SMILE llança un web adreçat a estudiants d’educació superior en situació de desavantatge

El projecte, en què participa la Fundació Solidaritat UB, se centra en tres àrees principals de desigualtat i desavantatge en l’educació superior: antecedents de migració, lideratge femení i dificultats socioeconòmiques.

El projecte SMILE (Social Meaning Impact through LLL Universities in Europe), cofinançat pel programa Erasmus+ sota l’acció clau ‘Inclusió social i valors comuns’, ha llançat el seu lloc web: smile.eucen.eu, que s’adreça al personal d’educació superior i als estudiants (actuals i potencials) en situació de desavantatge; bàsicament, en tres àmbits: antecedents de migració, lideratge femení i dificultats socioeconòmiques.

A més d’oferir una visió global dels objectius i fases del projecte per promoure l’educació inclusiva, el web d’SMILE dona accés a eines innovadores que el consorci del projecte desenvoluparà, provarà i implementarà per tal de millorar la manera amb què les institucions d’educació superior tracten la diversitat i la inclusió social.

Aquestes eines inclouran un model d’auditoria que permet a les universitats reflexionar sobre com gestionen la diversitat; cursos de desenvolupament professional continu que permetin al personal universitari afrontar les desigualtats esmentades; recomanacions de polítiques per a líders institucionals i responsables polítics i una gran varietat de recursos sobre els àmbits del projecte.

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona és una de les quatre organitzacions de la societat civil de Bèlgica i Espanya que participen en el projecte SMILE, juntament amb sis universitats europees d’Alemanya, Irlanda, Itàlia, Finlàndia, Malta i Romania. El projecte és coordinat per eucen (xarxa europea de formació universitària continuada).

Les notícies d’SMILE es publicaran periòdicament a les xarxes socials “Inclusive Europe”: la pàgina de Facebook, el grup de LinkedIn i el compte de Twitter. El butlletí també inclourà actualitzacions sobre l’evolució del projecte.

Sobre el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades

La Fundació Solidaritat UB participa en el projecte SMILE en el marc del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, el qual es basa en el desenvolupament de la perspectiva de drets humans, amb dos camps d’actuació principals: suport acadèmic i a la inclusió social (beques, curs de transició a la universitat, allotjament, suport per a l’aprenentatge d’idiomes i les qüestions de la vida diària, assessorament jurídic i assistència psicològica), així com treball en xarxa i cooperació.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: