CURS “LA BANCA ARMADA I EL NEGOCI DE LA GUERRA”

banca-armada-negoci-guerra
Programa del curs

Informació i secretaria
Fundació Món-3
Facultat d’Economia i Empresa
Tel. 93 402 43 25
mon-3@pangea.org