Oberta la preinscripció a la XXIX edició del Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació

[En castellano, debajo]

Fins al 9 de novembre de 2019, està oberta la preinscripció a aquest títol propi de la Universitat de Barcelona, que s’impartirà de gener de 2020 a setembre de 2021.

Consulta el programa del Màster aquí.

El món del segle XXI mostra unes terribles asimetries entre riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i deteriorament ambiental…

En aquest context de desigualtat econòmica, social i territorial, el desenvolupament i la cooperació segueixen sent dos pols de referència en qualsevol discurs estratègic de futur, si és que aquest futur ha de ser possible per a tota la humanitat.

Treballes en aquests àmbits? T’interessen els reptes per a un desenvolupament autènticament humà i sostenible?

El Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Barcelona (60 crèdits ECTS) pretén seguir formant, com ho ha fet durant vint-i-vuit anys, especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’unes estratègies de desenvolupament i unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa, esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l’actual.

La formació, que la Universitat de Barcelona organitza conjuntament amb la Fundació Món-3 i la Fundació Solidaritat UB, s’impartirà de gener de 2020 a setembre de 2021, dimarts i dijous i un divendres al mes, de 18 a 21:30 h. La preinscripció estarà oberta fins al 9 de novembre de 2019.

Informació i preinscripció

Programa del Màster

Fundació Món-3 (Facultat d’Economia i Empresa UB)
Av. Diagonal, 690 · 08034 Barcelona
tel.: 93 402 43 25
c/e: msirera@ub.edu (Maite Sirera)
Horari d’atenció: Dilluns, dimecres i dijous, de 15 a 19 h, i dimarts i divendres al matí.


Abierta la preinscripción a la XXIX edición del Master Globalización, Desarrollo y Cooperación

Hasta el 9 de noviembre de 2019, está abierta la preinscripción a este título propio de la Universidad de Barcelona, que se impartirá de enero de 2020 a septiembre de 2021.

Consulta el programa del Máster aquí.

El mundo del siglo XXI muestra unas terribles asimetrías entre riqueza y pobreza, seguridad y conflictos, progreso y deterioro ambiental…

En este contexto de desigualdad económica, social y territorial, el desarrollo y la cooperación siguen siendo dos polos de referencia en cualquier discurso estratégico de futuro, si es que este futuro debe ser posible para toda la humanidad.

¿Trabajas en estos ámbitos? ¿Te interesan los retos para un desarrollo auténticamente humano y sostenible?

El Master Globalización, Desarrollo y Cooperación de la Universidad de Barcelona (60 créditos ECTS) pretende seguir formando, como lo ha hecho durante veintiocho años, especialistas que, fortalecidos por una sólida base teórica y práctica, puedan intervenir directamente en la construcción de unas estrategias de desarrollo y unas relaciones de cooperación que apuntalen un mundo posible de solidaridad y bienestar, respetuoso con la naturaleza, esperanzador para las generaciones futuras, y necesariamente diferente del actual.

La formación, que la Universidad de Barcelona organiza conjuntamente con la Fundación Món-3 y la Fundación Solidaritat UB, se impartirá de enero de 2020 a septiembre de 2021, martes y jueves y un viernes al mes, de 18 a 21:30 h. La preinscripción estará abierta hasta el 9 de noviembre de 2019.

Información y preinscripción

Programa del Máster

Fundación Món-3 (Facultad de Economía y Empresa UB)
Av. Diagonal, 690 · 08034 Barcelona
tel.: 93 402 43 25
c/e: msirera@ub.edu (Maite Sirera)
Horario de atención: Lunes, miércoles y jueves, de 15 a 19 h, y martes y viernes por la mañana.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: