Col·lectius de persones beneficiàries

Segons els Estatuts de la Fundació Solidaritat UB, modificats l’any 2013, els criteris utilitzats per a la selecció dels col·lectius de persones beneficiàries són els següents:

“En les activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, aquesta última dóna prioritat en la seva concepció, disseny, implementació i, fins i tot, incorporant-los com a beneficiaris, si escau, als membres de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona, sense perjudici que els destinataris o beneficiaris d’aquestes activitats siguin col·lectius aliens a la pròpia comunitat universitària”.

“En aquest sentit, la Fundació manté, en totes les seves actuacions, el principi de seleccionar els beneficiaris segons el criteri d’atendre en primer lloc les persones, col·lectius, comunitats, pobles o sectors socials més desafavorits i en risc d’exclusió, marginació o pobresa“.

D’acord amb aquests criteris, a continuació es presenten els col·lectius de persones beneficiàries ateses per la Fundació Solidaritat UB durant l’any 2019 (classificats segons les finalitats de l’entitat).

Els col·lectius es detallen en aquesta taula, on consta el número de persones beneficiàries (sempre que se’n tinguin dades) i la descripció de les prestacions i els serveis realitzats.

FINALITAT 1. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES DE COOPERACIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

– Població de Saint-Louis (Senegal)
– Població de Sant Feliu de Llobregat
– Població de Catalunya
– Alumnat del Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació

FINALITAT 2. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE PAU I PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS

2.1 OBSERVATORI SOLIDARITAT i ALTRES

– Usuaris/es de l’Observatori Solidaritat

2.2 EUROM i ALTRES

– Alumnat de les formacions sobre Drets Humans
– Persones assistents a les activitats sobre memòria democràtica de l’EUROM
– Lectors de la revista “Observing memories”
– Usuaris/es del web de l’EUROM
– Docents de Catalunya i altres llocs d’Espanya, Portugal, França, Itàlia, Alemanya, Croàcia, Romania, Hongria i Turquia que participen en activitats de l’EUROM

2.3 UB REFUGI

– Persones refugiades i provinent de zones en conflicte que adrecen consultes a la UB
– Estudiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades
– Personal de 7 universitats de Jordània, el Líban i el Kurdistan iraquià que gestionen les R-SOS units
– Persones refugiades en edat universitària que es troben a Jordània, el Líban o el Kurdistan iraquià i visiten les oficines universitàries de suport R-SOS units

2.4 PROGRAMA PAULA

– Docents usuaris/es del Portal PAULA
– Estudiants i docents de batxillerat de Catalunya participants al Premi de Recerca per a la Pau
– Estudiants de batxillerat de la ciutat de Barcelona participants a “Recerca per a la Ciutadania Global”
– Estudiants de batxillerat de la província de Barcelona participants a “Interdependents, corresponsables”
– Usuaris/es del Mapamundi dels Drets Humans
– Estudiants de primària de L’Hospitalet de Llobregat, Manresa i Sant Feliu de Llobregat participants als tallers de còmic pels drets humans

FINALITAT 3. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES D’ACCIÓ SOCIAL

– PAS de la UB amb fills/es o persones menors d’edat a càrrec amb determinat grau de diversitat funcional
– Membres de la comunitat UB en situació de vulnerabilitat social allotjats a l’edifici Eucaliptus
– Joves del Raval i el barri Besòs que formen part del projecte “Prometeus”
– Alumnes del Curs d’Auxiliar de Serveis per a persones en situació de discapacitat intel·lectual assistides per la FCSD
– Persones en situació de vulnerabilitat directament beneficiades per la tasca dels voluntaris i voluntàries de Voluntariat UB
– Persones en situació de vulnerabilitat beneficiades per la captació de fons de campanyes solidàries a què se suma Voluntariat UB
– Infants de Catalunya en situació de vulnerabilitat que reben joguines reunides amb motiu de la Campanya de recollida de la UB i Creu Roja Joventut

FINALITAT 4. PROMOURE, EMPARAR, AMPLIAR I DUR A TERME INICIATIVES DE SENSIBILITZACIÓ DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

– Membres de la comunitat UB que participen a les activitats de la Tardor Solidària i altres propostes organitzades per Solidaritat UB
– Persones voluntàries mobilitzades per Voluntariat UB