Convocatòria d’ajuts per a PAS de la UB amb fills/es o persones menors d’edat a càrrec amb determinat grau de diversitat funcional

Data límit de presentació de sol·licituds: 15 de novembre de 2017.

La Fundació Solidaritat UB convoca una borsa d’ajuts per al PAS de la Universitat de Barcelona amb fills o filles o persones menors d’edat a càrrec que tinguin un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%.

Aquests documents també es poden demanar per correu electrònic a l’adreça solidaritatub@ub.edu.

Coordinada amb el Vicerectorat d’Igualtat i Afers Socials, aquesta convocatòria respon, en l’actual context socioeconòmic, a l’acompliment de les finalitats recollides als estatuts de la Fundació Solidaritat UB: “promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acció social a favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i pobresa, mitjançant totes aquelles actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o en col·laboració amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o moviments socials, s’incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot aportar la institució universitària” (art.5.1.c). tenint en compte que “en aquelles activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, aquesta donarà prioritat en la seva concepció, disseny, implementació i, àdhuc, incorporant-los com a beneficiaris, si s’escau, als membres de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona” (art.8).