Antecedents del Programa UB de suport a persones refugiades

Suport a persones refugiades als anys 90

Abans de 1992, i de forma puntual, la Universitat de Barcelona havia desenvolupat accions per cobrir les necessitats de les persones refugiades; majoritàriament, d’estudiants que volien continuar els seus estudis a l’estranger.

barcelona-sarajevoL’acció de suport a les persones refugiades va seguir d’una forma més estructurada a partir de 1992, amb la guerra dels Balcans. En aquella ocasió, hi va haver un profund compromís per part de la Universitat de Barcelona de contribuir amb els seus recursos i coneixements a donar suport a estudiants al llarg de la seva dura experiència d’exili.

La contribució es va basar en el suport a estudiants de Bòsnia per continuar els seus estudis a les facultats de la UB amb una beca, així com en el disseny de cursos d’idiomes per aprendre català i castellà. També hi va haver grups de suport formats per estudiants que facilitaven la integració social dels nouvinguts a Barcelona.

D’altra banda, des de 1992, puntualment es van realitzar accions de suport adreçades a les persones refugiades que arribaven a la ciutat des de diferents indrets. I, en l’àmbit acadèmic, la Universitat de Barcelona va desenvolupar i col·laborar en nombroses accions per involucrar altres universitats i la societat civil en processos de pau en què hi havia desplaçaments interns (com el de Colòmbia o la República Democràtica del Congo).

A més, es va crear l’observatori de drets humans i conflictes Observatori Solidaritat.

Els inicis del programa actual

siria-refugiats-setembre-2015El setembre de 2015, tenint en compte el massiu moviment de persones refugiades procedents de Síria, i conscient de la crisi del refugi a nivell global, la Universitat de Barcelona va decidir crear un programa de suport a aquestes persones, que desenvolupa la responsabilitat social de la institució.

En un món globalitzat, les universitats són actors globals, i la Universitat de Barcelona té el ferm compromís de contribuir amb els seus recursos, instal·lacions i coneixements a la construcció d’una societat pacífica i justa sobre la base de la cooperació i la solidaritat.

Una de les primeres iniciatives de l’actual programa va ser el projecte:

Mare Nostrum: Solidaritat local, diàleg i construcció plural de la pau des de l’exili

El projecte “Mare Nostrum”, que es va dur a terme de l’abril de 2016 a l’abril de 2017, va buscar afavorir la figura de la persona refugiada com a constructora de pau mitjançant el treball amb l’administració pública local i el moviment associatiu.

La iniciativa va incloure tres àmbits d’actuació:

formació de formadors, adreçada a entitats locals de base i també a l’administració pública local

anàlisi i divulgació del conflicte a través de l’Observatori Solidaritat i d’una exposició fotogràfica

elaboració d’una guia de bones pràctiques sobre el paper del món local en els processos de construcció de la pau i reconstrucció postconflicte

Coordinat per la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, el projecte “Mare Nostrum” va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i amb el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en el marc de la convocatòria de subvencions del 2015 per a projectes de sensibilització i d’educació per al desenvolupament dins de la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.