Solidaritat UB llança la convocatòria “UBDIVERSA” de suports inclusius per a determinades situacions de diversitat funcional

La convocatòria s’adreça a PDI o PAS amb dedicació a temps complet que tinguin a càrrec fills o filles, o persones tutelades o acollides, amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial.

La Fundació Solidaritat UB convoca una borsa de suports inclusius per a membres del PDI o del PAS de la Universitat de Barcelona en actiu i que estiguin prestant serveis actualment a temps complet, així com els que es trobin en situació d’incapacitat temporal o en excedència per cura d’un familiar o per causa de violència de gènere, i que tinguin a càrrec fills o filles, o persones menors d’edat sota la seva tutela o acolliment, amb un grau reconegut de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%.

Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades hauran de fer arribar el full de sol·licitud, acompanyat de la documentació indicada, a l’adreça de correu electrònic solidaritatub@ub.edu.

La data límit de presentació de sol·licituds és el 19 de gener de 2023.

La inclusió és un dels reptes clau de Solidaritat UB

La Universitat de Barcelona està compromesa amb l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides; i la Fundació Solidaritat UB treballa, específicament, en la concreció d’aquest compromís. Entre d’altres, els projectes de Solidaritat UB s’adrecen a fer realitat l’ODS 10, que, en la seva meta número 2, es proposa «potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones».

En els darrers anys s’ha avançat de manera desigual en la inclusió de la diversitat funcional com a element enriquidor dels diferents àmbits de la societat, de manera que es mantenen encara territoris d’exclusió i situacions en què les persones amb diversitat funcional (com amb d’altres diversitats) no poden exercir els seus drets en plenitud. Això situa aquestes persones en una situació de desavantatge que, normalment, no es pot superar si no és mitjançant l’assumpció de despeses addicionals per a la recepció de serveis sanitaris, socials, educatius, d’acompanyament, de lleure, de mobilitat, i d’altres.

En aquest sentit, la Fundació Solidaritat UB publica la present convocatòria, en el marc de les seves accions d’inclusió social i d’acord amb les finalitats recollides als seus estatuts: «promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acció social a favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i pobresa» (art. 5.1.c), tenint en compte que «donarà prioritat […], incorporant-los com a beneficiaris, si s’escau, als membres de la comunitat universitària» (art. 8).Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: