Les universitats espanyoles es comprometen amb el comerç just i el consum responsable

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) afirma que desenvoluparà una política de comerç just i consum responsable per tal d’incorporar els seus principis a tots els nivells de la Universitat.

En coherència amb l’objectiu número 12 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) ha aprovat una declaració per la qual es compromet a desenvolupar una política que incorpori els principis del comerç just i el consum responsable en tots els nivells de la Universitat i, així, promoure el desenvolupament humà i sostenible, alhora que contribueix a la reducció de la pobresa i a la sostenibilitat de l’entorn.

Les accions que es preveuen són les següents:

  1. Desenvolupar i mantenir l’aposta de la Universitat pel comerç just i el consum responsable, en particular formant grups o espais de treball a cada universitat que promoguin aquests compromisos i que siguin (…) oberts a la incorporació d’aquelles persones de la comunitat universitària que estiguin interessades en l’impuls del comerç just i del consum responsable. En la mateixa línia, mantenir la coordinació en aquesta temàtica a nivell suprauniversitari.
  2. Integrar els criteris ètics, socials i mediambientals i de comerç just en les compres i contractacions.
  3. Investigar, formar i sensibilitzar sobre l’impacte de l’actual model de desenvolupament i sobre els nous mecanismes de desenvolupament humà sostenible. En particular, sobre les relacions de comerç just i el seu impacte per a les poblacions de països en desenvolupament.
  4. Desenvolupar estratègies per aconseguir la transversalització del comerç just i el consum responsable a les universitats.
  5. Propiciar que la Universitat esdevingui referent i model de bones pràctiques per a la ciutadania, promovent l’exercici d’un consum compromès des de les administracions públiques, en particular de productes de comerç just i de productes ecològics, locals o regionals.
  6. Participar en les xarxes espanyoles i internacionals de comerç just i consum responsable per fomentar una aliança global per tal d’aconseguir un major impacte.

Sobre el comerç just, la CRUE ha valorat que representa “els valors i principis d’igualtat, transparència, responsabilitat, sostenibilitat i solidaritat”; i, sobre el consum responsable, ha subratllat que “no es limita a la satisfacció d’una necessitat, sinó que implica incidir en els processos econòmics, mediambientals i socials” que possibiliten el producte o servei consumit.

En aquest sentit, la conferència de rectors considera “beneficiós per al bé comú” el consum a través de canals curts de comercialització i de proximitat, ja que redueixen els costos ambientals i econòmics del transport a llargues distàncies i afavoreixen l’empoderament de les comunitats locals. Quan no és possible el consum de proximitat, la CRUE insta a prestar atenció als processos productius dels béns i serveis, en els quals hi pot haver situacions de conflicte greu, com per exemple en el cas de determinades tecnologies o d’alguns productes del sector del tèxtil i el calçat.

La declaració aprovada per la CRUE haurà de ser ratificada pels òrgans de govern corresponents a cada universitat, que decidiran si s’adhereixen a la mateixa.