i Agenda 2030
– Visitants de les exposicions organitzades pel Programa d’intervenció socioeducativa de la Zona Nord
– Persones assistents a les activitats sobre memòria democràtica de l’EUROM
– Lectors/es de la revista “Observing memories”
– Usuaris/es del web de l’EUROM
– Estudiants de secundària, graus i màsters universitaris, i investigadors/es o doctorands/es, que participen en activitats de l’EUROM
– Docents de Catalunya i altres llocs d’Espanya, Europa i el món, que participen en activitats de l’EUROM

2.3 PROGRAMA DE SUPORT A PERSONES REFUGIADES

– Persones refugiades i provinents de zones en conflicte que adrecen consultes a la UB
– Estudiants acollits/des pel Programa UB de suport a persones refugiades

2.4 PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

– Docents usuaris/es del Portal PAULA
– Estudiants de batxillerat usuaris/es del web Recerca pels Drets Humans
– Estudiants i docents de batxillerat de Catalunya participants al Premi de Recerca per a la Pau
– Estudiants i docents de batxillerat de les ciutats de Barcelona, El Prat de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts participants al projecte “Recerca per a la Ciutadania Global”
– Estudiants i docents de batxillerat de la província de Barcelona participants al projecte “Pandèmia, migracions i canvi climàtic”
– Estudiants i docents de batxillerat de la província de Barcelona participants al projecte “Vers un batxillerat de recerca compromesa”
– Usuaris/es del Mapamundi dels Drets Humans
– Estudiants de primària de l’Hospitalet de Llobregat participants en Tallers de Còmic pels Drets Humans i la Ciutadania Global

FINALITAT 3. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES D’ACCIÓ SOCIAL

– Institucions europees d’educació superior (HEI)
– Persones en situació de vulnerabilitat social allotjades a l’edifici Eucaliptus
– Joves acollits per la Universitat de Barcelona en el marc del programa Prometeus
– Persones en situació de sense llar que realitzen el curs prelaboral “Tècnic en manteniment d’horts urbans, centres de compostatge i jardineria”
– Joves de la Zona Nord que realitzen el curs “Cuina social i comunitària”
– Infants de Catalunya en situació de vulnerabilitat que reben joguines adquirides per la Campanya de recollida de la UB i Creu Roja Joventut
– Persones directament beneficiades per la tasca dels voluntaris i voluntàries de Voluntariat UB
– PDI i PAS de la UB amb fills/es o persones menors d’edat sota tutela o acolliment amb determinat grau de diversitat funcional que reben suports inclusius per a la seva cura i benestar

FINALITAT 4. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES DE SENSIBILITZACIÓ DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

– Persones voluntàries mobilitzades pel programa Voluntariat UB
– Estudiants i professorat de la UB que participen al Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans
– Membres de la comunitat UB que participen en altres activitats organitzades per Solidaritat UB