(Tr)african(t)s analitzarà peces i col·leccions de museus de Catalunya vinculades a la colonialitat

Solidaritat UB i el GRECS impulsen aquesta iniciativa, que l’ACCD finança en la convocatòria d’ajuts per a projectes d’educació per al desenvolupament.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha aprovat finançar el projecte “(Tr)african(t)s. Museus i col·leccions de Catalunya davant la colonialitat” en la convocatòria d’enguany d’ajuts per a projectes de cooperació i d’educació per al desenvolupament. El projecte el durà a terme un consorci format per la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona i el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS).

“(Tr)african(t)s” vol rastrejar l’origen i les condicions d’adquisició de peces i col·leccions que procedeixen de l’imperi colonial espanyol o de països africans que, sense haver format estrictament part d’aquest imperi, mantenen una intensa relació postcolonial amb Catalunya. La intenció de l’equip és fer visibles processos d’acumulació, sovint compulsius, que els museus europeus han amagat fins a l’actualitat, i que justament ara, sota la pressió política i simbòlica exercida per les comunitats africanes a la diàspora europea i nord-americana (per exemple, l’onada internacional provocada pel Black lives matter), es veuen obligats a replantejar. En definitiva, el projecte analitzarà les col·leccions existents en una selecció d’institucions integrades a la xarxa pública de museus de Catalunya per tal d’establir les bases d’una imminent reformulació.

Segons l’equip del projecte, «restituir els orígens de les col·leccions nascudes a l’empara de la dominació colonial, relligar allò que la dominació imperial europea va trencar, és una obligació envers les noves generacions, ja visquin a les antigues colònies o a la diàspora europea, per tal que puguin accedir lliurement, en condicions d’igualtat, al seu patrimoni històric, artístic i cultural. I, ara més que mai, és imprescindible dur a terme aquest procés en coordinació amb tots aquells agents que, tant als països d’origen com a la diàspora, han assumit responsabilitats en el coneixement i difusió d’aquest patrimoni expatriat».Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: