PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS, LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I LA CULTURA DE PAU

Programa de suport a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte

persones-refugiades-transicio-universitat

Aquest programa es basa en el desenvolupament de la perspectiva de drets humans, i té dos camps d’actuació principals: el suport acadèmic i a la integració social (que inclou orientació acadèmica i educativa, allotjament, inclusió social, assessorament jurídic i assistència psicològica) i el treball en xarxa i la cooperació (que engloba tasques acadèmiques i de recerca i activitats d’informació, formació i sensibilització de la societat civil).

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.3: D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

  Meta 4.4: D’aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

  Meta 4.5: D’aquí a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i assegurar l’accés igualitari a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables.

 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  ODS 10. Reducció de les desigualtats

  Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

  Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.

  Meta 10.7: Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

Programa PAULA d’educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania global

Aquest programa, desenvolupat en col·laboració amb l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP) – ICE UB, s’adreça a promoure la integració curricular de l’educació per la pau, els drets humans i la ciutadania global a l’educació reglada a través del suport a la tasca del professorat. Amb aquest objectiu, s’impulsa la iniciativa Recerca per a la Ciutadania Global, es gestiona el centre de recursos educatius en línia Portal PAULA, es convoca el Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca de batxillerat, i s’ofereixen tallers de còmic pels drets humans i la ciutadania global, entre altres activitats.

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.7: D’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Observatori Europeu de Memòries (EUROM)

eurom-observatori-europeu-memories-logoAmb base a la Fundació Solidaritat UB, l’EUROM és una xarxa multidisciplinària i transversal única de socis que analitzen, debaten i reflexionen sobre les polítiques de memòria als seus països, regions i continents. Mitjançant aquesta xarxa, es promouen una sèrie d’activitats i projectes que s’ocupen de la gestió i difusió de polítiques de memòria relacionades amb els principals conflictes del segle XX i altres períodes històrics que tenen una influència pública en l’actualitat. El programa de treball de l’EUROM se centra en la recerca, el debat i la formació, així com en la creació de continguts per donar veu a la ciutadania.

Aquest programa té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
  ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

  Meta 16.3: Promoure l’estat de dret en els àmbits nacional i internacional i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a tothom.

  Meta 16.7: Garantir l’adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

  Meta 11.3: D’aquí a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans.

  Meta 11.4: Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.7: D’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Observatori Solidaritat

observatori-solidaritat-logo Observatori on-line de conflictes i drets humans que recull, descriu, analitza i denuncia situacions de violència i vulneracions dels drets humans arreu del món com a conseqüència de conflictes oberts o encoberts.

Ha estat dissenyat per ser una eina interessant i útil per a periodistes, acadèmics, cooperants, educadors i, en general, per a totes aquelles persones interessades en la situació internacional, la pau i els drets humans.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

Tardor solidària a la Universitat de Barcelona

Conjunt d’activitatstardor-solidaria-ub (exposicions, xerrades, projeccions, conferències…) desenvolupades cada tardor en diversos espais de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu d’apropar la comunitat universitària i el públic en general a les situacions d’exclusió, de desigualtat i d’injustícia presents arreu del món.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.7: D’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.