MÀSTER GLOBALITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ (XXIV edició)

Programa

Preinscripció fins al 4 de novembre de 2013.

Cal presentar: carta de motivació, fotocòpia DNI, 1 fotografia, fotocòpia compulsada títol llicenciatura/diplomatura, currículum i dipòsit de 30 E (es retornarà a les persones no seleccionades).