Una jornada internacional donarà veu a les memòries dels pobles gitanos d’Europa

Prevista per al 21 de novembre a La Model, és la segona edició del cicle “Memòries Subalternes”, que explora memòries relacionades amb grups socials silenciats o marginats.

Memorial als sinti i gitanos d’Europa assassinats durant el nazisme a Berlín.

Durant la Segona Guerra Mundial, prop de 500.000 sinti i gitanos van ser víctimes del genocidi nazi, en el que es coneix com Porajmos o Samudaripen. I el discurs d’odi i l’estigmatització del poble sinti i gitano va continuar en les dècades següents. A Espanya, per exemple, durant la dictadura franquista les famílies gitanes estaven sotmeses a mesures per fer-les sentir que eren de categoria humana inferior.

Malgrat tots els exercicis de memòria realitzats després, la comunitat gitana encara és lluny de rebre reconeixement i reparació. Encara avui, el racisme estructural contra els gitanos, conegut com a antigitanisme o romafòbia, és una de les causes de la seva exclusió a Europa. Abordar-lo és essencial per garantir que les persones d’aquesta comunitat puguin gaudir dels mateixos drets que els seus conciutadans a tota la Unió Europea.

Per això, l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat UB i NOVACT (Institut Internacional per l’Acció Noviolenta), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el cofinançament del Programa CERV de la Unió Europea, organitzen la jornada internacional “Els pobles gitanos d’Europa”, el dimarts 21 de novembre, de 9:30 a 18:30 hores, a La Model.

Es tracta de la segona edició de la jornada anual “Memòries Subalternes”, que l’EUROM acull des del 2022 per debatre sobre memòries relacionades amb determinats grups socials que han patit sistemàticament la marginació i el silenciament.

En aquest acte s’explorarà el potencial transformador de l’exercici de la memòria històrica i col·lectiva des de diferents perspectives, ja sigui a través de polítiques públiques relacionades amb la memòria, l’art i la cultura o d’iniciatives de la societat civil. S’exploraran diferents maneres de combatre el discurs de l’odi, contribuir a la reparació i garantir la no repetició, així com de crear noves oportunitats inclusives en la societat actual.

La jornada comptarà amb servei d’interpretació simultània (català/castellà-anglès).Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: