Un cicle analitzarà el compliment de l’ODS 7 sobre energia assequible i no contaminant

“Energia assequible i no contaminant per a tothom?” constarà de quatre xerrades els dies 14, 16, 21 i 23 de novembre, de 18 a 20 hores, a L’H Espai de Debat. Permet el reconeixement d’1 crèdit ECTS per a estudiants UB.

El darrer informe sobre el progrés de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 7 de l’Agenda 2030 (Energia assequible i no contaminant) indica que s’ha avançat en la seva consecució, però la desigualtat presideix la manca d’oportunitats de milions de persones per accedir-hi. Les dades mostren un increment en l’ús d’energies renovables però, en el detall, s’observen grans diferències tant en les fonts d’energia com en la seva distribució.

L’H Espai de Debat i la Fundació Solidaritat UB, amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet, organitzen un cicle de quatre xerrades que analitzarà quin és l’estat de la qüestió i, especialment, quina és la tendència respecte al compliment de l’ODS 7.

Realment, estem fent una aposta sincera i sense afanys especulatius pel que fa a les energies renovables? Estem perpetuant, o no, la desigualtat que sempre ha presidit les relacions entre el nord i el sud global? Quines possibilitats d’energies no contaminants i assequibles tenim, més enllà de les destacades en el primer pla?

L’assistència al cicle permet el reconeixement d’1 crèdit ECTS per als estudiants de la Universitat de Barcelona que compleixin els requisits (80% d’assistència obligatòria i redacció d’un text sobre un dels temes del cicle).

Programa

Dimarts 14 de novembre – La qüestió energètica en el context de la crisi ecològica i les desigualtats socials

Els impactes ambientals generats per l’extracció i ús de l’energia i la manca d’accés per part de la població a quantitats suficients d’energia són expressions de la crisi ecològica en un món extremadament desigual. En aquesta xerrada es reflexionarà sobre aquesta crisi i la necessitat d’un nou enfocament econòmic, així com sobre les polítiques que volen resoldre els problemes energètics exclusivament amb un canvi tecnològic en les fonts d’energia, sense qüestionar els estils de vida dominants en els països enriquits.

A càrrec de Jordi Roca

Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona. Director de la “Revista de Economia Crítica”. Especialitzat en economia ecològica. Té més de 175 publicacions, tant acadèmiques com de divulgació.

Dijous 16 de novembre – Reptes actuals per assolir l’ODS 7: energia, recursos i clima

Actualment la transició renovable és impulsada per la Unió Europea, però hi ha força interrogants per implementar-la de manera eficient, socialment justa i d’acord amb l’economia, els recursos i el medi ambient. En aquesta xerrada es parlarà de quins són els reptes de la transició energètica pel que fa als recursos i al medi ambient, a nivell global i en les nostres contrades.

A càrrec de Jordi Solé

Professor agregat de la Universitat de Barcelona i investigador associat al CREAF. La seva experiència com investigador se centra en l’estudi de les interaccions oceàniques entre la física i la biologia, en el canvi climàtic i en el modelatge de sistemes energètics, utilitzant perspectives i tècniques de l’estudi dels sistemes complexos.

Dimarts 21 de novembre – Una anàlisi de l’hidrogen com a vector energètic

En aquesta xerrada es farà una breu presentació de l’hidrogen com un nou protagonista en l’escenari d’un sistema d’energia globalment més sostenible. Es revisaran breument les tecnologies de producció, clàssiques i no convencionals, i la problemàtica de l’emmagatzematge i el transport d’aquest vector energètic. Es deixarà molt clar, però, que els desenvolupaments associats no seran de gran utilitat si no van acompanyats d’altres mesures adreçades a promoure en el conjunt de la societat un ús més moderat i equilibrat de l’energia.

A càrrec de Narcís Homs

Catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona, investigador a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, responsable del grup de recerca Materials i Catàlisi.

Dijous 23 de novembre – Estem dissenyant una transició energètica en contra de l’ODS 7?

Des de la Revolució Industrial, les funcions del model energètic hegemònic van més enllà de subministrar energia al sistema. El model energètic és una de les eines per mantenir les relacions de poder a escala mundial i, des dels anys 70, és un dels elements fonamentals pel finançament del sistema. Des d’aquest punt de vista, aquesta xerrada es preguntarà si l’actual transició cap a un model d’energies renovables va dirigida a modificar les fonts energètiques o bé les relacions de poder implícites en el model energètic. En aquesta línia, la xerrada es plantejarà com l’intent de crear un model energètic renovable que compleixi unes funcions equivalents a les del model fòssil pot acabar anant en contra de l’objectiu de garantir una energia assequible, segura i sostenible políticament i socialment.

A càrrec d’Aurèlia Mañé

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB i Màster en Relacions Internacionals per la UAB. Actualment és professora titular de la Universitat de Barcelona, on imparteix assignatures relacionades amb la política econòmica i amb els sistemes i les relacions energètiques internacionals. Membre, consultora i investigadora de diferents instituts i grups de recerca.


Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: