Solidaritat UB participa en un seminari al Brasil sobre Solucions Basades en la Natura (NbS) per a ciutats més sostenibles

En una taula rodona sobre cooperació, la Dra. Antonina Torrens presenta exemples d’NbS per a la gestió de les aigües residuals a la UE.

La coordinadora del programa Solucions naturals per al desenvolupament sostenible de la Fundació Solidaritat UB, la Dra. Antonina Torrens, participa del 9 al 13 de març del 2020 a Brasília DF al III Seminari Internacional sobre Solucions Basades en la Natura (NbS, per les seves sigles en anglès), organitzat conjuntament per la Unió Europea (UE) i el Ministeri de Ciència, Tecnologia, Innovacions i Comunicacions (MCTIC) del Brasil.

Davant dels principals reptes urbans i l’emergència climàtica, inspirar-se en la natura per dissenyar solucions que proporcionin una millor qualitat de vida i la resiliència climàtica a les ciutats és una aposta creixent arreu del món.

Amb el suport dels Diàlegs Sectorials UE–Brasil i de la Comissió Europea, el govern federal del Brasil s’uneix a aquesta tendència i reuneix, en una única setmana estratègica, esdeveniments impulsats per diverses iniciatives d’NbS. En concret, sota el títol “El repte de l’aigua i les ciutats”, la setmana se centra en la dimensió urbana de l’aigua.

El primer esdeveniment internacional, el 9 de març, és un intercanvi UE-Brasil sobre la cooperació per a la gestió sostenible dels recursos hídrics. L’organitza l’Agència Nacional de l’Aigua (ANA), i es focalitza en la gestió, la legislació, la inspecció, el sanejament, les preses i els corrents d’aigua.

L’esdeveniment central de la setmana, del 10 a l’11 de març, és un seminari organitzat pel MCTIC i el Centre de Gestió i Estudis Estratègics (CGEE), que reuneix especialistes brasilers i europeus per debatre temes com la universalització del sanejament i la gestió dels recursos hídrics a les zones urbanes d’acord amb l’enfocament NbS. En aquest context, la Dra. Antonina Torrens participa en una taula rodona sobre cooperació, en què presenta exemples d’NbS per a la gestió de les aigües residuals a la UE.

El 12 de març té lloc el “Diàleg entre projectes centrats en l’aigua i les ciutats”, organitzat pel MCTIC, el CGEE i l’ANA. Hi participen representants de la Comissió Europea i de la Water JPI (Joint Programming Initiative) i experts europeus contractats en els respectius projectes, que, després d’intercanviar experiències i resultats, podran visitar exemples d’NbS aplicats a l’aigua a Brasília. El 13 de març es reserva per a reunions bilaterals.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: