La Universitat de Barcelona, per la llibertat i el diàleg

Comunicat del rector, el president del Consell Social i els degans de la Universitat de Barcelona.

Davant l’empresonament de diversos membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, considerem que aquestes actuacions judicials d’especial duresa, i que no compartim, no contribueixen de cap manera a la recerca de solucions a la greu situació política creada al nostre país.

Reiterem la nostra convicció en el valor suprem de la democràcia, el nostre suport absolut a les institucions legítimes de Catalunya i la nostra defensa de l’autogovern.

Estem i estarem al servei de la societat catalana i insistim en la nostra crida al diàleg com a única via de solució possible.

Debatrem i consensuarem en el si dels òrgans de direcció i de govern de la UB les actuacions a fer davant els possibles escenaris que puguin sorgir per tal de preservar el principi d’autonomia universitària i garantir les funcions que ens són pròpies.

Barcelona, 3 de novembre de 2017

Rector, degans i president del Consell Social de la Universitat de Barcelona